Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXVI/182/13 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 marca 2013

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Uchwała nr XXVI/182/13
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 28 marca 2013

w sprawie podziału Gminy Pieniężno na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm), art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) Rada Miejska w Pieniężnie na wniosek Burmistrza Pieniężna uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Pieniężno na stałe obwody głosowania i ustala ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.
Traci moc uchwała Nr XLVI/210/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 4.
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.

2. Postanowienia uchwały mają zastosowanie do wyborów Rady Miejskiej w Pieniężnie kadencji następującej po upływie 4-letniej kadencji, w trakcie której uchwała wchodzi w życie.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Żyndul

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij