Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Statystyki oglądalności BIP od dnia 22.09.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 16396
Ogłoszenia 3930
Kierownictwo urzędu 3702
Wykaz i sposoby załatwiania spraw 3571
Zasady finansowania 3477
Kierownicy wydziałów 3245
Struktura organizacyjna 2418
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1688
Sekretarz 1347
Tryb bezprzetargowy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 1324
Obwieszczenie GK.6220.14.2016 1285
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa farmy wiatrowej w rejonie m. Cieszęta 1275
Rejestry i ewidencje 1089
przetarg nieograniczony 1065
IN.271.1.1.2017 1056
Referent w Wydziale Inwestycji 1010
Skarbnik 1001
Wykaz osób którym udzielono ulg podatkowych 995
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 937
Zmiana zasad rejestracji działalności gospodarczej 931
IN. 524.1.2018 899
Budżet Gminy na rok 2013 893
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych. 886
Burmistrz 876
IN.271.1.2.2016 858
Zawiadmienie RDOŚ o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy 858
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 850
IN.271.2.8.2016 849
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 847
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron postępowania o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ... 834
GK.271.2.7.2016 806
IN.271.1.7.2015 789
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 788
ponowne zaproszenie do złożenia ofert na utrzymania dróg w okresie zimowym - część XI 771
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP 766
IN.271.1.1.2018 763
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Pieniężnie ... 749
GK 6514.2.ZP.15 748
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 737
przetarg ustny nieograniczony 733
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Odławianie wraz przejęciem i dalszym utrzymaniem w schronisku psów bezdomnych z terenu miasta i gminy Pieniężno 732
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Pieniężnie ... 708
Przetarg nieograniczony 703
IN.271.1.5.2017 701
Budżet Gminy na rok 2014 699
Budżet Gminy na rok 2008 698
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 684
Piotrkowski Daniel - Sekretarz Gminy 675
IN.271.1.6.2017 666
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Pieniężno: styczeń-marzec 2019r. 665
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Podstawowe dane 4903
Burmistrz Pieniezna 1495
Zadania i uprawnienia 1364
Zarządzenie nr 36/2016 958
Burmistrz Pieniężna 949
Zarządzenie nr 63/2013 676
Zarządzenie nr 9/2017 438
Zarządzenie nr 37/15 407
Zarządzenie nr 43/15 391
64/15 386
Zarządzenie nr 40/2015 384
Zarządzenie nr 14/2017 378
Zarządzenie nr 27/2015 372
Zarządzenie nr 14/2018 367
Zarządzenie nr 47/15 366
57/15 357
61/15 355
Zarządzenie nr 48/2015 352
63/15 347
Zarządzenie nr 34/2015 345
Zarządzenie nr 12/2018 344
Zarządzenie nr 39/15 344
Zarządzenie nr 49/15 343
Zarządzenie nr 16/13 341
56/15 335
Zarządzenie nr 39/2016 335
Zarządzenie nr 41/2016 334
Zarządzenie nr 46/15 332
Zarządzenie nr 38/15 330
Zarządzenie nr 40/2016 330
Zarządzenie nr 12/2016 329
Zarządzenie nr 54/14 327
Zarządzenie nr 44/15 325
59/15 324
58/15 322
Zarządzenie nr 24/15 322
Zarządzenie nr 11/2018 318
60/15 316
Zarządzenie nr 9/2018 313
Zarządzenie nr 54/15 307
Zarządzenie nr 21/2018 303
Zarządzenie nr 1/2017 294
Zarządzenie nr 13/2018 294
Zarządzenie nr 4/2010 293
Zarządzenie nr 18/2018 281
Zarządzenie nr 12/11 278
Zarządzenie nr 15/2018 272
62/15 262
Zarządzenie nr 42/15 252
Zarządzenie nr 50/15 251
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska w Pieniężnie 3589
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie V kadencji w latach 2014-2018 1715
Radni Rady Miejskiej 1413
Uchwała nr XL/203//2018 1262
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie 1173
Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej w Pieniężnie 1115
Uchwała nr L/238/10 963
XIV/67/15 933
Skład Rady Miejskiej IV kadencji, lata 2010-2014 884
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2010-2014 787
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2006-2010 783
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie 734
Uchwała nr XVIII/83/16 700
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie III kadencji w latach 2006-2010 688
XVII/80/15 669
Plan pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie 655
Uchwała nr XXVII/136/17 650
Uchwała nr L/239/10 610
Uchwała nr IV/15/14 606
Uchwała nr XXV/124/16 563
Uchwała nr XXVII/168/05 562
Uchwała nr XXXIII/165/17 557
Uchwała nr XXI/102/16 538
Uchwała nr XIV/80/11 523
Uchwała nr XXI/103/16 503
Uchwała nr XXXV/233/14 497
XIV/62/15 489
Uchwała nr XXII/105/16 487
Uchwała nr XXIX/122/08 475
Uchwała nr III/8/14 470
Uchwała nr XXI/101/16 468
Uchwała nr XXI/104/16 466
Uchwała nr XXIX/178/05 455
Uchwała nr XII/56/15 444
Uchwała nr XI/54/15 442
Uchwała nr VI/27/15 439
Uchwała nr XXXV/232/14 422
Uchwała nr XXVI/176/13 414
Uchwała nr XXII/108/16 412
Uchwała nr XX/98/16 391
Uchwała nr XXX/149/17 391
Uchwała nr X/47/15 389
Uchwała nr X/49/15 387
Uchwała nr XIV/64/15 385
Uchwała nr XXXVI/189/18 379
Uchwała nr X/50/15 376
Uchwała nr XXII/106/16 372
Uchwała nr XXXVI/188/18 365
Uchwała nr XXXV/182/17 345
Uchwała nr XIV/65/15 340
Statystyki strony O Pieniężnie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy Pieniężno 5602
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów 3516
Obowiązujące podatki i opłaty lokalne 2115
Plany, programy i strategie rozwoju Miasta i Gminy Pieniężno 1870
Lokalizacja i mapy 1858
Lista związków i stowarzyszeń 1717
Zamek Kapituły Warmińskiej 1339
Ratusz 1299
Historia i zabytki 1170
Prawo o zgromadzeniach publicznych 1088
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Władysława Reymonta 1076
Herb miasta i gminy Pieniężno 1025
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 1007
Karty typu B 970
Kościół grekokatolicki pw. św. Michała w Pieniężnie 963
Rezerwat „Dolina Rzeki Wałszy” 951
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 937
Historia miasta Pieniężna 931
Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych 931
Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 929
IN. 524.1.2018 899
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 850
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 847
Kościół pw. św. Piotra i Pawła 827
Kapliczka przy cudownym źródle w rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 794
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 788
Świetlica wiejska z placem zabaw i terenem rekreacji we wsi Radziejewo 764
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 757
Kolej PKP 739
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 737
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 684
Przebieg prac związanych z opracownaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężna 673
Zadania Gminy 655
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno obejmującego obszar: część obrębu Borowiec, część obrębu Cieszęta oraz część obrębu 3 miasta Pieniężno 623
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY PIENIĘŻNO W OKRESIE OD LIPCA 2015 DO GRUDNIA 2015 ROKU. 603
PKW wybory samorządowe 2018 597
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w roku 2016 570
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 562
Karty typu A 558
Przebudowa dróg gminnych ul 17 Lutego oraz ul. Ciepłownicza w Pieniężnie 486
Wysokość stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno. 483
Roboty remontowo- zabezpieczające dachu Ratusza Staromiejskiego w Pieniężnie 480
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pieniężno I – Kierpajny Wielkie oraz wodociągu z przyłączami Kajnity –Kolonia Kajnity 464
Zarządzenie Burmistrza Pieniężna w sprawie określenia procedur wykorzystania funduszu sołeckiego 452
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 451
Harmonogram wywozu odpadów w terminie styczeń-czerwiec 2016 448
Projekt pn. Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Kierpajny Wielkie. 404
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno 404
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pieniężnie 385
Rejestr działalności regulowanej 380
Statystyki strony Jednostki organizacyjne i zespolone
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 4696
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2303
Wykaz sołectw 2087
Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie 1876
Zespół Szkolno Przedszkolny w Pieniężnie 1798
Spółki komunalne 1513
Środowiskowy Dom Samopomocy 'Bajka' 1457
Szkoła Podstawowa w Lechowie 1345
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 1318
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 1230
Szkoła Podstawowa w Pakoszach 1163
Instytucje kultury 1128
Szkoła Podstawowa w Piotrowcu 1121
Miejska Biblioteka 842
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY – GMINA PIENIĘŻNO 809
Miejski Dom Kultury 695
Samorząd mieszkańców Pieniężna 561
Sołectwa 505
Statut sołectw 409
Sołectwa 397
Jednostki pomocnicze 357

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij