Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Informacja o stanie mienia za 2011 rok

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Informacja o stanie mienia komunalnego
 za 2011 r. stan na 31.12.2011r.
 
Informacje obejmują:
 
1.Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.
2.Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.
3.Zmiany o stanie mienia komunalnego.
4.Dane o dochodach z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych.
5.Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
 
I.                   Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.
 
1. Miasto i Gmina Pieniężno posiada prawa własności nieruchomości  wchodzących w skład mienia komunalnego.
2. Według stanu na dzień 31.12.2011 r. gmina była w posiadaniu następujących     nieruchomości:
-          grunty o powierzchni określonej w załączniku nr 1,
-          obiektów, budynków i lokali w ilości określonej w załączniku nr 2 ( zbiorcze zestawienie lokali i budynków w załączniku nr 3)
3. W okresie sprawozdawczym nabyła inne nieruchomości (drogi) na podstawie decyzji Wojewody.
4. Nieruchomości wchodzące w skład mienia gminnego nie wszystkie posiadają  urządzone księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Braniewie  oraz wszystkie wpisane są do rejestru ewidencyjnego mienia komunalnego. Wpisanie prawa własności w księgach nastąpi w bieżącym roku.
Zbywanie i nabywanie nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującymi      przepisami prawnymi oraz uchwałą Nr XXI/83/08 Rady Miejskiej w  Pieniężnie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki    nieruchomościami.
 
II.                Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.
 
Miasto i Gmina Pieniężno posiada udziały w następujących spółkach:
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pieniężnie Spółka z o.o. – 100%   
  udziałów o łącznej wartości 882.000 zł,
- "Miszel" spółka  z o.o. w Pieniężnie 8,82% udziałów o wartości 4.440 zł,
- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pieniężnie - 74,5% udziałów o wartości 74.500 zł
 
III.             Zmiany w stanie mienia komunalnego.
 
Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:
Dokonano zbycia  nieruchomości wymienionych w załączniku nr 4.
Przy sprzedaży budynków i lokali jednocześnie sprzedano grunty niezbędne do korzystania z tych budynków.
Z mienia komunalnego odeszły jeszcze inne nieruchomości na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i  ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Sprzedaż mienia komunalnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Rada Miejska na podstawie ustawy o samorządzie gminnym podejmowała uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży, najmu i dzierżawy poszczególnych nieruchomości.
Uchwałą Nr XXI/83/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami Rada Miejska w Pieniężnie zezwoliła na stosowanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom tych lokali oraz określiła formy tych sprzedaży.
 
IV.             Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.
 
            Dochody uzyskane z obrotu i gospodarowania mieniem komunalnym za 12 miesięcy roku 2011
1. Z tytułu sprzedaży mienia ruchomego    -  39,330.00 zł
2. Z tytułu użytkowania wieczystego    -   22,370.00 zł
3. Najmu i Dzierżawy                           -  60,662,79 zł
4. sprzedaży nieruchomości – 276,249.04 zł
 
Wydatki za 12 miesięcy  roku 2011
1. Remont dróg gminnych                                    -  246,608.00 zł
2. Wydatki na gosp. mieszkaniową                           –  107,870.00 zł
 
  Przewidywany plan dochodów i wydatków w 2012 r.
Dochody:
1. Najem lokali i dzierżawa gruntów              -  65,000.00 zł
2. Użytkowanie wieczyste                              - 30,000.00 zł
3. Sprzedaż mienia komunalnego                   - 270,000.00 zł
 
Wydatki:
1. Remont i budowy dróg gminnych                            -  195,000.00 zł
2. Wydatki na gosp. mieszkaniową                                –  246,000.00 zł
 
V.                Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
 
Wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości mienia gminnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomości oraz uchwały Nr XXI/83/08 Rady Miejskiej w     Pieniężnie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki    nieruchomościami
Burmistrz Pieniężna Zarządzeniem  nr 7/2005 z dnia 17 lutego 2005 ustalił  wysokość stawek czynszu za najem i dzierżawę mienia gminnego.
Burmistrz Pieniężna Zarządzeniem  nr 13/10 z dnia 16 marca 2010 roku, Zarządzeniem         nr 55/2011 z dnia 1 września 2011 ustalił  wysokość stawek czynszu za lokale mieszkalne.
Grunty i lokale wydzierżawione są zgodnie z zasadami ujętymi w w/w przepisach.
Z uwagi na dużą ilość lokali mieszkalnych zlecono zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych administrowanie częścią zasobu lokali mieszkalnych wymienioną w załączniku nr 5 – mieszkania w budynkach wspólnot i załączniku nr 6 - mieszkania w budynkach stanowiących wyłączną własność, Miszel” Spółce z o.o.  w Pieniężnie oraz pozostałe nieruchomości budynkowe – załącznik nr 7.
Pozostałym majątkiem gminy administruje Urząd Miejski.
Z pozostałego majątku wydzierżawiono gruntów:
-          na cele nierolne – 0,4694521 ha dla 98 dzierżawców,
-          na cele użytkowania pod ogródki działkowe i rolne – 85,87 ha  dla 236 dzierżawców,
 
Na umowy najmu wydzierżawiono i wynajęto:
-          lokali użytkowych    - 278,05 m2 – 10 dzierżawców
-          lokali mieszkalnych  - 2513,79 m2 – 40 najemców
-          budynków gospodarczych i garaży  -   183,54  m2  –  11  najemców
 
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 169 użytkowników - 8 ha.
Grunty oddane w zarząd 4 działki -  1,6129  ha.
 
 
Objaśnienia:
 
1. Grunty wykazane w tabeli Nr 1 jako użytki rolne zagospodarowywane są na umowach     dzierżawnych na cele ogrodów działkowych i rolne.
n2. W skład mienia gminnego wchodzą duże ilości dróg. Są to drogi głównie     gruntowe.
    Sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych dokonywane są modernizacje  i remonty na drogach o złym stanie.
3. Tereny budowlane, to grunty pod istniejącymi budynkami oraz tereny    niezabudowane z możliwością zabudowy. W Pieniężnie są uzbrojone i    wydzielone geodezyjnie działki budowlane:
- w terenie objętym obowiązującym planem zagospodarowania przy ulicy Zamkowej oraz przy ulicy Rynek – Stare Miasto, ulica Szkolna,
- w terenie gdzie wydano decyzje o warunkach zabudowy – osiedle Sadowa
- w terenie gdzie brak planu i nie wydano decyzji o warunkach o zagospodarowaniu – ulica Dworcowa, ulica Wolności).
Budynki komunalne są remontowane.
Sukcesywnie dokonuje się sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom tych  lokali.
 
Pieniężno, dnia    8  marzec 2012 r.

Burmistrz Pieniężna
Kazimierz Kiejdo
zestawienie gruntów
stan lokali
zestawienie budynków
wykaz nieruchomości zbytych
wykaz nieruchomości oddanych w zarzadzanie

Załączniki

stan lokali doc, 351 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij