W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Statystyki oglądalności BIP od dnia 22.09.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 24248
Kierownictwo urzędu 5764
Wykaz i sposoby załatwiania spraw 5574
Zasady finansowania 5276
Kierownicy wydziałów 5067
Ogłoszenia 4469
Struktura organizacyjna 3760
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3459
Tryb bezprzetargowy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2803
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2490
Sekretarz 2324
Wykaz osób którym udzielono ulg podatkowych 1830
Rejestry i ewidencje 1814
Skarbnik 1737
Obwieszczenie GK.6220.14.2016 1661
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa farmy wiatrowej w rejonie m. Cieszęta 1586
IN.271.1.1.2017 1539
Budżet Gminy na rok 2013 1532
Zmiana zasad rejestracji działalności gospodarczej 1453
Burmistrz 1435
przetarg nieograniczony 1433
IN. 524.1.2018 1418
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych. 1382
IN.271.1.1.2018 1315
Piotrkowski Daniel - Sekretarz Gminy 1279
IN.271.1.2.2016 1278
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP 1268
IN.271.2.8.2016 1267
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 1222
GK.271.2.7.2016 1212
IN.271.1.5.2017 1206
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 1185
Adam Szeliga 1162
ponowne zaproszenie do złożenia ofert na utrzymania dróg w okresie zimowym - część XI 1156
Uchwała nr XXVII/136/17 1148
Budżet na rok 2004 1145
Zawiadmienie RDOŚ o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy 1134
Budżet Gminy na rok 2008 1128
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 1114
Przebudowa drogi gminnej nr 113511N 1101
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 1095
IN.271.1.6.2017 1089
IN.271.1.3.2017 1082
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Odławianie wraz przejęciem i dalszym utrzymaniem w schronisku psów bezdomnych z terenu miasta i gminy Pieniężno 1074
IN.271.1.4.2017 1073
IN.271.1.4.2019 1073
GK 6514.2.ZP.15 1071
IN.271.1.7.2015 1069
Przetarg nieograniczony 1043
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 1039
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Podstawowe dane 7663
Burmistrz Pieniezna 3314
Zadania i uprawnienia 2359
Burmistrz Pieniężna 1953
Zarządzenie nr 36/2016 1482
Zarządzenie nr 63/2013 1003
Zarządzenie nr 9/2017 909
Zarządzenie nr 9/2019 738
Zarządzenie nr 37/15 734
Zarządzenie nr 43/15 710
Zarządzenie nr 14/2018 682
64/15 681
Zarządzenie nr Zarządzenie 27/2018 673
Zarządzenie nr 38/15 664
63/15 656
Zarządzenie nr 16/13 653
Zarządzenie nr 47/2018 653
61/15 649
Zarządzenie nr 14/2017 648
Zarządzenie nr 54/14 645
Zarządzenie nr 12/2018 641
Zarządzenie nr 27/2015 641
Zarządzenie nr 39/15 630
57/15 628
Zarządzenie nr 49/15 627
Zarządzenie nr 11/2018 623
Zarządzenie nr 41/2016 622
Zarządzenie nr 34/2015 620
Zarządzenie nr 24/15 619
58/15 618
60/15 613
Zarządzenie nr 9/2018 604
59/15 603
Zarządzenie nr 8/2019 601
Zarządzenie nr 21/2018 599
56/15 598
Zarządzenie nr 39/2016 597
Zarządzenie nr 40/2016 593
Zarządzenie nr 47/15 592
Zarządzenie nr 13/2018 589
Zarządzenie nr 44/15 589
Zarządzenie nr 46/15 588
Zarządzenie nr 12/2016 587
Zarządzenie nr 40/2015 582
Zarządzenie nr 48/2015 579
Zarządzenie nr 15/2018 564
Zarządzenie nr 18/2018 562
Zarządzenie nr 32/2018 559
Zarządzenie nr 54/15 559
Zarządzenie nr 1/2017 548
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska w Pieniężnie 5401
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie V kadencji w latach 2014-2018 2623
Radni Rady Miejskiej 2457
Uchwała nr XL/203//2018 2136
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie 1769
Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej w Pieniężnie 1745
Uchwała nr L/238/10 1625
Skład Rady Miejskiej IV kadencji, lata 2010-2014 1423
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2006-2010 1299
Uchwała nr XVIII/83/16 1280
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2010-2014 1196
Uchwała nr XXVII/136/17 1148
Uchwała nr L/239/10 1062
Uchwała nr XXVII/168/05 1052
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie III kadencji w latach 2006-2010 1048
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie 1015
Uchwała nr XXIX/178/05 988
Uchwała nr XXXIII/165/17 986
Plan pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie 972
Uchwała nr XIII/93/19 929
Uchwała nr XIV/80/11 910
Uchwała nr XXI/102/16 884
Uchwała nr XXV/124/16 882
Uchwała nr XXI/101/16 818
Uchwała nr XXIX/122/08 790
Uchwała nr XXI/103/16 775
Uchwała nr XXI/104/16 774
Uchwała nr XXXV/180/17 770
Uchwała nr XXII/105/16 769
Radni Rady Miejskiej w Pieniężnie VIII kadencja 2018-2023 695
Uchwała nr XXII/106/16 684
Uchwała nr XXX/149/17 682
Uchwała nr XXXVI/189/18 673
Uchwała nr Uchwała XLI/208/18 672
Uchwała nr XXII/108/16 670
Uchwała nr XXXVI/188/18 647
Uchwała nr XX/98/16 637
Uchwała nr XXXIV/174/17 628
Uchwała nr XIII/91/19 595
Uchwała nr VII/42/19 588
Uchwała nr XXXVI/184/18 586
Uchwała nr XXXV/182/17 575
Uchwała nr XXXIV/177/17 570
Uchwała nr I/01/02 563
Uchwała nr Uchwała XLI/207/18 563
Uchwała nr XII/86/19 560
Uchwała nr XXXVI/187/18 550
Uchwała nr XL/202/2018 549
Porządek obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej Pieniężna w dniu 31 marca 2010r. o godz. 12:00 532
Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej Pieniężna w dniu 30 września 2008r. o godz. 12:00 520
Statystyki strony O Pieniężnie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy Pieniężno 8104
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów 6757
Obowiązujące podatki i opłaty lokalne 3620
Lokalizacja i mapy 3032
Lista związków i stowarzyszeń 2986
Plany, programy i strategie rozwoju Miasta i Gminy Pieniężno 2848
Zamek Kapituły Warmińskiej 2352
Ratusz 2203
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Władysława Reymonta 1860
Historia i zabytki 1842
Karty typu B 1830
Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 1782
Historia miasta Pieniężna 1736
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 1673
Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych 1665
Rezerwat „Dolina Rzeki Wałszy” 1651
Herb miasta i gminy Pieniężno 1649
Kościół grekokatolicki pw. św. Michała w Pieniężnie 1547
Prawo o zgromadzeniach publicznych 1535
Kapliczka przy cudownym źródle w rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 1497
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1444
IN. 524.1.2018 1418
Kościół pw. św. Piotra i Pawła 1363
Świetlica wiejska z placem zabaw i terenem rekreacji we wsi Radziejewo 1359
Kolej PKP 1234
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 1222
Przebieg prac związanych z opracownaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężna 1197
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 1185
Karty typu A 1179
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 1114
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 1095
Zadania Gminy 1083
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 1039
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno obejmującego obszar: część obrębu Borowiec, część obrębu Cieszęta oraz część obrębu 3 miasta Pieniężno 1038
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 987
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY PIENIĘŻNO W OKRESIE OD LIPCA 2015 DO GRUDNIA 2015 ROKU. 961
Zarządzenie Burmistrza Pieniężna w sprawie określenia procedur wykorzystania funduszu sołeckiego 950
PKW wybory samorządowe 2018 947
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 912
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pieniężno" 876
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno 850
Przebudowa dróg gminnych ul 17 Lutego oraz ul. Ciepłownicza w Pieniężnie 827
Okręgi wyborcze 826
Roboty remontowo- zabezpieczające dachu Ratusza Staromiejskiego w Pieniężnie 821
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pieniężno I – Kierpajny Wielkie oraz wodociągu z przyłączami Kajnity –Kolonia Kajnity 814
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w roku 2016 780
Wysokość stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno. 777
Rejestr działalności regulowanej 772
Przebieg prac związanych z aktualizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami 766
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 749
Statystyki strony Jednostki organizacyjne i zespolone
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 6761
Wykaz sołectw 3639
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3546
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 2713
Zespół Szkolno Przedszkolny w Pieniężnie 2705
Środowiskowy Dom Samopomocy 'Bajka' 2681
Spółki komunalne 2438
Szkoła Podstawowa w Lechowie 2211
Szkoła Podstawowa w Piotrowcu 2104
Szkoła Podstawowa w Pakoszach 1906
Instytucje kultury 1855
Miejska Biblioteka 1397
Miejski Dom Kultury 1396
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY – GMINA PIENIĘŻNO 1235
Samorząd mieszkańców Pieniężna 1044
Sołectwa 901
Statut sołectw 833
Sołectwa 738
Jednostki pomocnicze 689
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 244