Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2018 -2023)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Uchwała nr VII/42/19

§ 1.  Wyraża się wolę utworzenia Spółdzielni Socjalnej pod nazwą „Spółdzielnia Socjalna SĄSIEDZI" z siedzibą w Pieniężnie. § 2.  Gmina Pieniężno obejmuje w Spółdzielni, o której mowa w § 1 1 udział członkowski o wartości 100 zł każdy oraz...

Uchwała nr VII/41/19

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 5/48 w obrębie Piotrowiec, gmina Pieniężno. Granice planu określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. §2.  Celem opracowania planu jest ustalenie zasad...

Uchwała nr VII/40/19

§ 1  Uchwala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre składniki wynagrodzenia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2  Traci...

Uchwała nr VII/39/19

§ 1.  Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pieniężno, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pieniężno, na okres od 1 września 2019 r. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały....

Uchwała nr VI/38/19

§ 1.  Gmina Pieniężno przyjmuje do realizacji prowadzenie w 2019 r. zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie gminy Pieniężno.   § 2 . Zobowiązuje się Burmistrza Pieniężna do zawarcia...

Uchwała nr VI/37/19

§ 1.  Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za 2018 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. ...

Uchwała nr VI/36/19

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobieganie Bezdomności Zwierząt dla Gminy Pieniężno na rok 2019 w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały.   § 2 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.   ...

Uchwała nr V/33/19

§ 1. Postanawia się wnieść zażalenie do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie negatywnej opinii zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lechowie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII i oddział...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij