§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Pieniężno za 2019 r., postanawia się udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Pieniężna .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel