Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Statystyki oglądalności BIP od dnia 22.09.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 14607
Ogłoszenia 3899
Wykaz i sposoby załatwiania spraw 3202
Kierownictwo urzędu 3188
Zasady finansowania 2995
Kierownicy wydziałów 2810
Struktura organizacyjna 2022
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa farmy wiatrowej w rejonie m. Cieszęta 1164
Obwieszczenie GK.6220.14.2016 1151
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1097
Sekretarz 1093
Tryb bezprzetargowy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 1037
przetarg nieograniczony 924
Rejestry i ewidencje 858
Skarbnik 845
IN.271.1.1.2017 838
Zmiana zasad rejestracji działalności gospodarczej 836
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 832
Wykaz osób którym udzielono ulg podatkowych 831
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron postępowania o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ... 789
Referent w Wydziale Inwestycji 782
Zawiadmienie RDOŚ o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy 779
Burmistrz 766
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 759
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 730
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 725
IN. 524.1.2018 707
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych. 706
IN.271.2.8.2016 685
IN.271.1.7.2015 683
GK.271.2.7.2016 674
przetarg ustny nieograniczony 669
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP 666
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Pieniężnie ... 655
IN.271.1.2.2016 647
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Odławianie wraz przejęciem i dalszym utrzymaniem w schronisku psów bezdomnych z terenu miasta i gminy Pieniężno 639
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 635
ponowne zaproszenie do złożenia ofert na utrzymania dróg w okresie zimowym - część XI 614
Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Pieniężna w roku 2016 612
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Pieniężnie ... 606
Budżet Gminy na rok 2013 595
Informacja z wykonannai budżetu Gminy Pieniężno za I półrocze 2010r. 568
Budżet Gminy na rok 2014 567
GK 6514.2.ZP.15 566
Budżet Gminy na rok 2008 559
IN.271.1.3.2016 552
Przetarg nieograniczony 549
Adam Szeliga 534
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron postępowania o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa farmy wiatrowej w rejonie m. Cieszęta 531
IN.271.1.1.2018 530
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Podstawowe dane 4304
Oświadczenie majątkowe 1135
Zadania i uprawnienia 1103
Zarządzenie nr 36/2016 755
Burmistrz Pieniężna 701
Zarządzenie nr 63/2013 525
Zarządzenie nr 40/2015 333
Zarządzenie nr 48/2015 297
Zarządzenie nr 14/2017 292
Zarządzenie nr 47/15 290
Zarządzenie nr 37/15 281
Zarządzenie nr 9/2017 278
64/15 273
Zarządzenie nr 43/15 257
61/15 256
Zarządzenie nr 4/2010 256
Zarządzenie nr 14/2018 253
Zarządzenie nr 27/2015 253
Zarządzenie nr 12/11 250
Zarządzenie nr 49/15 250
63/15 248
57/15 246
56/15 245
Zarządzenie nr 34/2015 239
Zarządzenie nr 44/15 239
Zarządzenie nr 40/2016 238
Zarządzenie nr 12/2018 237
Zarządzenie nr 12/2016 236
58/15 232
62/15 232
Zarządzenie nr 46/15 232
59/15 229
Zarządzenie nr 39/15 228
60/15 227
Zarządzenie nr 39/2016 227
Zarządzenie nr 38/15 220
Zarządzenie nr 16/13 218
Zarządzenie nr 42/15 217
Zarządzenie nr 54/15 217
Zarządzenie nr 11/2018 213
Zarządzenie nr 54/14 211
Zarządzenie nr 41/2016 207
Zarządzenie nr 35/2016 206
Zarządzenie nr 5/09 206
Zarządzenie nr 9/2018 205
Zarządzenie nr 24/15 201
Zarządzenie nr 1/2017 199
Zarządzenie nr 13/2018 199
Zarządzenie nr 38/2016 197
Zarządzenie nr 37/2016 195
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska w Pieniężnie 3496
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie V kadencji w latach 2014-2018 1355
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Pieniężnie 1119
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie 938
Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej w Pieniężnie 912
XIV/67/15 809
Uchwała nr L/238/10 782
Skład Rady Miejskiej IV kadencji, lata 2010-2014 702
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2010-2014 681
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2006-2010 631
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie 592
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie III kadencji w latach 2006-2010 573
XVII/80/15 539
Plan pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie 538
Uchwała nr XVIII/83/16 526
Uchwała nr XXVII/136/17 495
Uchwała nr XL/203//2018 480
Uchwała nr XXV/124/16 468
Uchwała nr L/239/10 457
Uchwała nr XXVII/168/05 412
Uchwała nr XXI/102/16 411
Uchwała nr XXI/103/16 401
Uchwała nr XXXIII/165/17 395
XIV/62/15 393
Uchwała nr XXIX/122/08 383
Uchwała nr XXXV/233/14 378
Uchwała nr XXII/105/16 372
Uchwała nr XXI/104/16 364
Uchwała nr XXI/101/16 350
Uchwała nr IV/15/14 347
Uchwała nr III/8/14 345
Uchwała nr XXVI/176/13 345
Uchwała nr XIV/80/11 342
Uchwała nr XI/54/15 341
Uchwała nr XII/56/15 338
Uchwała nr X/49/15 336
Uchwała nr VI/27/15 331
Uchwała nr XX/98/16 326
Uchwała nr XXXV/232/14 313
Uchwała nr XXII/108/16 311
Uchwała nr XIV/65/15 297
Uchwała nr XXIX/178/05 296
Uchwała nr XIV/64/15 294
Uchwała nr X/47/15 292
Uchwała nr XXX/149/17 288
Uchwała nr X/50/15 280
Uchwała nr XXII/106/16 272
Uchwała nr XXIV/166/12 269
Uchwała nr XXXVI/189/18 264
Uchwała nr XXXV/182/17 254
Statystyki strony O Pieniężnie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy Pieniężno 5039
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów 3087
Obowiązujące podatki i opłaty lokalne 1672
Lokalizacja i mapy 1668
Plany, programy i strategie rozwoju Miasta i Gminy Pieniężno 1635
Lista związków i stowarzyszeń 1328
Zamek Kapituły Warmińskiej 1126
Ratusz 1043
Historia i zabytki 976
Herb miasta i gminy Pieniężno 893
Prawo o zgromadzeniach publicznych 893
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Władysława Reymonta 862
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 832
Kościół grekokatolicki pw. św. Michała w Pieniężnie 790
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 776
Historia miasta Pieniężna 773
Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 760
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 759
Rezerwat „Dolina Rzeki Wałszy” 746
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 730
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 725
IN. 524.1.2018 707
Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych 698
Kościół pw. św. Piotra i Pawła 663
Kapliczka przy cudownym źródle w rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 646
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 635
Kolej PKP 606
Świetlica wiejska z placem zabaw i terenem rekreacji we wsi Radziejewo 578
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w roku 2016 523
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 514
Zadania Gminy 513
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 500
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno obejmującego obszar: część obrębu Borowiec, część obrębu Cieszęta oraz część obrębu 3 miasta Pieniężno 494
Karty typu B 490
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY PIENIĘŻNO W OKRESIE OD LIPCA 2015 DO GRUDNIA 2015 ROKU. 467
PKW wybory samorządowe 2018 465
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 440
Harmonogram wywozu odpadów w terminie styczeń-czerwiec 2016 411
Przebieg prac związanych z opracownaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężna 400
Wysokość stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno. 397
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pieniężno I – Kierpajny Wielkie oraz wodociągu z przyłączami Kajnity –Kolonia Kajnity 368
Przebudowa dróg gminnych ul 17 Lutego oraz ul. Ciepłownicza w Pieniężnie 365
Roboty remontowo- zabezpieczające dachu Ratusza Staromiejskiego w Pieniężnie 362
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 342
Zarządzenie Burmistrza Pieniężna w sprawie określenia procedur wykorzystania funduszu sołeckiego 301
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Pieniężno za rok 2015 289
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pieniężnie 289
Projekt pn. Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Kierpajny Wielkie. 281
Dotacje i programy pomocowe – Aktualności dla organizacji pozarządowych 279
wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 279
Statystyki strony Jednostki organizacyjne i zespolone
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 4245
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1998
Wykaz sołectw 1771
Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie 1652
Zespół Szkolno Przedszkolny w Pieniężnie 1506
Spółki komunalne 1221
Środowiskowy Dom Samopomocy 'Bajka' 1151
Szkoła Podstawowa w Lechowie 1069
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 1005
Szkoła Podstawowa w Pakoszach 947
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 910
Instytucje kultury 899
Szkoła Podstawowa w Piotrowcu 891
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY – GMINA PIENIĘŻNO 711
Miejska Biblioteka 695
Miejski Dom Kultury 479
Samorząd mieszkańców Pieniężna 406
Sołectwa 389
Sołectwa 268
Statut sołectw 259
Jednostki pomocnicze 257

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij