W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Obwieszczenie GK.6220.1.5.2020

OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 202r., poz. 283t.j.), Burmistrz Pieniężna PODAJE DO PUBLICZNEJ...

Obwieszczenie GK.6220.1.9.2020

Burmistrz Pieniężna zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika inwestora Lasuno Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa o w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Farma fotowoltaiczna Jesionowo” na działce nr 92 obręb Jesionowo, gmina Pieniężno.

Obwieszczenie

Burmistrz Pieniężna zawiadamia strony o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie mostu w Plutach” w ciągu drogi gminnej gruntowej nr 113028N Pluty – Glądy w gminie Pieniężno w m. Pluty.

GK.6220.1.8.2020 - Budowa mostu w Plutach

Na podstawie art. 49, 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia                         3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu                  października 2020r. na wniosek pełnomocnika wnioskodawcy Marpol Ewa Gierałtowska, ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo została wydana decyzja nr 6/2020 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia „Budowa mostu w Plutach” w ciągu drogi gminnej gruntowej nr 113028N Pluty – Glądy na działkach nr 40, 42, 188/5, 192, 193, 194/2, obręb Pluty, gmina Pieniężno ( m. Pluty).

Obwieszczenie GK.6220.1.7.2020

Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa            w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 września 2020r. na wniosek inwestora ENCOS Sp.zo.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk została wydana decyzja nr 5/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 17 obręb Piotrowiec, gmina Pieniężno, powiat braniewski”.