Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Nauczyciel w przedszkolu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Edyta Rudewicz , Orneta

uzasadnienie wyboru Spełniła wszystkie kryteria konkursowe.

Szczegóły

stanowisko Nauczyciel w przedszkolu

miejsce pracy Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

termin składania ofert

miejsce składania ofert ZS-P ul. Ornecka 8, 14-520 Pieniężno

Treść

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIENIĘŻNIE

Ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela przedszkola

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- prowadzenie nauczania w oddziale przedszkolnym (dzieci w wieku od 3 do 6 lat) według obowiązujących programów nauczania.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

- posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12. marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół        i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wyksztalcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2015. 1264).

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 1. znajomość zasad funkcjonowania przedszkola;
 2. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 3. ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;
 4. doświadczenie w wykorzystaniu w czasie zajęć pomocy multimedialnych;

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. CV (zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2016 r. 922]);
 3. poświadczone przez kandydata kopie świadectw pracy;
 4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 5. poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie        i kwalifikacje zawodowe;
 6. oświadczenie o niekaralności, o niekaralności dyscyplinarnej nauczyciela oraz oświadczenie o zgodzie na wykorzystywanie danych osobowych (dostępne wraz z Regulaminem na stronie bip.zsp-pieniezno.pl  );
 7. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków nauczycielskich związanych z realizacją zadań dydaktycznych jak           i wynikających z art. 42 Karta Nauczyciela;
 8. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, poświadczone przez kandydata.

Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia 29. sierpnia 2016 r. do godziny 12.00.     w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 14-520 Pieniężno, ul. Ornecka 8.

Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie: bip.zsp-pieniezno.pl

Konkurs odbędzie się 30. sierpnia 2016 r. o godzinie 13.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pieniężnie, ul. Ornecka 8. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie Komisja dokona analizy dokumentów pod względem formalnym bez udziału kandydatów. W drugim etapie Komisja przeprowadzi indywidualne rozmowy z kandydatami.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 55 243 60 15. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij