Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Statystyki oglądalności BIP od dnia 22.09.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 12483
Ogłoszenia 3843
Kierownictwo urzędu 2712
Wykaz i sposoby załatwiania spraw 2686
Zasady finansowania 2491
Kierownicy wydziałów 2435
Struktura organizacyjna 1718
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa farmy wiatrowej w rejonie m. Cieszęta 1060
Obwieszczenie GK.6220.14.2016 1023
Sekretarz 866
Tryb bezprzetargowy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 835
przetarg nieograniczony 813
Zmiana zasad rejestracji działalności gospodarczej 744
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 727
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron postępowania o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ... 702
IN.271.1.1.2017 696
Zawiadmienie RDOŚ o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy 692
Rejestry i ewidencje 687
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 678
Burmistrz 677
Wykaz osób którym udzielono ulg podatkowych 676
Skarbnik 647
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 621
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 617
IN.271.1.7.2015 600
przetarg ustny nieograniczony 598
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Pieniężnie ... 580
Referent w Wydziale Inwestycji 574
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Odławianie wraz przejęciem i dalszym utrzymaniem w schronisku psów bezdomnych z terenu miasta i gminy Pieniężno 564
Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Pieniężna w roku 2016 557
IN.271.2.8.2016 555
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 553
GK.271.2.7.2016 549
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych. 544
IN. 524.1.2018 542
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP 540
IN.271.1.2.2016 534
ponowne zaproszenie do złożenia ofert na utrzymania dróg w okresie zimowym - część XI 522
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Pieniężnie ... 517
IN.271.1.3.2016 491
GK 6514.2.ZP.15 490
Budżet Gminy na rok 2014 471
Informacja z wykonannai budżetu Gminy Pieniężno za I półrocze 2010r. 470
Przetarg nieograniczony 459
Budżet Gminy na rok 2008 456
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron postępowania o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa farmy wiatrowej w rejonie m. Cieszęta 450
Budżet Gminy na rok 2013 444
Samodzielne satnowisko ds oświaty 444
Budżet gminy za rok 2011 429
IN.271.1.5.2015 416
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Podstawowe dane 3623
Zadania i uprawnienia 904
Oświadczenie majątkowe 867
Zarządzenie nr 36/2016 576
Burmistrz Pieniężna 452
Zarządzenie nr 63/2013 438
Zarządzenie nr 40/2015 260
Zarządzenie nr 48/2015 228
Zarządzenie nr 14/2017 221
Zarządzenie nr 47/15 216
Zarządzenie nr 12/11 200
62/15 198
64/15 194
Zarządzenie nr 43/15 192
Zarządzenie nr 4/2010 190
Zarządzenie nr 9/2017 186
Zarządzenie nr 44/15 185
61/15 183
Zarządzenie nr 46/15 182
57/15 179
Zarządzenie nr 42/15 177
Zarządzenie nr 37/15 174
59/15 172
56/15 170
Zarządzenie nr 14/2018 170
Zarządzenie nr 34/2015 168
Zarządzenie nr 27/2015 167
Zarządzenie nr 40/2016 167
63/15 165
58/15 163
Zarządzenie nr 35/2016 163
Zarządzenie nr 12/2016 162
Zarządzenie nr 54/15 161
Zarządzenie nr 5/09 160
Zarządzenie nr 49/15 159
60/15 158
Zarządzenie nr 38/2016 157
Zarządzenie nr 39/2016 157
Zarządzenie nr 38/15 155
Zarządzenie nr 41/2016 155
Zarządzenie nr 39/15 152
55/15 148
Zarządzenie nr 16/13 148
Zarządzenie nr 37/2016 148
Zarządzenie nr 54/14 147
Zarządzenie nr 1/2017 143
Zarządzenie nr 12/2018 143
Zarządzenie nr 30/15 143
Zarządzenie nr 11/2018 141
Zarządzenie nr 24/15 141
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska w Pieniężnie 3271
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie V kadencji w latach 2014-2018 1077
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Pieniężnie 907
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie 744
Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej w Pieniężnie 738
XIV/67/15 718
Uchwała nr L/238/10 633
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2010-2014 547
Skład Rady Miejskiej IV kadencji, lata 2010-2014 531
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie 524
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2006-2010 489
Plan pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie 476
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie III kadencji w latach 2006-2010 447
XVII/80/15 416
Uchwała nr XVIII/83/16 370
Uchwała nr XXV/124/16 363
Uchwała nr XXVII/136/17 355
Uchwała nr XXI/102/16 346
Uchwała nr L/239/10 340
Uchwała nr XXI/103/16 334
XIV/62/15 332
Uchwała nr XXIX/122/08 320
Uchwała nr XXVII/168/05 307
Uchwała nr XXII/105/16 297
Uchwała nr XXI/101/16 296
Uchwała nr XXXIII/165/17 293
Uchwała nr XXXV/233/14 287
Uchwała nr XI/54/15 286
Uchwała nr XXI/104/16 280
Uchwała nr III/8/14 276
Uchwała nr X/49/15 274
Uchwała nr XXVI/176/13 271
Uchwała nr XII/56/15 266
Uchwała nr VI/27/15 263
Uchwała nr XX/98/16 253
Uchwała nr XXII/108/16 241
Uchwała nr XIV/65/15 240
Uchwała nr XIV/80/11 238
Uchwała nr IV/15/14 233
Uchwała nr XIV/64/15 233
Uchwała nr XXIV/166/12 230
Uchwała nr X/47/15 228
Uchwała nr XXXV/232/14 227
Uchwała nr XXX/149/17 211
Uchwała nr XXII/106/16 209
Uchwała nr X/50/15 208
XV/70/15 205
Uchwała nr XIX/89/16 203
Uchwała nr XXIX/178/05 201
Uchwała nr III/11/02 198
Statystyki strony O Pieniężnie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy Pieniężno 4426
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów 2105
Obowiązujące podatki i opłaty lokalne 1493
Lokalizacja i mapy 1374
Plany, programy i strategie rozwoju Miasta i Gminy Pieniężno 1372
Lista związków i stowarzyszeń 1046
Zamek Kapituły Warmińskiej 804
Ratusz 791
Historia i zabytki 760
Prawo o zgromadzeniach publicznych 738
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 727
Podział Gminy Pieniężno na stałe obwody głosowania 706
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Władysława Reymonta 680
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 678
Herb miasta i gminy Pieniężno 677
Kościół grekokatolicki pw. św. Michała w Pieniężnie 646
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 621
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 617
Historia miasta Pieniężna 612
Rezerwat „Dolina Rzeki Wałszy” 575
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 574
Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 574
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 553
IN. 524.1.2018 542
Kościół pw. św. Piotra i Pawła 531
Kapliczka przy cudownym źródle w rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 522
Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych 513
Kolej PKP 497
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w roku 2016 472
Świetlica wiejska z placem zabaw i terenem rekreacji we wsi Radziejewo 414
Zadania Gminy 395
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno obejmującego obszar: część obrębu Borowiec, część obrębu Cieszęta oraz część obrębu 3 miasta Pieniężno 388
Harmonogram wywozu odpadów w terminie styczeń-czerwiec 2016 359
Karty typu B 352
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY PIENIĘŻNO W OKRESIE OD LIPCA 2015 DO GRUDNIA 2015 ROKU. 347
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 332
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 319
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 304
Wysokość stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno. 297
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pieniężno I – Kierpajny Wielkie oraz wodociągu z przyłączami Kajnity –Kolonia Kajnity 286
Roboty remontowo- zabezpieczające dachu Ratusza Staromiejskiego w Pieniężnie 276
Przebudowa dróg gminnych ul 17 Lutego oraz ul. Ciepłownicza w Pieniężnie 271
Przebieg prac związanych z opracownaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężna 265
Wzory dokumentów zgłoszeniowych listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających lub wyborach przedterminowych do rady gminy oraz wyborach przedterminowych wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta w trakcie kadencji 2010-2014 259
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 246
Zarządzenie Burmistrza Pieniężna w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 232
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Pieniężno za rok 2015 225
Zarządzenie Burmistrza Pieniężna w sprawie określenia procedur wykorzystania funduszu sołeckiego 223
Dotacje i programy pomocowe – Aktualności dla organizacji pozarządowych 218
Projekt pn. Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Kierpajny Wielkie. 213
Statystyki strony Jednostki organizacyjne i zespolone
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 3803
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1607
Wykaz sołectw 1438
Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie 1421
Zespół Szkolno Przedszkolny w Pieniężnie 1249
Spółki komunalne 1017
Środowiskowy Dom Samopomocy 'Bajka' 891
Szkoła Podstawowa w Lechowie 816
Szkoła Podstawowa w Pakoszach 778
Szkoła Podstawowa w Piotrowcu 752
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 746
Instytucje kultury 678
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY – GMINA PIENIĘŻNO 619
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 567
Miejska Biblioteka 554
Samorząd mieszkańców Pieniężna 317
Miejski Dom Kultury 314
Sołectwa 281
Jednostki pomocnicze 197
Statut sołectw 182
Sołectwa 180

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij