Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Nowe stawki za zagospodarowanie odpadów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

W związku z licznymi zmianami zachodzącymi w polityce gospodarczej naszego kraju, m.in. wzrost płacy minimalnej, wzrost cen energii, materiałów, a przede wszystkim radykalny wzrost z dniem 1 stycznia 2020 r. opłaty za korzystanie ze środowiska tzw. opłaty marszałkowskiej (której wysokość określa Rozporządzenie Rady Ministrów)   informuję, że:
- wpływy z opłat ponoszonych przez mieszkańców przy obowiązujących stawkach tj.10 zł/miesiąc od osoby za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny i 20 zł/miesiąc od osoby za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, nie pokrywają kosztów funkcjonowania sytemu:                                                                                                                                
- w dniu 29 listopada 2019 r. odbył się przetarg nieograniczony na Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Pieniężno. Najniższa oferowana cena znacznie przekroczyła kwotę zabezpieczoną w projekcie budżetu na rok 2020-przetarg został unieważniony                                                                                                                                                                                                                          
 Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - Gmina nie może dopłacać do systemu, przykładowo przesuwając środki z innych zadań, ani wydawać pieniędzy z opłat mieszkańców na cele inne niż odpady komunalne. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:
  • odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych;
  • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • obsługę administracyjną tego systemu;
  • edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Wzrost stawek opłaty wynika również ze znacznego wzrostu ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy oraz kosztu ich zbierania i zagospodarowania. Należy zauważyć, że  mieszkańcy gminy, z roku na rok wytwarzają coraz więcej odpadów. Widać ciągły wzrost ilości zmieszanych odpadów, których koszty zagospodarowania również rosną, co w znacznym stopniu przedkłada się na obecny wzrost cen odbioru odpadów z naszych gospodarstw domowych. Ponadto, nowelizacja ww. ustawy (która weszła w życie 6 września br.) zwiększyła częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych oraz bioodpadów. Zmiana częstotliwości dotyczy odbioru odpadów z terenów wiejskich i tak od kwietnia do października częstotliwość odbioru tych odpadów nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielkolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Przy tym, należy również podkreślić, że  mieszkańcy nie prowadzą dokładnej segregacji odpadów, a zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest obowiązek segregacji odpadów. Dlatego też prosimy i zobowiązujemy wszystkich Naszych mieszkańców do segregacji odpadów (w załączeniu ulotka ABC segregacji…). Najważniejszą zasadą w segregacji odpadów, bardzo ułatwiającą zrozumienie, jak i po co to robić, jest oddzielenie surowców, które nadają się do ponownego przetworzenia, czyli recyklingu, od śmieci, z którymi nie da się już nic zrobić i które wylądują na wysypiskach. Przy starannej segregacji odpadów każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do zadbania o środowisko.
W załączeniu cennik opłat za przyjęcie odpadów do zagospodarowania przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu obowiązujący od dnia 1 czerwca 2018 roku oraz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 roku.  
            Reasumując powyższe, jesteśmy zmuszeni do urealnienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, aby zgodnie z dyrektywą wynikającą z ww. ustawy system finansowo zamykał się-samofinansował się.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij