Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Niedbałki

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Adres nieruchomości Niedbałki

Przetarg na dzierżawę gruntu stanowiącego działki nr 43/9, nr 43/10 i nr 43/12 obręb Niedbałki

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 1,7750 q żyta

Data przetargu

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie
dzierżawcą nieruchomości zostali ustaleni Marta i Mariusz Grzybowscy za czynsz roczny w wysokości 1,7950 q żyta.

Treść

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Pieniężna 
z dnia 11 kwietnia 2019 roku
 

            Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), Uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie Nr XXI/83/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami, Zarządzenia Burmistrza Pieniężna Nr 6/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę mienia komunalnego i Zarządzenia Burmistrza Pieniężna Nr 18/2018 z dnia 1 marca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, ogłaszam:

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę gruntu stanowiącego działki nr 43/9, nr 43/10 i nr 43/12
obręb Niedbałki.

  1. Przedmiotem przetargu są działki położone w obrębie Niedbałki:

-  nr 43/9 o powierzchni 0,3878 ha w tym: ŁV – 0,1284 ha i PsIV – 0,2594 ha;

-  nr 43/10 o powierzchni 0,2057 ha w tym: RIIIb – 0,1559 ha i PsIV – 0,0498 ha;

-  nr 43/12 o powierzchni 0,3687 ha w tym: : RIIIb – 0,1388 ha, ŁV – 0,0463 ha
i PsIV – 0,1836 ha.

Łączna powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 0,9622 ha.

Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste nr KW EL1B/00027539/2 (działki nr 43/9 i nr 43/10) i nr KW EL1B/00028982/9 (działka
nr 43/12).

2.
Wysokość czynszu ustala się w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Pieniężna Nr 6/2014 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę mienia komunalnego. Wartość q żyta określona jest Uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie i jest podstawą do obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Pieniężno.

Wywoławcza wartość czynszu dzierżawnego równa wartości pieniężnej 1,7750 q żyta rocznie. W roku 2019 wysokość q żyta do obliczenia podatku rolnego wynosi 54,36 zł. Wadium wynosi – 10 zł. Wysokość postąpienia podczas przetargu nie może być niższe niż 0,02 q żyta.
3.W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą na konto w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium tytułem „Wadium na dzierżawę działek w obrębie Niedbałki” w terminie do dnia 06 maja 2019 r.
4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

5. Wadium zostanie:

-        wliczone w opłaty z tytułu dzierżawy

-        zwrócone jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

6. Czas trwania umowy – nieoznaczony od dnia zawarcia umowy.

7.
Osoba, która wygra przetarg będzie zobowiązana do podpisania umowy dzierżawy zgodnej z wzorem dostępnym w dokumentacji przetargu. W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia przetargu ustalenia przetargu staną się niewiążące, a wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.

8.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 10 maja 2019 roku o godz. 10:00
w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Pieniężnie ul. Generalska 8, pokój nr 12.

9.
Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie pokój nr 21, telefon 55 237 46 72.

Załączniki

ogłoszenie pdf, 574 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij