Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2018 -2023)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Uchwała nr Uchwała IX/64/19

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok; 2) sprawozdaniem finansowym; 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie; 4) informacją o stanie mienia Gminy Pieniężno; 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Rada Miejska w Pieniężnie uchwala , co następuje: § 1 . Udziela...

Uchwała nr Uchwała IX/63/19

§ 1. Zatwierdza się sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pieniężno za 2018 r. § 2. 1. Sprawozdania finansowe obejmują : -  bilans z wykonania budżetu  -   bilans jednostek budżetowych -   rachunek zysków i...

Uchwała nr Uchwała IX/62/19

§ 1. Rada Miejska w Pieniężnie,  po rozpatrzeniu i zakończeniu debaty nad Raportem o Stanie Gminy Pieniężno 2018, udziela Burmistrzowi Pieniężna wotum zaufania.    § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .     ...

Uchwała nr IX/61/19

§ 1. Zatwierdza się sprawozdania finansowe samorządowych instytucji kultury Gminy Pieniężno za 2018r.  § 2. Sprawozdania finansowe obejmują sprawozdania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pieniężnie, które zawierają: - bilans jednostki - rachunek zysków i strat -...

Uchwała nr Uchwała nr IX/5819

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały.   § 2 .Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.   § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym...

Uchwała nr IX/57/19

§ 1. Nadaje się Szkole Podstawowej w Lechowie imię Świętego Jana Pawła II. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                          ...

Uchwała nr IX/56/19

§ 1 Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2019 r. Znak: DWST-WOOS.4021.36.2019.DC  utrzymujące w mocy postanowienie nr 21 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w...

Uchwała nr IX/55/19

§ 1 Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2019 r. Znak: DWST-WOOS.4021.35.2019.DC  utrzymujące w mocy postanowienie nr 22 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij