W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Informacja

Wersja strony w formacie XML
 
Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, zakładów produkcyjnych, usługowych, a także budynków użyteczności publicznej, cmentarzy i placówek oświatowych. 
 
Zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1997 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019.2010) gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast art. 6c ust. 2 tejże ustawy mówi, że rada gminy może w drodze uchwały postanowić  o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 5 ww. ustawy – Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane   w sposób selektywny wynoszą: w przypadku nieruchomości nie zamieszkałej (usługi, budynki użyteczności publicznej, cmentarze)- 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemniki o pojemności 1100 l (tj. 54,00 zł); za pojemniki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. Skalkulowane stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za poszczególne pojemniki nie będą pokrywać kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Dlatego też, Rada Miejska w Pieniężnie w dniu  28 listopada 2019 roku podjęła Uchwałę Nr XII/86/19 w sprawie uchylenia uchwały  Nr XIX/128/12 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Co powoduje, że od 01 stycznia 2020 roku właściciele tych nieruchomości zobligowani są do zawarcia umowy bezpośrednio  z przedsiębiorcą prowadzonym działalność w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych.
Lista podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pieniężno udostępniona jest na stronie internetowej Gminy Pieniężno bip.pieniezno.pl w zakładce O Pieniężnie - Gospodarka Komunalna - Rejestr działalności regulowanej   w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno, właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, to jest prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, posiadający domy letniskowe zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb.
W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, tj. takich, na których znajduje się lokal mieszkalny i np. sklep, Gmina zobowiązana jest do odbioru odpadów komunalnych tylko z części zamieszkałej.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy, burmistrz prowadzi kontrole posiadanych przez właścicieli umów na odbiór odpadów komunalnych, dowodów uiszczania opłat za usługi lub inny sposób udokumentowania wykonania ustawowych obowiązków.                                                                                                                          
  W przypadku niewywiązywania się z ustawowych obowiązków, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny. 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, pokój nr 23, tel. 237 46 74 lub pod adresem gospodarka.komunalna@pieniezno.pl

Załączniki

Informacja pdf, 706 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane