Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Obwieszczenie GK.6733.1.1.2020

BURMISTRZ PIENIĘŻNA  informuje strony postępowania o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „ budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linii kablowej podziemnej) na działce o nr ew. 138/22, 209/13, 209/18     w obrębie 2 miasto Pieniężno, gmina Pieniężno”.

Obwieszczenie GK.6733.1.2.2020

Burmistrz Pieniężna zawiadamia strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o udzieleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Obwieszczenie IN–7620-9/2009/2020

Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) podaje...

Obwieszczenie GK.6220.1.3.2020

Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa            w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

Obwieszczenie GK.6220.1.4.2020

Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa            w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Burmistrz Pieniężna  zawiadamia strony o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Pełnomocnik Inwestora Energa Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn - wnioskiem z dnia 22.04.2020r. (data wpływu do Urzędu: 28.04.2020r.) wystąpił o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV (linii kablowej podziemnej) na terenie działek nr 209/13, 209/18, 138/22 obręb 2 miasto Pieniężno.”

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa OZE SA w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z placów i terenów...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij