Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Statystyki oglądalności BIP od dnia 22.09.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 17082
Ogłoszenia 3941
Kierownictwo urzędu 3908
Wykaz i sposoby załatwiania spraw 3702
Zasady finansowania 3698
Kierownicy wydziałów 3430
Struktura organizacyjna 2586
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1851
Tryb bezprzetargowy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 1513
Sekretarz 1497
Obwieszczenie GK.6220.14.2016 1344
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa farmy wiatrowej w rejonie m. Cieszęta 1330
Rejestry i ewidencje 1213
IN.271.1.1.2017 1196
przetarg nieograniczony 1144
Referent w Wydziale Inwestycji 1096
Wykaz osób którym udzielono ulg podatkowych 1088
Skarbnik 1077
Budżet Gminy na rok 2013 1051
Zmiana zasad rejestracji działalności gospodarczej 1008
IN. 524.1.2018 1002
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 991
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych. 970
IN.271.1.2.2016 966
Burmistrz 959
IN.271.2.8.2016 949
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 913
GK.271.2.7.2016 912
IN.271.1.1.2018 912
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 903
Zawiadmienie RDOŚ o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy 896
ponowne zaproszenie do złożenia ofert na utrzymania dróg w okresie zimowym - część XI 863
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron postępowania o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ... 855
IN.271.1.7.2015 843
IN.271.1.5.2017 827
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP 826
GK 6514.2.ZP.15 824
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 819
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Pieniężnie ... 793
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Odławianie wraz przejęciem i dalszym utrzymaniem w schronisku psów bezdomnych z terenu miasta i gminy Pieniężno 790
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 783
Przetarg nieograniczony 782
IN.271.1.6.2017 774
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 771
przetarg ustny nieograniczony 768
Budżet Gminy na rok 2008 767
IN.271.1.3.2017 765
Piotrkowski Daniel - Sekretarz Gminy 757
Budżet Gminy na rok 2014 756
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Pieniężnie ... 756
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Podstawowe dane 5198
Burmistrz Pieniezna 1721
Zadania i uprawnienia 1474
Burmistrz Pieniężna 1083
Zarządzenie nr 36/2016 1052
Zarządzenie nr 63/2013 749
Zarządzenie nr 9/2017 505
Zarządzenie nr 37/15 478
Zarządzenie nr 43/15 462
64/15 447
Zarządzenie nr 14/2017 433
Zarządzenie nr 27/2015 432
Zarządzenie nr 14/2018 422
Zarządzenie nr 16/13 418
57/15 415
61/15 408
Zarządzenie nr 40/2015 406
63/15 405
Zarządzenie nr 12/2018 404
Zarządzenie nr 47/15 404
Zarządzenie nr 38/15 402
Zarządzenie nr 39/15 401
Zarządzenie nr 41/2016 399
Zarządzenie nr 34/2015 398
Zarządzenie nr 49/15 398
Zarządzenie nr 54/14 387
Zarządzenie nr Zarządzenie 27/2018 384
Zarządzenie nr 48/2015 383
56/15 382
Zarządzenie nr 39/2016 382
Zarządzenie nr 40/2016 380
Zarządzenie nr 46/15 379
Zarządzenie nr 11/2018 378
Zarządzenie nr 12/2016 377
Zarządzenie nr 9/2018 376
Zarządzenie nr 24/15 375
58/15 373
Zarządzenie nr 44/15 373
59/15 371
60/15 371
Zarządzenie nr 21/2018 370
Zarządzenie nr 54/15 358
Zarządzenie nr 13/2018 353
Zarządzenie nr 47/2018 352
Zarządzenie nr 18/2018 343
Zarządzenie nr 1/2017 341
Zarządzenie nr 15/2018 323
Zarządzenie nr 32/2018 312
Zarządzenie nr 4/2010 307
Zarządzenie nr 50/15 295
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska w Pieniężnie 3633
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie V kadencji w latach 2014-2018 1819
Radni Rady Miejskiej 1585
Uchwała nr XL/203//2018 1476
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie 1257
Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej w Pieniężnie 1214
Uchwała nr L/238/10 1056
Skład Rady Miejskiej IV kadencji, lata 2010-2014 968
XIV/67/15 964
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2006-2010 869
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2010-2014 835
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie 796
Uchwała nr XVIII/83/16 778
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie III kadencji w latach 2006-2010 744
XVII/80/15 740
Uchwała nr IV/15/14 730
Uchwała nr XXVII/136/17 730
Plan pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie 708
Uchwała nr L/239/10 694
Uchwała nr XXVII/168/05 658
Uchwała nr XXV/124/16 623
Uchwała nr XIV/80/11 617
Uchwała nr XXXIII/165/17 617
Uchwała nr XXI/102/16 610
Uchwała nr XXXV/233/14 568
Uchwała nr XXIX/178/05 558
XIV/62/15 554
Uchwała nr XXI/103/16 552
Uchwała nr XXII/105/16 548
Uchwała nr III/8/14 542
Uchwała nr XXI/101/16 538
Uchwała nr XXIX/122/08 536
Uchwała nr XXI/104/16 528
Uchwała nr XII/56/15 502
Uchwała nr VI/27/15 497
Uchwała nr XI/54/15 497
Uchwała nr XXXV/232/14 489
Uchwała nr XXII/108/16 464
Uchwała nr XXX/149/17 453
Uchwała nr X/47/15 452
Uchwała nr XXVI/176/13 447
Uchwała nr XXII/106/16 443
Uchwała nr XIV/64/15 437
Uchwała nr XXXVI/189/18 435
Uchwała nr XXVI/180/13 426
Uchwała nr XXXVI/188/18 423
Uchwała nr X/50/15 419
Uchwała nr X/49/15 415
Uchwała nr XX/98/16 412
Uchwała nr Uchwała XLI/208/18 398
Statystyki strony O Pieniężnie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy Pieniężno 5861
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów 3779
Obowiązujące podatki i opłaty lokalne 2229
Plany, programy i strategie rozwoju Miasta i Gminy Pieniężno 2000
Lokalizacja i mapy 1939
Lista związków i stowarzyszeń 1924
Zamek Kapituły Warmińskiej 1434
Ratusz 1425
Historia i zabytki 1258
Karty typu B 1215
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Władysława Reymonta 1171
Prawo o zgromadzeniach publicznych 1157
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 1137
Herb miasta i gminy Pieniężno 1090
Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych 1066
Rezerwat „Dolina Rzeki Wałszy” 1050
Kościół grekokatolicki pw. św. Michała w Pieniężnie 1033
Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 1028
Historia miasta Pieniężna 1012
IN. 524.1.2018 1002
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 991
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 913
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 903
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 896
Kościół pw. św. Piotra i Pawła 889
Kapliczka przy cudownym źródle w rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 877
Świetlica wiejska z placem zabaw i terenem rekreacji we wsi Radziejewo 850
Przebieg prac związanych z opracownaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężna 841
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 819
Kolej PKP 809
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 783
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 771
Karty typu A 747
Zadania Gminy 737
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno obejmującego obszar: część obrębu Borowiec, część obrębu Cieszęta oraz część obrębu 3 miasta Pieniężno 697
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY PIENIĘŻNO W OKRESIE OD LIPCA 2015 DO GRUDNIA 2015 ROKU. 676
PKW wybory samorządowe 2018 668
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 647
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w roku 2016 594
Roboty remontowo- zabezpieczające dachu Ratusza Staromiejskiego w Pieniężnie 552
Przebudowa dróg gminnych ul 17 Lutego oraz ul. Ciepłownicza w Pieniężnie 551
Wysokość stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno. 535
Zarządzenie Burmistrza Pieniężna w sprawie określenia procedur wykorzystania funduszu sołeckiego 534
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno 524
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pieniężno I – Kierpajny Wielkie oraz wodociągu z przyłączami Kajnity –Kolonia Kajnity 518
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 506
Harmonogram wywozu odpadów w terminie styczeń-czerwiec 2016 476
Przebieg prac związanych z aktualizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami 475
Projekt pn. Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Kierpajny Wielkie. 467
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pieniężno" 465
Statystyki strony Jednostki organizacyjne i zespolone
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 4887
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2454
Wykaz sołectw 2238
Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie 1988
Zespół Szkolno Przedszkolny w Pieniężnie 1940
Spółki komunalne 1653
Środowiskowy Dom Samopomocy 'Bajka' 1639
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 1466
Szkoła Podstawowa w Lechowie 1464
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 1352
Szkoła Podstawowa w Pakoszach 1270
Instytucje kultury 1248
Szkoła Podstawowa w Piotrowcu 1242
Miejska Biblioteka 934
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY – GMINA PIENIĘŻNO 848
Miejski Dom Kultury 797
Samorząd mieszkańców Pieniężna 617
Sołectwa 572
Statut sołectw 480
Sołectwa 469
Jednostki pomocnicze 421

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij