Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Karty typu B

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

Nr kartyZakres przedmiotowyData dok.pokaż kartę
8-B-2010Decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie magazynu zbożowego, silosów zbożowych i suszarni cyrkulacyjnej na działce ewidencyjnej nr 101 obręb Bornity, gmina Pieniężno.21 kwietnia 2010r.8-B-2010
7-B-2010Decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie wiaty drewnianej w kształcie okręgu na działce ewidencyjnej nr 48/1 obręb 1 miasto Pieniężno, położonego przy ul. Park 1 w Pieniężnie. 30 marca 2010r.7-B-2010
6-B-2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Nowoczesna Biblioteka w Staromiejskim Ratuszu” zlokalizowanego w Pieniężnie przy ul. Rynek, na działkach nr 53/1 i 53/2 obręb 3 miasto Pieniężno, powiat braniewski, woj. warmińsko-mazurskie.4 marca 2010r.6-B-2010
5-B-2010Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Nowoczesna Biblioteka w Staromiejskim Ratuszu” zlokalizowanego w Pieniężnie przy ul. Rynek, na działkach nr 53/1 i 53/2 obręb 3 miasto Pieniężno, powiat braniewski, woj. warmińsko-mazurskie.26.02.2010r.5-B-2010
4-B-2010Postanowienie o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie: - wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, - karty informacyjnej przedsięwzięcia, - poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, - wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacji o jego braku, celem uzyskania stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, czy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie silosów na kiszonkę, budynku gospodarczo-magazynowego i garażu na działce ewidencyjnej nr 11 i 12 obręb Żugienie, gmina Pieniężno, należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000. 12 lutego 2010r.4-B-2010
3-B-2010Postanowienie o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie: - wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, - karty informacyjnej przedsięwzięcia, - poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, - wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacji o jego braku, celem uzyskania stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, czy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynu i 2 silosów zbożowych na działce ewidencyjnej nr 101 obręb Bornity, gmina Pieniężno, należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000. 8 lutego 2010r.3-B-2010
2-B-2010Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Białczyn na działkach nr 379, 380, 381 obręb Białczyn, gmina Pieniężno.22 stycznia 2010r.2-B-2010
1-B-2010Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie jednotorowej linii WN 110 kV relacji GPZ Piotrowiec – GPZ Tolkowiec oraz stacji elektroenergetycznej GPZ Tolkowiec, na terenie gminy Pieniężno i Płoskinia. 12.01.20101-B-2010
16-B-2009Postanowienie o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie: - wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, - karty informacyjnej przedsięwzięcia, - poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, - wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacji o jego braku, celem uzyskania stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, czy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty o konstrukcji drewnianej w kształcie okręgu (powierzchnia zabudowy około 160 m2) na działce ewidencyjnej nr 48/1 obręb 1 miasto Pieniężno, gmina Pieniężno, należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000. 10.12.2009r.16-B-2009
15-B-2009Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy do 27,5 MW oraz stacji GPZ wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w rejonie miejscowości Cieszęta w gminie Pieniężno.22.12.2009r.15-B-2009
14-B-2009Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2000 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 65/1 obręb Piotrowiec, gmina Pieniężno16.12.2009r.14-B-2009
13-B-2009Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2000 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 60/1 obręb Sawity, gmina Pieniężno16.12.2009r.13-B-2009
12-B-2009Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Białczyn na działkach nr 379, 380, 381 obręb Białczyn, gmina Pieniężno.14.10.2009r.12-B-2009
11-B-2009Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2000 kW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 62 obręb Piotrowiec, gmina Pieniężno.05.10.2009r.11-B-2009
10-B-2009Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2000 kW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 65/1 obręb Piotrowiec, gmina Pieniężno.05.10.2009r.10-B-2009
9-B-2009Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2000 kW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 60/1 obręb Sawity, gmina Pieniężno.05.10.2009r.9-B-2009
8-B-2009Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej ul. 17 Lutego – Ciepłownicza w Pieniężnie, na działkach nr 62, 134, 154, 168/8, 173/3, 179/1, 172/5, 211/1, 210/1, 220/2, 294/2 obręb 3 miasto Pieniężno oraz działce nr 151 obręb Cieszęta, gmina Pieniężno07.09.2009r.8-B-2009
7-B-2009Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na remoncie drogi gminnej nr 113028N Pluty-Glądy wraz z przebudową mostu przez rzekę Wałszę28.08.2009r.7-B-2009
6-B-2009Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2000 kW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 6/3 obręb Sawity i działce nr 62 obręb Piotrowiec.22.07.2009r.6-B-2009
5-B-2009Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ul. 17 Lutego – Ciepłownicza w Pieniężnie, położonego w miejscowości Pieniężno na działkach nr 62, 134, 154, 168/8, 173/3, 179/1, 172/5, 211/1, 210/1, 220/2, 294/2 obręb 3 miasto Pieniężno oraz działce nr 151 obręb Cieszęta, gmina Pieniężno.29.06.2009r.5-B-2009
4-B-2009Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ul. 17 Lutego – Ciepłownicza w Pieniężnie, położonego w miejscowości Pieniężno na działkach nr 62, 134, 154, 168/8, 173/3, 179/1, 172/5, 211/1, 210/1, 220/2, 294/2 obręb 3 miasto Pieniężno oraz działce nr 151 obręb Cieszęta.04.06.2009r.4-B-2009
3-B-2009Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ekologicznej obory głębokiej na ściółce ze słomy żytniej na działce nr 109 obręb Łajsy.19.05.2009r.3-B-2009
2-B-2009Postanowienie o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie: 1) wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, 2) karty informacyjnej przedsięwzięcia, 3) poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 4) wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacji o jego braku, celem uzyskania stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, czy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej nr 113028N Pluty – Glądy wraz z przebudową mostu przez rzekę Wałszę na działkach ewidencyjnych nr 194, 40, 196, 193 obręb Pluty oraz nr 51, 55 obręb Glądy-Kowale, gmina Pieniężno, należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000. 06.05.2009r.2-B-2009
1-B-2009Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ekologicznej obory głębokiej na ściółce ze słomy żytniej na działce nr 109 obręb Łajsy.06.05.2009r.1-B-2009
12-B-2008Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu komunikacyjnego Nowa Pasłęka – Braniewo – Pieniężno – Jesionowo, na odcinku Pieniężno (skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 512) – Radziejewo – Lechowo – Jesionowo – granica powiatu. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach ewidencyjnych nr: 174/1 obręb Cieszęta; 165 obręb Różaniec; 61 obręb Borowiec; 735, 738/3, 170, 197, 202 obręb Radziejewo; 234, 270 obręb Lechowo; 67/1, 67/2 obręb Jesionowo, gmina Pieniężno. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącego pasa drogowego, efektem ma być uzyskanie drogi o minimalnej szerokości 5,0 m oraz nośności 80 KN/oś. 30 grudnia 2008r.12-B-2008
11-B-2008Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – przebudowa drogi publicznej – odcinka drogi powiatowej nr 1346N Pieniężno-Lechowo-Jesionowo o długości ok. 15,9 km - w celu poprawy warunków jej funkcjonowania; teren położony w obrębach: Cieszęta - dz. geod. nr 174/1, Różaniec – nr 165, Borowiec – nr 61, Radziejewo – nr 735, 738/3, 170, 197, 202, Lechowo – nr 234 i 270, Jesionowo – nr 67/1 i 67/2, gmina Pieniężno.23 września 2008r.11-B-2008
10-B-2008Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntów rolnych na działkach nr: 153/4, 153/5, 153/6, 155 obręb Cieszęta, gmina Pieniężno.01.09.2008r.10-B-2008
9-B-2008Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych w Pieniężnie przy ul. Braniewskiej 12, na działkach nr: 27/22 i 27/12 obręb 2 miasto Pieniężno.31.07.2008r.9-B-2008
8-B-2008Postanowienie stwierdzające, że dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntów rolnych na działkach nr: 153/4, 153/5, 153/6, 155 obręb Cieszęta, gmina Pieniężno nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.07.07.2008r.8-B-2008
7-B-2008Postanowienie stwierdzające, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu komunikacyjnego Nowa Pasłęka – Braniewo – Pieniężno – Jesionowo, na odcinku Pieniężno (skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 512) – Radziejewo – Lechowo – Jesionowo – granica powiatu jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnym z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.08.07.2008r.7-B-2008
6-B-2008Postanowienie stwierdzające, że dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych w Pieniężnie przy ul. Braniewskiej 12, na działkach nr: 27/22 i 27/12 obręb 2 miasto Pieniężno, jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnym z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.18.04.2008r.6-B-2008
5-B-2008Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy – zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na zakład odzysku i unieszkodliwiania odpadów na działkach nr 27/12, 27/22 obręb 2 miasto Pieniężno.27 marca 2008r.5-B-2008
4-B-2008decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Pieniężnie, na działkach nr: 163/8, 164, 165, 192, 193/2 obręb 3 miasto Pieniężno.12 luty 2008r.4-B-2008
3-B-2008Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Pieniężnie na działkach nr: 163/8, 164, 165, 192, 193/2 obręb 3 miasto Pieniężno.6 luty 2008r.3-B-2008
2-B-2008Postanowienie stwierdzające, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Pieniężnie, na działkach nr: 163/8, 164, 165, 192, 193/2 obręb 3 miasto Pieniężno nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.27 grudnia 2007r.2-B-2008
1-B-2008Postanowienie stwierdzające, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzeń produkujących energię elektryczną tj. wież wiatrowych o mocy 3 MW każda w ilości 30 szt., na działkach nr: 112/2, 117, 113/1 obręb Lubianka, gmina Pieniężno jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem: - analizy gatunkowej i ilościowej ptaków na obszarze proponowanej lokalizacji elektrowni wiatrowych (poprzedzonej sezonowymi obserwacjami terenowymi w okresie co najmniej jednego roku, z uwzględnieniem okresu lęgowego oraz migracji wiosennej i jesiennej), - wpływu projektowanej inwestycji na gatunki awifauny, dla których ochrony został powołany obszar Natura 2000, - przedstawienia programu monitoringu kolizji awifauny z elektrowniami wiatrowymi.27 grudnia 2007r.1-B-2008
3-B-2007Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami: Kolonia Wojnity – Glebiska wieś i projektowana zabudowa letniskowa oraz kanalizacji sanitarnej: Kolonia Wojnity – Glebiska wieś i projektowana zabudowa letniskowa na działkach nr: 28, 55, 7/2, 8, 9, 63, 10, 39/2, 37, 64, 38, 39/1, 67, 44, 42, 66, 43, 56, 46, 47, 45, 3208/2, 3207/1, 3207/4, 102/4, 103/5, 103/9, 51, 58, 59, 54/2, 54/3, 54/4, 53, 52/2 obręb Wojnity, 3240/3 obręb Bornity, 16/5, 112, 16/4, 16/3, 17, 113, 6, 101/1, 102, 36, 4/1, 2/6, 7, 9, 2/17, 19, 32, 33, 21, 20, 25, 38, 27/1, 37, 115, 51/1, 48/1, 59, 52/1, 97, 96, 93/3, 92, 111, 91, 86, 87/2, 87/4, 87/3, 79, 103, 104, 75, 106, 105/2, 105/3, 71/2, 69/2, 110, 107, 60, 59, 99, 68, 116/81, 116/54, 116/75, 3258/2, 3285, 116/13, 98/20, 98/16, 98/53, 98/25, 98/56, 98/8, 98/46, 98/7, 98/48, 98/47, 3210 obręb Glebiska, gmina Pieniężno.22.10.2007r.3-B-2007
2-B-2007Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pieniężno I – Kierpajny Wielkie oraz wodociągu z przyłączami Kajnity – Kolonia Kajnity na działkach numer: 24/50, 24/33, 24/8, 24/11, 98/2, 98/3, 98/1, 99/1, 99/2, 100, 102, 101 obręb Kajnity; 1, 2, 55, 3, 4, 5, 7/1, 28, 29, 30/4, 30/5, 33, 30/3, 30/6, 30/7, 31, 62, 32 obręb Wojnity; 129, 127, 9/9, 9/8, 10/133, 10/134, 10/138, 10/153, 10/131, 10/112, 10/82, 10/6, 10/5, 10/111, 10/110, 10/74, 10/73, 10/83, 10/75, 10/72, 26/2, 10/12, 10/87, 10/86, 10/89, 10/91, 10/62, 10/61, 10/60, 10/59, 10/58, 10/57, 10/56, 10/55, 10/54, 10/53, 10/52, 10/51, 10/44, 10/47, 10/46, 10/37, 10/45, 10/13, 10/50, 10/49, 10/48, 130, 13/2, 13/3, 10/136 obręb Bornity. 09.01.2007r.2-B-2007
1-B-2007Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w rejonie ulicy Sienkiewicza w Pieniężnie na działkach nr 1/29, 1/24, 1/25, 5/7, 5/1, 5/6, 5/5, 5/8, 1/18, 5/9, 1/17, 9/1, 10/1, 11, 1/11, 7, 8/2, 6, 4/3, 8/5, 8/13, 8/7, 8/8, 8/9, 13/6, 13/5, 31/1, 139, 8/10 obręb 2 miasto Pieniężno10.10.2006r.1-B-2007

Załączniki

1-B-2007 pdf, 25 kB metryczka
1-B-2008 pdf, 27 kB metryczka
2-B-2007 pdf, 26 kB metryczka
2-B-2008 pdf, 25 kB metryczka
3-B-2007 pdf, 26 kB metryczka
3-B-2008 pdf, 24 kB metryczka
4-B-2008 pdf, 24 kB metryczka
5-B-2008 pdf, 23 kB metryczka
6-B-2008 pdf, 24 kB metryczka
7-B-2008 pdf, 42 kB metryczka
8-B-2008 pdf, 42 kB metryczka
9-B-2008 pdf, 25 kB metryczka
10-B-2008 pdf, 24 kB metryczka
11-B-2008 pdf, 26 kB metryczka
12-B-2008 pdf, 27 kB metryczka
1-B-2009 pdf, 24 kB metryczka
2-B-2009 pdf, 31 kB metryczka
3-B-2009 pdf, 24 kB metryczka
4-B-2009 pdf, 25 kB metryczka
5-B-2009 pdf, 24 kB metryczka
6-B-2009 pdf, 25 kB metryczka
7-B-2009 pdf, 24 kB metryczka
8-B-2009 pdf, 25 kB metryczka
9-B-2009 pdf, 26 kB metryczka
10-B-2009 pdf, 26 kB metryczka
11-B-2009 pdf, 26 kB metryczka
12-B-2009 pdf, 25 kB metryczka
13-B-2009 pdf, 26 kB metryczka
14-B-2009 pdf, 26 kB metryczka
15-B-2009 pdf, 26 kB metryczka
16-B-2009 pdf, 33 kB metryczka
1-B-2010 pdf, 26 kB metryczka
2-B-2010 pdf, 24 kB metryczka
3-B-2010 pdf, 32 kB metryczka
4-B-2010 pdf, 32 kB metryczka
5-B-2010 pdf, 25 kB metryczka
6-B-2010 pdf, 26 kB metryczka
7-B-2010 pdf, 25 kB metryczka
8-B-2010 pdf, 18 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij