INFORMACJA:

Jeśli Rada Miejska nie podjęła uchwały zmieniającej stawki podatków lub opłat na dany rok, obowiązują stawki poprzednio uchwalone.


Obowiązujące
Uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie dotyczące podatków i opłat


Uchwała nr XXV/124/16 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno.

Uchwała nr XXIX/121/08 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Uchwała nr XVI/72/15 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Uchwała nr XVI/71/15 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.


Uchwała nr XVI/73/15 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów.

 

Stawka podatku rolnego 2017:

Cena skupu żyta stanowiąca podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2017, nie została obniżona i zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016r. wynosi 52,44 zł za 1 dt żyta.

 

Stawka podatku leśnego 2017:

Cena drewna  stanowiąca podstawę do ustalenia podatku leśnego na rok 2017, nie została obniżona i zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. wynosi 191,01 zł za 1m3Wzory formularzy podatkowych określone zostały uchwałą nr XIV/67/15 dostępną poniżej:
 
Uchwała nr XIV/67/15 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 19 listopada 2015r.  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.