INFORMACJA:

Jeśli Rada Miejska nie podjęła uchwały zmieniającej stawki podatków lub opłat na dany rok, obowiązują stawki poprzednio uchwalone.

INFORMACJA:Obowiązujące
Uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie dotyczące podatków i opłat na rok 2020


Uchwała nr XI/83/19 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno.

Uchwała nr XXIX/121/08 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Uchwała nr XVI/72/15 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Uchwała nr XVI/71/15 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.


Uchwała nr XVI/73/15 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów.

 

 

 

Stawka podatku rolnego 2020:

Cena skupu żyta  stanowiąca podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2020, nie została obniżona i zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. wynosi 58,46 zł za 1 dt


Stawka podatku leśnego 2020
:

 

Cena drewna  stanowiąca podstawę do ustalenia podatku leśnego na rok 2020, nie została obniżona i zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. wynosi 194,24 zł za 1m3

 Wzory formularzy podatkowych określone zostały uchwałą nr XIV/67/15 dostępną poniżej:
 
Uchwała nr XIV/67/15 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 19 listopada 2015r.  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.Nowe wzory obowiązujące od 1 lipca 2019 roku zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny  

 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1105)

 
Nowe wzory obowiązujące od 1 lipca 2019 roku zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości 

 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1104)


Nowe wzory obowiązujące od 1 lipca 2019 roku zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny 

 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1126)


W tym miejscu znajdują się  formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych - podatki.gov.pl  

Wszystkie formularze z tabeli na stronie podatki.gov.pl można wydrukować, wypełnić i osobiście przynieść do urzędu.