W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

GK.6220.1.8.2020 - Budowa mostu w Plutach

OBWIESZCZENIE Na podstawie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)             w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283)   zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania administracyjnego   na wniosek pełnomocnika Inwestora: Gminy Pieniężno, ul. Generalska 8, 4-520 Pieniężno -  Marpol Ewa Gierałtowska, ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo z dnia 09.09.2020r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa mostu w Plutach” w ciągu drogi gminnej gruntowej nr 113028N Pluty – Glądy na działkach nr 40, 42, 188/5, 192, 193, 194/2, obręb Pluty, gmina Pieniężno (m. Pluty) .

Obwieszczenie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podają do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego. 

GK.6733.1.3.2020

Burmistrz Pieniężna  zawiadamia strony o zawieszeniu z urzędu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie mostu w Plutach” w ciągu drogi gminnej gruntowej nr 113028N Pluty – Glądy w gminie Pieniężno w m. Pluty - do czasu przedłożenia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

GK.6733.1.2.2020

BURMISTRZ PIENIĘŻNA  informuje strony postępowania  o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „ na budowie sieci elektroenergetycznej sN 15 kV, sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, stacji transformatorowej sN/nN oraz złącz kablowo-pomiarowych na działce o nr ew. 13/9, 15, 18  w obrębie 3 miasto Pieniężno, gmina Pieniężno”.

GK.6220.1.3.2019

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z poźn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 23 lipca 2020r. na wniosek inwestora DIPOL s.c. S.P. Gościniak, ul. Chrobrego 6, 83-000 Pruszcz Gdański reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Annę Mojzesowicz EkoPolska Mojzesowicz S.k. została wydana decyzja nr 5/2020       o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na działce nr 232 obręb Cieszęta gm. Pieniężno” .