Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa farmy wiatrowej w rejonie m. Cieszęta

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Pieniężno, dnia 1 września 2015r.

 IN – 7620-9/2009

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)

Burmistrz Pieniężna
zawiadamia strony postępowania

że Firma Eco-Wind Construction S.A. ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa wnioskiem z dnia 30.10.2009r. wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia: „budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy do 27,5 MW oraz stacji GPZ wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w rejonie miejscowości Cieszęta w gminie Pieniężno”. W dniu 25 sierpnia 2015r. do Burmistrza wpłynął wniosek Firmy Eco-Wind Construction S.A. o przedłużenie terminu zawieszenia postępowania w tej sprawie do dnia 31 października 2015r.

Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a. organ administracji może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Burmistrz uznając, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek strony wnoszącej podanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w dniu 1 września 2015r wydał postanowienie o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania do dnia 31 października 2015r.

Jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania (wniosek) uważa się za wycofane (art. 98 § 2 k.p.a.). Podjęcie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony, a nie z urzędu.
Umorzenie postępowania może nastąpić wcześniej, niż przed upływem 3 lat, o ile wnioskodawca wycofa swój wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocześnie informuje się, że jeżeli w okresie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia żadna ze stron nie wniesie sprzeciwu w sprawie zawieszenia postępowania to tut. organ uzna, że strony nie sprzeciwiają się zawieszeniu postępowania.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij