Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Zapytanie o cenę na materiały budowlane

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Fundacja „Wieś w XXI Wiek” z siedzibą w Pakosze 22, 14-520 Pieniężno, tel.: 0-55 244 70 51 informuje, że przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 EURO w trybie „zapytania o cenę” na zakup materiałów budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące materiałów podane są w druku kosztorysu (zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Termin realizacji zmówienia obejmuje okres od momentu rozstrzygnięcia „zapytania o cenę” i podpisania umowy przez 6 miesiący.

Jeżeli Wasza firma jest zainteresowana powyższym zamówieniem prosimy o przygotowanie oferty zgodnie z następującymi wymogami:

  1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
  2. Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem oraz opieczętowana i podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli Oferenta. Treść zapisów w druku oferty i kosztorysie nie może być zmieniana i korygowana. Zawarte w druku oferty oświadczenia i zobowiązania winny być zaakceptowane przez Oferenta. Wszystkie stronice oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
  3. Oferent składa jedna ofertę, która powinna obejmować całość zamówienia.
  4. Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i posiadać oznaczenie: Zapytanie o cenę na zakup materiałów budowlanych dla Fundacji „Wieś w XXI Wiek”.
  5. Oferta w szczególności powinna zawierać:
    1. wypełniony kosztorys ofertowy (zał. nr 1),
    2. oświadczenie, że Oferent może uczestniczyć w postępowaniu o zamówienie publiczne.
  6. Ofertę należy przesłać, złożyć w siedzibie Fundacji „Wieś w XXI Wiek” w sekretariacie do dnia 15 marca 2006 roku do godz. 11:00.

„Zamawiający” otworzy koperty z ofertami 15 marca 2006r. o godz. 11:30. W czasie otwarcia ofert mogą uczestniczyć Oferenci. Otwarcie ofert nastąpi w sekretariacie w siedzibie „Zamawiającego”.

Spośród ofert ważnych i spełniających wymagania wygra oferta z najniższą ceną.

 

Pliki do pobrania:

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 83 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij