W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Obwieszczenie GK.6220.1.3.2020

Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa            w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn....

Obwieszczenie GK.6220.1.4.2020

Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa            w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn....

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Burmistrz Pieniężna  zawiadamia strony o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Pełnomocnik Inwestora Energa Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn - wnioskiem z dnia 22.04.2020r. (data wpływu do Urzędu: 28.04.2020r.) wystąpił o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV (linii kablowej podziemnej) na terenie działek nr 209/13, 209/18, 138/22 obręb 2 miasto Pieniężno.”

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa OZE SA w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z placów i terenów zielonych elektrowni Wodnej Pieniężno do rzeki Wałsza za...

Obwieszczenie o zmianie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 24/17

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - podanie do publicznej wiadomości informacji, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 24/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. wojewody warmińsko-mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo -...