Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Statystyki oglądalności BIP od dnia 22.09.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 15443
Ogłoszenia 3910
Kierownictwo urzędu 3448
Wykaz i sposoby załatwiania spraw 3375
Zasady finansowania 3209
Kierownicy wydziałów 3033
Struktura organizacyjna 2238
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1440
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa farmy wiatrowej w rejonie m. Cieszęta 1223
Obwieszczenie GK.6220.14.2016 1219
Sekretarz 1205
Tryb bezprzetargowy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 1168
przetarg nieograniczony 999
Rejestry i ewidencje 970
IN.271.1.1.2017 940
Skarbnik 922
Wykaz osób którym udzielono ulg podatkowych 922
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 881
Referent w Wydziale Inwestycji 881
Zmiana zasad rejestracji działalności gospodarczej 871
Burmistrz 818
Zawiadmienie RDOŚ o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy 816
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron postępowania o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ... 808
IN. 524.1.2018 803
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 801
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych. 785
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 775
IN.271.2.8.2016 768
Budżet Gminy na rok 2013 756
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 755
IN.271.1.2.2016 741
GK.271.2.7.2016 737
IN.271.1.7.2015 732
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP 715
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Pieniężnie ... 703
przetarg ustny nieograniczony 700
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 693
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Odławianie wraz przejęciem i dalszym utrzymaniem w schronisku psów bezdomnych z terenu miasta i gminy Pieniężno 690
ponowne zaproszenie do złożenia ofert na utrzymania dróg w okresie zimowym - część XI 681
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Pieniężnie ... 652
GK 6514.2.ZP.15 635
Budżet Gminy na rok 2014 634
IN.271.1.1.2018 633
Przetarg nieograniczony 633
Budżet Gminy na rok 2008 630
Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Pieniężna w roku 2016 627
Informacja z wykonannai budżetu Gminy Pieniężno za I półrocze 2010r. 606
IN.271.1.5.2017 605
Adam Szeliga 603
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 593
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Podstawowe dane 4582
Burmistrz Pieniezna 1369
Zadania i uprawnienia 1229
Zarządzenie nr 36/2016 845
Burmistrz Pieniężna 833
Zarządzenie nr 63/2013 599
Zarządzenie nr 9/2017 357
Zarządzenie nr 40/2015 354
Zarządzenie nr 37/15 342
64/15 336
Zarządzenie nr 14/2017 333
Zarządzenie nr 47/15 329
Zarządzenie nr 43/15 327
Zarządzenie nr 48/2015 321
Zarządzenie nr 27/2015 313
Zarządzenie nr 14/2018 308
61/15 301
57/15 299
63/15 294
Zarządzenie nr 40/2016 290
Zarządzenie nr 49/15 290
56/15 287
Zarządzenie nr 12/2018 285
Zarządzenie nr 34/2015 284
Zarządzenie nr 44/15 284
Zarządzenie nr 16/13 283
Zarządzenie nr 39/2016 283
Zarządzenie nr 38/15 281
58/15 279
Zarządzenie nr 12/2016 279
Zarządzenie nr 39/15 278
Zarządzenie nr 54/14 278
59/15 277
Zarządzenie nr 41/2016 274
Zarządzenie nr 46/15 273
Zarządzenie nr 4/2010 272
60/15 270
Zarządzenie nr 24/15 269
Zarządzenie nr 9/2018 269
Zarządzenie nr 12/11 261
Zarządzenie nr 11/2018 258
Zarządzenie nr 54/15 258
Zarządzenie nr 13/2018 246
62/15 243
Zarządzenie nr 1/2017 243
Zarządzenie nr 21/2018 242
Zarządzenie nr 18/2018 230
Zarządzenie nr 42/15 229
Zarządzenie nr 15/2018 223
Zarządzenie nr 35/2016 220
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska w Pieniężnie 3540
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie V kadencji w latach 2014-2018 1554
Radni Rady Miejskiej 1263
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie 1048
Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej w Pieniężnie 1005
Uchwała nr XL/203//2018 886
Uchwała nr L/238/10 876
XIV/67/15 876
Skład Rady Miejskiej IV kadencji, lata 2010-2014 800
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2010-2014 733
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2006-2010 701
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie 657
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie III kadencji w latach 2006-2010 631
XVII/80/15 607
Uchwała nr XVIII/83/16 601
Plan pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie 590
Uchwała nr XXVII/136/17 560
Uchwała nr L/239/10 536
Uchwała nr XXV/124/16 510
Uchwała nr XXVII/168/05 489
Uchwała nr XXI/102/16 479
Uchwała nr XXXIII/165/17 478
Uchwała nr IV/15/14 460
Uchwała nr XXI/103/16 453
XIV/62/15 448
Uchwała nr XXXV/233/14 445
Uchwała nr XXIX/122/08 427
Uchwała nr XXII/105/16 425
Uchwała nr XXI/104/16 422
Uchwała nr XIV/80/11 421
Uchwała nr III/8/14 411
Uchwała nr XXI/101/16 400
Uchwała nr XI/54/15 396
Uchwała nr XII/56/15 390
Uchwała nr VI/27/15 379
Uchwała nr XXVI/176/13 379
Uchwała nr XXII/108/16 369
Uchwała nr XXIX/178/05 369
Uchwała nr XXXV/232/14 369
Uchwała nr XX/98/16 363
Uchwała nr X/49/15 359
Uchwała nr X/47/15 343
Uchwała nr XIV/64/15 331
Uchwała nr XXX/149/17 331
Uchwała nr XXXVI/189/18 323
Uchwała nr XXII/106/16 318
Uchwała nr X/50/15 316
Uchwała nr XIV/65/15 314
Uchwała nr XXXVI/188/18 309
Uchwała nr XXXV/182/17 300
Statystyki strony O Pieniężnie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy Pieniężno 5313
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów 3314
Obowiązujące podatki i opłaty lokalne 1901
Lokalizacja i mapy 1778
Plany, programy i strategie rozwoju Miasta i Gminy Pieniężno 1750
Lista związków i stowarzyszeń 1484
Zamek Kapituły Warmińskiej 1232
Ratusz 1174
Historia i zabytki 1080
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Władysława Reymonta 979
Prawo o zgromadzeniach publicznych 964
Herb miasta i gminy Pieniężno 954
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 886
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 881
Kościół grekokatolicki pw. św. Michała w Pieniężnie 876
Historia miasta Pieniężna 846
Rezerwat „Dolina Rzeki Wałszy” 836
Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 836
Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych 813
IN. 524.1.2018 803
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 801
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 775
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 755
Kościół pw. św. Piotra i Pawła 753
Karty typu B 738
Kapliczka przy cudownym źródle w rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 723
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 693
Świetlica wiejska z placem zabaw i terenem rekreacji we wsi Radziejewo 668
Kolej PKP 664
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 640
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 593
Zadania Gminy 580
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno obejmującego obszar: część obrębu Borowiec, część obrębu Cieszęta oraz część obrębu 3 miasta Pieniężno 557
PKW wybory samorządowe 2018 548
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w roku 2016 545
Przebieg prac związanych z opracownaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężna 531
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY PIENIĘŻNO W OKRESIE OD LIPCA 2015 DO GRUDNIA 2015 ROKU. 521
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 492
Wysokość stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno. 434
Przebudowa dróg gminnych ul 17 Lutego oraz ul. Ciepłownicza w Pieniężnie 428
Roboty remontowo- zabezpieczające dachu Ratusza Staromiejskiego w Pieniężnie 427
Harmonogram wywozu odpadów w terminie styczeń-czerwiec 2016 424
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pieniężno I – Kierpajny Wielkie oraz wodociągu z przyłączami Kajnity –Kolonia Kajnity 415
Karty typu A 409
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 395
Zarządzenie Burmistrza Pieniężna w sprawie określenia procedur wykorzystania funduszu sołeckiego 376
Projekt pn. Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Kierpajny Wielkie. 348
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pieniężnie 340
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Pieniężno za rok 2015 329
Oferty do zbycia 323
Statystyki strony Jednostki organizacyjne i zespolone
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 4445
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2155
Wykaz sołectw 1897
Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie 1752
Zespół Szkolno Przedszkolny w Pieniężnie 1668
Spółki komunalne 1373
Środowiskowy Dom Samopomocy 'Bajka' 1303
Szkoła Podstawowa w Lechowie 1199
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 1136
Szkoła Podstawowa w Pakoszach 1064
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 1061
Instytucje kultury 1021
Szkoła Podstawowa w Piotrowcu 991
Miejska Biblioteka 762
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY – GMINA PIENIĘŻNO 762
Miejski Dom Kultury 579
Samorząd mieszkańców Pieniężna 470
Sołectwa 445
Sołectwa 340
Statut sołectw 332
Jednostki pomocnicze 312

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij