Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

informacja o stanie mienia komunalnego za 2015

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Informacja o stanie mienia komunalnego

 za 2015 r. stan na dzień 31.12.2015r.

 

Informacje obejmują:

1.Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

2.Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

3.Zmiany o stanie mienia komunalnego.

4.Dane o dochodach z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych.

      5.Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

 

I.                   Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

1. Miasto i Gmina Pieniężno posiada prawa własności nieruchomości  wchodzących w skład mienia komunalnego.

2. Według stanu na dzień 31.12.2015 r. gmina była w posiadaniu następujących     nieruchomości:

-         grunty o powierzchni określonej w załączniku nr 1,

-         obiektów, budynków i lokali w ilości określonej w załączniku nr 2 ( zbiorcze zestawienie lokali i budynków w załączniku nr 3)

3. W okresie sprawozdawczym Miasto i Gmina Pieniężno nabyła inne nieruchomości wymienione w załączniku nr 4 z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne od Skarbu Państwa   i Polskich Kolei Państwowych. Na część dróg zostały uchylone decyzje komunalizacyjne i zostały one przekazane do dróg powiatowych. 

4. Nieruchomości wchodzące w skład mienia gminnego nie wszystkie posiadają  urządzone księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Braniewie  oraz wszystkie wpisane są do rejestru ewidencyjnego mienia komunalnego. Zbywanie i nabywanie nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującymi      przepisami prawnymi oraz uchwałą Nr XXI/83/08 Rady Miejskiej w  Pieniężnie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki    nieruchomościami.

 

  1. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Miasto i Gmina Pieniężno posiada udziały w następujących spółkach:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pieniężnie Spółka z o.o. – 100%  

  udziałów o łącznej wartości 882.000 zł,

- "Miszel" spółka  z o.o. w Pieniężnie 8,82% udziałów o wartości 4.440 zł,

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pieniężnie - 74,5% udziałów o wartości 74.500 zł

 

  1. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

Dokonano zbycia  nieruchomości wymienionych w załączniku nr 5.

Przy sprzedaży budynków i lokali jednocześnie sprzedano grunty niezbędne do korzystania z tych budynków.

Sprzedaż mienia komunalnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Rada Miejska na podstawie ustawy o samorządzie gminnym podejmowała uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży, najmu i dzierżawy poszczególnych nieruchomości.

Uchwałą Nr XXI/83/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami Rada Miejska w Pieniężnie zezwoliła na stosowanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom tych lokali oraz określiła formy tych sprzedaży.

 

  1. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

            Dochody uzyskane z obrotu i gospodarowania mieniem komunalnym za 12 miesięcy roku 2015

1. Z tytułu sprzedaży mienia ruchomego    -  28.743,78 zł

2. Z tytułu użytkowania wieczystego    -   19.849,94 zł

3. Najmu i Dzierżawy                           -  108.484,05 zł

4. sprzedaży nieruchomości – 164.960,94 zł

 

Wydatki za 12 miesięcy  roku 2015

1. Remont dróg gminnych                                    -  143.472,67 zł

2. Wydatki na gosp. mieszkaniową                           –  179.240,80 zł

 

  Przewidywany plan dochodów i wydatków w 2016 r.

Dochody:

1. Najem lokali i dzierżawa gruntów              -  91.470,00 zł

2. Użytkowanie wieczyste                              - 22.000,00 zł

3. Sprzedaż mienia komunalnego                   - 360.000,00 zł

 

Wydatki:

1. Remont i budowy dróg gminnych                            -  106.500,00 zł

2. Wydatki na gosp. mieszkaniową                                –  196.100,00 zł

 

  1. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości mienia gminnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomości oraz uchwały Nr XXI/83/08 Rady Miejskiej w     Pieniężnie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki    nieruchomościami

Burmistrz Pieniężna Zarządzeniem  nr 6/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. ustalił  wysokość stawek czynszu za najem i dzierżawę mienia gminnego.

Burmistrz Pieniężna Zarządzeniem  nr 53/2013 z dnia 9 września 2013 roku  ustalił  wysokość stawek czynszu za lokale mieszkalne.

Grunty i lokale wydzierżawione są zgodnie z zasadami ujętymi w w/w przepisach.

Z uwagi na dużą ilość lokali mieszkalnych zlecono zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych administrowanie częścią zasobu lokali mieszkalnych i pozostałych nieruchomości budynkowe budynkach wspólnot wymienioną w załączniku nr 6.

Pozostałym majątkiem gminy administruje Urząd Miejski.

Z pozostałego majątku wydzierżawiono gruntów:

-         na cele nierolne – 0,4278 ha dla 108 dzierżawców,

-         na cele użytkowania pod ogródki działkowe 5,0318 ha dla 158 dzierżawców,

-         na cele użytkowania rolne – 87,5413 ha  dla 82 dzierżawców.

Na umowy najmu wydzierżawiono i wynajęto:

-         lokali użytkowych    - 267,34 m2 – 6 dzierżawców

-         lokali mieszkalnych  - 1.886,00 m2 – 31 najemców

-         budynków gospodarczych i garaży  -   351,50  m2  –  21  najemców

 

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 159 użytkowników - 7 ha.

Grunty oddane w zarząd 4 działki -  1,6129  ha.

 

 

 

Objaśnienia:

 

1. Grunty wykazane w tabeli Nr 1 jako użytki rolne zagospodarowywane są na umowach     dzierżawnych na cele ogrodów działkowych i rolne.

2. W skład mienia gminnego wchodzą duże ilości dróg. Są to drogi głównie     gruntowe.

    Sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych dokonywane są modernizacje  i remonty na drogach o złym stanie.

3. Tereny budowlane, to grunty pod istniejącymi budynkami oraz tereny    niezabudowane z możliwością zabudowy. W Pieniężnie są uzbrojone i    wydzielone geodezyjnie działki budowlane:

- w terenie objętym obowiązującym planem zagospodarowania przy ulicy Zamkowej oraz przy ulicy Rynek – Stare Miasto, ulica Szkolna,

- w terenie gdzie wydano decyzje o warunkach zabudowy – osiedle Sadowa

- w terenie gdzie brak planu i nie wydano decyzji o warunkach o zagospodarowaniu – ulica Dworcowa, ulica Wolności,).

Budynki komunalne są remontowane.

Sukcesywnie dokonuje się sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom tych  lokali.

 

Pieniężno, dnia    17 lutego 2016 r.

Załączniki

informacja doc, 48 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij