Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pieniężno, Uchwała nr RIO.VIII-0120-17/19 z dnia 10.01.2019