W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

GK.6733.1.3.2020

Burmistrz Pieniężna zawiadamia strony o zakończeniu postępowania administracyjnego i zgromadzeniu materiału dowodowego zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowie mostu w Plutach” w ciągu drogi gminnej gruntowej nr 113028N Pluty – Glądy w gminie Pieniężno w m. Pluty.

Obwieszczenie o przetargu

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Burmistrz Pieniężna ogłasza publiczny przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 200.

Obwieszczenie GK.6220.1.5.2020

OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 202r., poz. 283t.j.), Burmistrz Pieniężna PODAJE DO PUBLICZNEJ...

Obwieszczenie GK.6220.1.9.2020

Burmistrz Pieniężna zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika inwestora Lasuno Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa o w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Farma fotowoltaiczna Jesionowo” na działce nr 92 obręb Jesionowo, gmina Pieniężno.

Obwieszczenie

Burmistrz Pieniężna zawiadamia strony o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie mostu w Plutach” w ciągu drogi gminnej gruntowej nr 113028N Pluty – Glądy w gminie Pieniężno w m. Pluty.

GK.6220.1.8.2020 - Budowa mostu w Plutach

Na podstawie art. 49, 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia                         3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu                  października 2020r. na wniosek pełnomocnika wnioskodawcy Marpol Ewa Gierałtowska, ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo została wydana decyzja nr 6/2020 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia „Budowa mostu w Plutach” w ciągu drogi gminnej gruntowej nr 113028N Pluty – Glądy na działkach nr 40, 42, 188/5, 192, 193, 194/2, obręb Pluty, gmina Pieniężno ( m. Pluty).

Obwieszczenie GK.6220.1.7.2020

Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa            w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 września 2020r. na wniosek inwestora ENCOS Sp.zo.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk została wydana decyzja nr 5/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 17 obręb Piotrowiec, gmina Pieniężno, powiat braniewski”.

GK.6220.1.8.2020 - Budowa mostu w Plutach

OBWIESZCZENIE Na podstawie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)             w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283)   zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania administracyjnego   na wniosek pełnomocnika Inwestora: Gminy Pieniężno, ul. Generalska 8, 4-520 Pieniężno -  Marpol Ewa Gierałtowska, ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo z dnia 09.09.2020r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa mostu w Plutach” w ciągu drogi gminnej gruntowej nr 113028N Pluty – Glądy na działkach nr 40, 42, 188/5, 192, 193, 194/2, obręb Pluty, gmina Pieniężno (m. Pluty) .

Obwieszczenie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podają do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego. 

GK.6733.1.3.2020

Burmistrz Pieniężna  zawiadamia strony o zawieszeniu z urzędu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie mostu w Plutach” w ciągu drogi gminnej gruntowej nr 113028N Pluty – Glądy w gminie Pieniężno w m. Pluty - do czasu przedłożenia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

GK.6733.1.2.2020

BURMISTRZ PIENIĘŻNA  informuje strony postępowania  o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „ na budowie sieci elektroenergetycznej sN 15 kV, sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, stacji transformatorowej sN/nN oraz złącz kablowo-pomiarowych na działce o nr ew. 13/9, 15, 18  w obrębie 3 miasto Pieniężno, gmina Pieniężno”.

GK.6220.1.3.2019

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z poźn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 23 lipca 2020r. na wniosek inwestora DIPOL s.c. S.P. Gościniak, ul. Chrobrego 6, 83-000 Pruszcz Gdański reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Annę Mojzesowicz EkoPolska Mojzesowicz S.k. została wydana decyzja nr 5/2020       o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na działce nr 232 obręb Cieszęta gm. Pieniężno” .

GK.6733.1.3.2020

Burmistrz Pieniężna  zawiadamia strony o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK.6733.1.2.2020 - Zakończenie postępowania

Burmistrz Pieniężna  zawiadamia strony o zakończeniu postępowania administracyjnego  i zgromadzeniu materiału dowodowego zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowie sieci średniego napięcia SN (15kV), stacji transformatorowej SN/nn oraz sieci niskiego napięcia nn (0,4kV) na terenie działek nr 13/9, 15, 18 obręb 3 miasto Pieniężno”

Obwieszczenie GK.6733.1.1.2020

BURMISTRZ PIENIĘŻNA  informuje strony postępowania o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „ budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linii kablowej podziemnej) na działce o nr ew. 138/22, 209/13, 209/18     w obrębie 2 miasto Pieniężno, gmina Pieniężno”.

Obwieszczenie GK.6733.1.2.2020

Burmistrz Pieniężna zawiadamia strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o udzieleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Obwieszczenie IN–7620-9/2009/2020

Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 czerwca...

Obwieszczenie GK.6220.1.3.2020

Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa            w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn....

Obwieszczenie GK.6220.1.4.2020

Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa            w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn....

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Burmistrz Pieniężna  zawiadamia strony o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Pełnomocnik Inwestora Energa Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn - wnioskiem z dnia 22.04.2020r. (data wpływu do Urzędu: 28.04.2020r.) wystąpił o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV (linii kablowej podziemnej) na terenie działek nr 209/13, 209/18, 138/22 obręb 2 miasto Pieniężno.”

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa OZE SA w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z placów i terenów zielonych elektrowni Wodnej Pieniężno do rzeki Wałsza za...