Rada Miejska w Pieniężnie
ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

tel. 55 237 46 40
faks. 55 237 46 01
e-mail: rada.miejska@pieniezno.pl

I piętro, pokój 12