Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Statystyki oglądalności BIP od dnia 22.09.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 21601
Kierownictwo urzędu 5045
Wykaz i sposoby załatwiania spraw 4928
Zasady finansowania 4757
Kierownicy wydziałów 4495
Ogłoszenia 4073
Struktura organizacyjna 3406
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3160
Tryb bezprzetargowy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2446
Sekretarz 2079
Rejestry i ewidencje 1651
Obwieszczenie GK.6220.14.2016 1563
Wykaz osób którym udzielono ulg podatkowych 1560
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa farmy wiatrowej w rejonie m. Cieszęta 1523
Skarbnik 1494
IN.271.1.1.2017 1478
Budżet Gminy na rok 2013 1429
przetarg nieograniczony 1369
IN. 524.1.2018 1304
Zmiana zasad rejestracji działalności gospodarczej 1304
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych. 1270
IN.271.1.1.2018 1249
Burmistrz 1223
IN.271.1.2.2016 1211
IN.271.2.8.2016 1205
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 1165
GK.271.2.7.2016 1143
IN.271.1.5.2017 1130
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 1124
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP 1123
Piotrkowski Daniel - Sekretarz Gminy 1100
ponowne zaproszenie do złożenia ofert na utrzymania dróg w okresie zimowym - część XI 1090
Budżet na rok 2004 1070
Zawiadmienie RDOŚ o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy 1067
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 1051
Budżet Gminy na rok 2008 1043
IN.271.1.6.2017 1035
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 1027
IN.271.1.3.2017 1027
Uchwała nr XXVII/136/17 1026
IN.271.1.4.2017 1017
GK 6514.2.ZP.15 1012
IN.271.1.4.2019 1012
IN.271.1.7.2015 1012
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Odławianie wraz przejęciem i dalszym utrzymaniem w schronisku psów bezdomnych z terenu miasta i gminy Pieniężno 995
Adam Szeliga 984
Przetarg nieograniczony 983
Przebudowa drogi gminnej nr 113511N 982
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 974
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron postępowania o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ... 972
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Podstawowe dane 6698
Burmistrz Pieniezna 2789
Zadania i uprawnienia 2113
Burmistrz Pieniężna 1637
Zarządzenie nr 36/2016 1388
Zarządzenie nr 63/2013 937
Zarządzenie nr 9/2017 791
Zarządzenie nr 37/15 673
Zarządzenie nr 43/15 649
64/15 619
Zarządzenie nr 14/2018 619
Zarządzenie nr Zarządzenie 27/2018 614
Zarządzenie nr 38/15 603
Zarządzenie nr 47/2018 599
63/15 596
Zarządzenie nr 14/2017 595
Zarządzenie nr 16/13 595
Zarządzenie nr 27/2015 586
61/15 585
Zarządzenie nr 12/2018 584
Zarządzenie nr 54/14 582
Zarządzenie nr 39/15 575
57/15 574
Zarządzenie nr 9/2019 570
Zarządzenie nr 49/15 568
Zarządzenie nr 11/2018 567
Zarządzenie nr 41/2016 564
Zarządzenie nr 34/2015 563
58/15 559
Zarządzenie nr 24/15 558
60/15 551
Zarządzenie nr 21/2018 547
Zarządzenie nr 9/2018 545
Zarządzenie nr 40/2016 539
56/15 538
Zarządzenie nr 39/2016 538
Zarządzenie nr 47/15 537
Zarządzenie nr 12/2016 535
Zarządzenie nr 13/2018 534
59/15 532
Zarządzenie nr 44/15 530
Zarządzenie nr 46/15 529
Zarządzenie nr 40/2015 518
Zarządzenie nr 48/2015 516
Zarządzenie nr 18/2018 514
Zarządzenie nr 15/2018 509
Zarządzenie nr 8/2019 507
Zarządzenie nr 32/2018 504
Zarządzenie nr 54/15 501
Zarządzenie nr 1/2017 490
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska w Pieniężnie 4641
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie V kadencji w latach 2014-2018 2399
Radni Rady Miejskiej 2204
Uchwała nr XL/203//2018 2056
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie 1610
Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej w Pieniężnie 1602
Uchwała nr L/238/10 1418
Skład Rady Miejskiej IV kadencji, lata 2010-2014 1303
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2006-2010 1185
Uchwała nr XVIII/83/16 1170
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2010-2014 1096
Uchwała nr XXVII/136/17 1026
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie 965
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie III kadencji w latach 2006-2010 959
Uchwała nr L/239/10 949
Uchwała nr XXVII/168/05 938
Uchwała nr XXXIII/165/17 901
Plan pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie 881
Uchwała nr XIV/80/11 847
Uchwała nr XXIX/178/05 834
Uchwała nr XXI/102/16 820
Uchwała nr XXV/124/16 816
Uchwała nr XIII/93/19 794
Uchwała nr XXI/101/16 751
Uchwała nr XXIX/122/08 725
Uchwała nr XXI/104/16 715
Uchwała nr XXI/103/16 713
Uchwała nr XXII/105/16 709
Uchwała nr XXXV/180/17 709
Uchwała nr XXII/106/16 625
Uchwała nr XXX/149/17 623
Uchwała nr XXXVI/189/18 620
Uchwała nr XXII/108/16 618
Uchwała nr Uchwała XLI/208/18 608
Uchwała nr XXXVI/188/18 594
Uchwała nr XXXIV/174/17 563
Uchwała nr XX/98/16 557
Uchwała nr XXXVI/184/18 530
Uchwała nr XXXIV/177/17 519
Radni Rady Miejskiej w Pieniężnie VIII kadencja 2018-2023 518
Uchwała nr XXXV/182/17 514
Uchwała nr I/01/02 511
Uchwała nr Uchwała XLI/207/18 508
Uchwała nr XXXVI/187/18 490
Uchwała nr XL/202/2018 480
Uchwała nr XII/86/19 477
Porządek obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej Pieniężna w dniu 31 marca 2010r. o godz. 12:00 476
Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej Pieniężna w dniu 30 września 2008r. o godz. 12:00 472
Uchwała nr XXV/123/16 465
Uchwała nr XIII/91/19 463
Statystyki strony O Pieniężnie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy Pieniężno 7379
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów 5582
Obowiązujące podatki i opłaty lokalne 3155
Lokalizacja i mapy 2691
Lista związków i stowarzyszeń 2683
Plany, programy i strategie rozwoju Miasta i Gminy Pieniężno 2612
Zamek Kapituły Warmińskiej 1989
Ratusz 1917
Karty typu B 1708
Historia i zabytki 1664
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Władysława Reymonta 1624
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 1519
Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych 1516
Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 1502
Historia miasta Pieniężna 1484
Herb miasta i gminy Pieniężno 1454
Prawo o zgromadzeniach publicznych 1433
Rezerwat „Dolina Rzeki Wałszy” 1416
Kościół grekokatolicki pw. św. Michała w Pieniężnie 1351
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1305
IN. 524.1.2018 1304
Kapliczka przy cudownym źródle w rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 1263
Kościół pw. św. Piotra i Pawła 1199
Świetlica wiejska z placem zabaw i terenem rekreacji we wsi Radziejewo 1196
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 1165
Przebieg prac związanych z opracownaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężna 1145
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 1124
Karty typu A 1107
Kolej PKP 1100
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 1051
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 1027
Zadania Gminy 986
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 974
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 939
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno obejmującego obszar: część obrębu Borowiec, część obrębu Cieszęta oraz część obrębu 3 miasta Pieniężno 928
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY PIENIĘŻNO W OKRESIE OD LIPCA 2015 DO GRUDNIA 2015 ROKU. 891
PKW wybory samorządowe 2018 854
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 844
Zarządzenie Burmistrza Pieniężna w sprawie określenia procedur wykorzystania funduszu sołeckiego 837
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno 786
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pieniężno" 784
Przebudowa dróg gminnych ul 17 Lutego oraz ul. Ciepłownicza w Pieniężnie 756
Roboty remontowo- zabezpieczające dachu Ratusza Staromiejskiego w Pieniężnie 737
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pieniężno I – Kierpajny Wielkie oraz wodociągu z przyłączami Kajnity –Kolonia Kajnity 731
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w roku 2016 726
Okręgi wyborcze 708
Przebieg prac związanych z aktualizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami 706
Wysokość stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno. 706
Rejestr działalności regulowanej 696
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 686
Statystyki strony Jednostki organizacyjne i zespolone
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 5979
Wykaz sołectw 3140
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3095
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 2617
Zespół Szkolno Przedszkolny w Pieniężnie 2498
Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie 2480
Środowiskowy Dom Samopomocy 'Bajka' 2266
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 2252
Spółki komunalne 2208
Szkoła Podstawowa w Lechowie 1984
Szkoła Podstawowa w Piotrowcu 1871
Szkoła Podstawowa w Pakoszach 1708
Instytucje kultury 1695
Miejska Biblioteka 1242
Miejski Dom Kultury 1199
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY – GMINA PIENIĘŻNO 1109
Samorząd mieszkańców Pieniężna 918
Sołectwa 813
Statut sołectw 755
Sołectwa 672
Jednostki pomocnicze 629
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 168

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij