Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Statystyki oglądalności BIP od dnia 22.09.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 19861
Kierownictwo urzędu 4689
Zasady finansowania 4426
Wykaz i sposoby załatwiania spraw 4409
Kierownicy wydziałów 4119
Ogłoszenia 4029
Struktura organizacyjna 3167
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2758
Tryb bezprzetargowy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2205
Sekretarz 1914
Rejestry i ewidencje 1547
Obwieszczenie GK.6220.14.2016 1514
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa farmy wiatrowej w rejonie m. Cieszęta 1480
Referent w Wydziale Promocji 1465
IN.271.1.1.2017 1450
Wykaz osób którym udzielono ulg podatkowych 1432
Skarbnik 1370
Budżet Gminy na rok 2013 1360
Referent w Wydziale Inwestycji 1327
przetarg nieograniczony 1320
IN. 524.1.2018 1243
Zmiana zasad rejestracji działalności gospodarczej 1221
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych. 1204
IN.271.1.1.2018 1195
IN.271.1.2.2016 1179
IN.271.2.8.2016 1170
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 1127
Burmistrz 1123
GK.271.2.7.2016 1109
IN.271.1.5.2017 1090
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 1083
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej 1053
ponowne zaproszenie do złożenia ofert na utrzymania dróg w okresie zimowym - część XI 1051
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP 1047
Budżet na rok 2004 1021
Zawiadmienie RDOŚ o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy 1021
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 1019
Piotrkowski Daniel - Sekretarz Gminy 998
IN.271.1.3.2017 994
Samodzielne stanowisko ds oświaty 992
IN.271.1.4.2017 987
IN.271.1.6.2017 986
GK 6514.2.ZP.15 981
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 981
IN.271.1.7.2015 979
Budżet Gminy na rok 2008 972
Uchwała nr XXVII/136/17 963
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Odławianie wraz przejęciem i dalszym utrzymaniem w schronisku psów bezdomnych z terenu miasta i gminy Pieniężno 961
Przetarg nieograniczony 953
IN.271.1.4.2019 952
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Podstawowe dane 6231
Burmistrz Pieniezna 2445
Zadania i uprawnienia 1940
Burmistrz Pieniężna 1464
Zarządzenie nr 36/2016 1342
Zarządzenie nr 63/2013 906
Zarządzenie nr 9/2017 714
Zarządzenie nr 37/15 642
Zarządzenie nr 43/15 622
64/15 590
Zarządzenie nr Zarządzenie 27/2018 588
Zarządzenie nr 14/2018 579
Zarządzenie nr 38/15 576
Zarządzenie nr 16/13 566
Zarządzenie nr 47/2018 565
63/15 564
Zarządzenie nr 14/2017 562
Zarządzenie nr 27/2015 560
Zarządzenie nr 54/14 555
61/15 551
Zarządzenie nr 12/2018 551
Zarządzenie nr 39/15 549
57/15 548
Zarządzenie nr 49/15 540
Zarządzenie nr 41/2016 537
Zarządzenie nr 11/2018 536
Zarządzenie nr 34/2015 536
58/15 530
Zarządzenie nr 24/15 525
Zarządzenie nr 9/2018 518
60/15 517
Zarządzenie nr 21/2018 516
Zarządzenie nr 39/2016 511
Zarządzenie nr 47/15 510
Zarządzenie nr 40/2016 509
56/15 508
Zarządzenie nr 12/2016 507
Zarządzenie nr 44/15 502
Zarządzenie nr 46/15 502
Zarządzenie nr 13/2018 500
59/15 499
Zarządzenie nr 48/2015 490
Zarządzenie nr 40/2015 489
Zarządzenie nr 9/2019 485
Zarządzenie nr 18/2018 483
Zarządzenie nr 54/15 473
Zarządzenie nr 32/2018 468
Zarządzenie nr 1/2017 461
Zarządzenie nr 15/2018 447
Zarządzenie nr 8/2019 440
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska w Pieniężnie 4176
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie V kadencji w latach 2014-2018 2232
Uchwała nr XL/203//2018 2006
Radni Rady Miejskiej 1992
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie 1507
Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej w Pieniężnie 1477
Uchwała nr L/238/10 1314
Skład Rady Miejskiej IV kadencji, lata 2010-2014 1222
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2006-2010 1118
Uchwała nr XVIII/83/16 1067
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2010-2014 1029
Uchwała nr XXVII/136/17 963
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie 932
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie III kadencji w latach 2006-2010 908
Uchwała nr L/239/10 899
Uchwała nr XXVII/168/05 872
Plan pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie 844
Uchwała nr XXXIII/165/17 834
Uchwała nr XIV/80/11 820
Uchwała nr XXI/102/16 789
Uchwała nr XXIX/178/05 786
Uchwała nr XXV/124/16 782
Uchwała nr XXI/101/16 714
Uchwała nr XXIX/122/08 690
Uchwała nr XXI/103/16 684
Uchwała nr XXI/104/16 683
Uchwała nr XXII/105/16 679
Uchwała nr XXXV/180/17 672
Uchwała nr XXII/106/16 595
Uchwała nr XXX/149/17 595
Uchwała nr XXII/108/16 590
Uchwała nr XXXVI/189/18 587
Uchwała nr Uchwała XLI/208/18 574
Uchwała nr XXXVI/188/18 560
Uchwała nr XX/98/16 522
Uchwała nr XXXIV/174/17 521
Uchwała nr XXXVI/184/18 505
Uchwała nr XXXIV/177/17 493
Uchwała nr I/01/02 485
Uchwała nr XXXV/182/17 479
Uchwała nr Uchwała XLI/207/18 476
Uchwała nr XXXVI/187/18 460
Porządek obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej Pieniężna w dniu 31 marca 2010r. o godz. 12:00 443
Uchwała nr XL/202/2018 441
Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej Pieniężna w dniu 30 września 2008r. o godz. 12:00 439
Uchwała nr XXV/123/16 438
Uchwała nr XXXV/181/17 436
Uchwała nr XXXVII/191/18 426
Uchwała nr XXXII/162/17 422
Uchwała nr XXII/138/04 420
Statystyki strony O Pieniężnie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy Pieniężno 6977
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów 4957
Obowiązujące podatki i opłaty lokalne 2850
Lista związków i stowarzyszeń 2524
Lokalizacja i mapy 2515
Plany, programy i strategie rozwoju Miasta i Gminy Pieniężno 2410
Zamek Kapituły Warmińskiej 1829
Ratusz 1806
Karty typu B 1646
Historia i zabytki 1547
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Władysława Reymonta 1501
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 1434
Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych 1424
Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 1378
Prawo o zgromadzeniach publicznych 1368
Herb miasta i gminy Pieniężno 1366
Historia miasta Pieniężna 1337
Rezerwat „Dolina Rzeki Wałszy” 1334
Kościół grekokatolicki pw. św. Michała w Pieniężnie 1267
IN. 524.1.2018 1243
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1224
Kapliczka przy cudownym źródle w rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 1157
Kościół pw. św. Piotra i Pawła 1134
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 1127
Świetlica wiejska z placem zabaw i terenem rekreacji we wsi Radziejewo 1112
Przebieg prac związanych z opracownaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężna 1110
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 1083
Karty typu A 1057
Kolej PKP 1039
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 1019
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 981
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 937
Zadania Gminy 918
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 904
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno obejmującego obszar: część obrębu Borowiec, część obrębu Cieszęta oraz część obrębu 3 miasta Pieniężno 882
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY PIENIĘŻNO W OKRESIE OD LIPCA 2015 DO GRUDNIA 2015 ROKU. 837
PKW wybory samorządowe 2018 815
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 808
Zarządzenie Burmistrza Pieniężna w sprawie określenia procedur wykorzystania funduszu sołeckiego 780
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno 758
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pieniężno" 733
Przebudowa dróg gminnych ul 17 Lutego oraz ul. Ciepłownicza w Pieniężnie 713
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w roku 2016 691
Roboty remontowo- zabezpieczające dachu Ratusza Staromiejskiego w Pieniężnie 690
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pieniężno I – Kierpajny Wielkie oraz wodociągu z przyłączami Kajnity –Kolonia Kajnity 687
Przebieg prac związanych z aktualizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami 675
Wysokość stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno. 657
Okręgi wyborcze 649
Rejestr działalności regulowanej 645
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 644
Statystyki strony Jednostki organizacyjne i zespolone
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 5640
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2896
Wykaz sołectw 2837
Zespół Szkolno Przedszkolny w Pieniężnie 2377
Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie 2352
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 2167
Środowiskowy Dom Samopomocy 'Bajka' 2120
Spółki komunalne 2069
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 2028
Szkoła Podstawowa w Lechowie 1863
Szkoła Podstawowa w Piotrowcu 1731
Szkoła Podstawowa w Pakoszach 1616
Instytucje kultury 1602
Miejska Biblioteka 1175
Miejski Dom Kultury 1113
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY – GMINA PIENIĘŻNO 1042
Samorząd mieszkańców Pieniężna 840
Sołectwa 758
Statut sołectw 697
Sołectwa 635
Jednostki pomocnicze 585
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 98

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij