W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Obwieszczenie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podają do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego. 

GK.6733.1.3.2020

Burmistrz Pieniężna  zawiadamia strony o zawieszeniu z urzędu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie mostu w Plutach” w ciągu drogi gminnej gruntowej nr 113028N Pluty – Glądy w gminie Pieniężno w m. Pluty - do czasu przedłożenia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

GK.6733.1.2.2020

BURMISTRZ PIENIĘŻNA  informuje strony postępowania  o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „ na budowie sieci elektroenergetycznej sN 15 kV, sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, stacji transformatorowej sN/nN oraz złącz kablowo-pomiarowych na działce o nr ew. 13/9, 15, 18  w obrębie 3 miasto Pieniężno, gmina Pieniężno”.

GK.6220.1.3.2019

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z poźn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 23 lipca 2020r. na wniosek inwestora DIPOL s.c. S.P. Gościniak, ul. Chrobrego 6, 83-000 Pruszcz Gdański reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Annę Mojzesowicz EkoPolska Mojzesowicz S.k. została wydana decyzja nr 5/2020       o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na działce nr 232 obręb Cieszęta gm. Pieniężno” .

GK.6733.1.3.2020

Burmistrz Pieniężna  zawiadamia strony o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK.6733.1.2.2020 - Zakończenie postępowania

Burmistrz Pieniężna  zawiadamia strony o zakończeniu postępowania administracyjnego  i zgromadzeniu materiału dowodowego zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowie sieci średniego napięcia SN (15kV), stacji transformatorowej SN/nn oraz sieci niskiego napięcia nn (0,4kV) na terenie działek nr 13/9, 15, 18 obręb 3 miasto Pieniężno”

Obwieszczenie GK.6733.1.1.2020

BURMISTRZ PIENIĘŻNA  informuje strony postępowania o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „ budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linii kablowej podziemnej) na działce o nr ew. 138/22, 209/13, 209/18     w obrębie 2 miasto Pieniężno, gmina Pieniężno”.

Obwieszczenie GK.6733.1.2.2020

Burmistrz Pieniężna zawiadamia strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o udzieleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Obwieszczenie IN–7620-9/2009/2020

Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 czerwca...