Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

BURMISTRZ PIENIĘŻNA

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie
ul. Generalska 8
14- 520 Pieniężno

Nazwa stanowiska pracy:
Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe – kierunek budownictwo lub średnie – technik budowlany,

c) niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

d) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

a) wskazane posiadanie uprawnień budowlanych,

b) umiejętność obsługi komputera i znajomość pakietu Office, korzystania z internetu i poczty elektronicznej,

c) wskazane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub państwowej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) współpraca z zarządcami jednostek organizacyjnych Gminy odnośnie utrzymania budynków w należytym stanie technicznym,

b) przygotowywanie planu remontów zasobów komunalnych (budynki i lokale) i koordynacja jego realizacji,

c) opiniowanie konieczności wykonania remontów oraz wizje lokalne w sprawie stanu technicznego lokali i budynków komunalnych,

d) uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych prowadzonych przez Urząd inwestycji,

e) rozliczenia materiałów zużytych przy pracach wykonywanych przez pracowników interwencyjnych,

f) współpraca z Wydziałem Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami w sprawach najmu lokali,

g) prowadzenie spraw związanych z kaucjami mieszkaniowymi,

h) uczestniczenie w przekazaniu-przyjęciu lokali komunalnych,

i) koordynacja działań w celu zawiązywania wspólnot mieszkaniowych oraz współpraca z zarządami i zarządcami wspólnot,

j) nadzór i współpraca z zarządcami lokali komunalnych pozostających w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynków stanowiących wyłączną własność gminy,

k) przygotowywanie postępowań o zamówienie publiczne w zakresie prowadzonych spraw,

l) koordynacja spraw związanych z podpisaniem umów przez wykonawcę robót w zakresie prowadzonych spraw,

m) nadzór i koordynacja nad realizacją umów związanych z zakresem prowadzonych spraw,

n) opisywanie faktur VAT i rachunków w zakresie prowadzonych spraw.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów lub świadectwo ukończenia szkoły),

d) kwestionariusz osobowy,

e) kserokopie świadectw pracy,

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g) zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia,

h) oświadczenie o nie karalności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, ul. Generalska 8, pok. 14 w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Komunalnej” w terminie do dnia 18 sierpnia 2006r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Pieniężnie po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  (http://bip.pieniezno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu  Miejskiego w Pieniężnie przy ul. Generalskiej 8.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij