Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynem energii możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na terenie działki ewidencyjnej nr 17/1, 20/3, 20/4, 20/5, 21/1, 23/3, 23/4, 24/1, 26, 27, 56, 57, w obrębie Glądy – Kowale oraz 20 w obrębie Lubianka, gmina Pieniężno

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Pieniężno, dnia 15 lipca 2019r.

GK.6220.1.2.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia       3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.),

Burmistrz Pieniężna
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

iż w związku z toczącym się postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji       o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynem energii możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na terenie działki ewidencyjnej nr 17/1, 20/3, 20/4, 20/5, 21/1, 23/3, 23/4, 24/1, 26, 27, 56, 57,     w obrębie Glądy – Kowale oraz 20 w obrębie Lubianka, gmina Pieniężno w dniu 8 lipca 2019r. do tut. organu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek inwestora w dniu 12.07.2019r.

Burmistrz Pieniężna postanowieniem z dnia 31 maja 2019r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Pieniężna.

Jednocześnie informuje się, że tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie o opinię dot. realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Nie jest prowadzone postępowanie transgraniczne.

W związku z powyższym informuje się, że każdy ma prawo składania uwag                i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Z „Raportem…” można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie,              ul. Generalska 8, Wydział Gospodarki Komunalnej (pokój 22, w godz. 7.30 – 15.00),        a także złożyć dodatkowe wnioski i uwagi w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w ww. terminie pod adresem siedziby Urzędu Miejskiego w Pieniężnie w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pieniężna. Do złożonych          w terminie uwag i wniosków Burmistrz Pieniężna odniesie się w uzasadnieniu decyzji                          o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu ich składania pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załączniki

obwieszczenie pdf, 503 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij