Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Statystyki oglądalności BIP od dnia 22.09.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 17559
Kierownictwo urzędu 4074
Ogłoszenia 3950
Zasady finansowania 3883
Wykaz i sposoby załatwiania spraw 3818
Kierownicy wydziałów 3568
Struktura organizacyjna 2720
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1966
Tryb bezprzetargowy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 1689
Sekretarz 1617
Obwieszczenie GK.6220.14.2016 1387
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa farmy wiatrowej w rejonie m. Cieszęta 1373
Rejestry i ewidencje 1311
IN.271.1.1.2017 1300
przetarg nieograniczony 1205
Wykaz osób którym udzielono ulg podatkowych 1172
Budżet Gminy na rok 2013 1164
Referent w Wydziale Inwestycji 1159
Skarbnik 1133
IN. 524.1.2018 1081
IN.271.1.2.2016 1046
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych. 1036
Zmiana zasad rejestracji działalności gospodarczej 1034
IN.271.1.1.2018 1030
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 1030
IN.271.2.8.2016 1027
Burmistrz 1009
GK.271.2.7.2016 966
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 965
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 942
ponowne zaproszenie do złożenia ofert na utrzymania dróg w okresie zimowym - część XI 927
Zawiadmienie RDOŚ o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy 923
IN.271.1.5.2017 919
IN.271.1.7.2015 886
GK 6514.2.ZP.15 879
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP 878
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron postępowania o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ... 878
IN.271.1.6.2017 855
IN.271.1.3.2017 851
Budżet na rok 2004 847
Przetarg nieograniczony 845
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 844
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 843
IN.271.1.4.2017 833
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Odławianie wraz przejęciem i dalszym utrzymaniem w schronisku psów bezdomnych z terenu miasta i gminy Pieniężno 830
Budżet Gminy na rok 2008 829
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Pieniężnie ... 828
Piotrkowski Daniel - Sekretarz Gminy 825
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 815
Budżet Gminy na rok 2014 805
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Podstawowe dane 5442
Burmistrz Pieniezna 1936
Zadania i uprawnienia 1581
Burmistrz Pieniężna 1164
Zarządzenie nr 36/2016 1121
Zarządzenie nr 63/2013 805
Zarządzenie nr 9/2017 552
Zarządzenie nr 37/15 535
Zarządzenie nr 43/15 521
64/15 490
Zarządzenie nr 27/2015 475
Zarządzenie nr 16/13 473
Zarządzenie nr 14/2017 469
Zarządzenie nr 14/2018 466
Zarządzenie nr Zarządzenie 27/2018 466
Zarządzenie nr 38/15 464
57/15 460
63/15 454
Zarządzenie nr 12/2018 453
61/15 448
Zarządzenie nr 39/15 446
Zarządzenie nr 41/2016 445
Zarządzenie nr 54/14 444
Zarządzenie nr 34/2015 442
Zarządzenie nr 49/15 442
Zarządzenie nr 47/2018 435
Zarządzenie nr 11/2018 431
Zarządzenie nr 47/15 431
Zarządzenie nr 24/15 423
58/15 422
Zarządzenie nr 39/2016 422
56/15 421
Zarządzenie nr 21/2018 420
Zarządzenie nr 40/2016 420
Zarządzenie nr 9/2018 420
Zarządzenie nr 12/2016 419
Zarządzenie nr 40/2015 419
Zarządzenie nr 46/15 415
Zarządzenie nr 48/2015 415
60/15 414
Zarządzenie nr 44/15 413
59/15 412
Zarządzenie nr 13/2018 397
Zarządzenie nr 54/15 397
Zarządzenie nr 18/2018 387
Zarządzenie nr 1/2017 377
Zarządzenie nr 32/2018 366
Zarządzenie nr 15/2018 358
Zarządzenie nr 3/2017 335
Zarządzenie nr 334
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska w Pieniężnie 3668
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie V kadencji w latach 2014-2018 1903
Radni Rady Miejskiej 1671
Uchwała nr XL/203//2018 1632
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie 1317
Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej w Pieniężnie 1279
Uchwała nr L/238/10 1130
Skład Rady Miejskiej IV kadencji, lata 2010-2014 1036
XIV/67/15 992
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2006-2010 933
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2010-2014 867
Uchwała nr XVIII/83/16 842
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie 840
Uchwała nr IV/15/14 820
XVII/80/15 802
Uchwała nr XXVII/136/17 788
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie III kadencji w latach 2006-2010 786
Uchwała nr L/239/10 759
Plan pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie 748
Uchwała nr XXVII/168/05 737
Uchwała nr XIV/80/11 686
Uchwała nr XXXIII/165/17 684
Uchwała nr XXV/124/16 669
Uchwała nr XXI/102/16 665
Uchwała nr XXIX/178/05 636
Uchwała nr XXXV/233/14 617
XIV/62/15 604
Uchwała nr XXI/101/16 599
Uchwała nr III/8/14 597
Uchwała nr XXII/105/16 597
Uchwała nr XXI/103/16 588
Uchwała nr XXIX/122/08 579
Uchwała nr XXI/104/16 573
Uchwała nr XXXV/232/14 548
Uchwała nr VI/27/15 544
Uchwała nr XI/54/15 541
Uchwała nr XII/56/15 540
Uchwała nr XXVI/180/13 514
Uchwała nr XXII/108/16 503
Uchwała nr X/47/15 497
Uchwała nr XXX/149/17 493
Uchwała nr XXII/106/16 490
Uchwała nr XXXVI/189/18 481
Uchwała nr XXVI/176/13 472
Uchwała nr XIV/64/15 469
Uchwała nr XXXVI/188/18 464
Uchwała nr X/50/15 459
Uchwała nr Uchwała XLI/208/18 449
Uchwała nr XXXIII/219/13 441
Uchwała nr X/49/15 436
Statystyki strony O Pieniężnie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy Pieniężno 6032
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów 3971
Obowiązujące podatki i opłaty lokalne 2337
Lista związków i stowarzyszeń 2191
Plany, programy i strategie rozwoju Miasta i Gminy Pieniężno 2102
Lokalizacja i mapy 2019
Ratusz 1521
Zamek Kapituły Warmińskiej 1508
Karty typu B 1395
Historia i zabytki 1327
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Władysława Reymonta 1244
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 1231
Prawo o zgromadzeniach publicznych 1208
Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych 1175
Herb miasta i gminy Pieniężno 1151
Rezerwat „Dolina Rzeki Wałszy” 1127
Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 1127
Historia miasta Pieniężna 1085
Kościół grekokatolicki pw. św. Michała w Pieniężnie 1085
IN. 524.1.2018 1081
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 1030
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 988
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 965
Przebieg prac związanych z opracownaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężna 958
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 942
Kapliczka przy cudownym źródle w rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 942
Kościół pw. św. Piotra i Pawła 942
Świetlica wiejska z placem zabaw i terenem rekreacji we wsi Radziejewo 906
Karty typu A 894
Kolej PKP 858
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 844
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 843
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 815
Zadania Gminy 795
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno obejmującego obszar: część obrębu Borowiec, część obrębu Cieszęta oraz część obrębu 3 miasta Pieniężno 758
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY PIENIĘŻNO W OKRESIE OD LIPCA 2015 DO GRUDNIA 2015 ROKU. 727
PKW wybory samorządowe 2018 717
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 700
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno 617
Zarządzenie Burmistrza Pieniężna w sprawie określenia procedur wykorzystania funduszu sołeckiego 614
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w roku 2016 610
Przebudowa dróg gminnych ul 17 Lutego oraz ul. Ciepłownicza w Pieniężnie 604
Roboty remontowo- zabezpieczające dachu Ratusza Staromiejskiego w Pieniężnie 595
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pieniężno" 575
Wysokość stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno. 571
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pieniężno I – Kierpajny Wielkie oraz wodociągu z przyłączami Kajnity –Kolonia Kajnity 566
Przebieg prac związanych z aktualizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami 554
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 547
Projekt pn. Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Kierpajny Wielkie. 523
Okręgi wyborcze 505
Statystyki strony Jednostki organizacyjne i zespolone
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 5026
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2561
Wykaz sołectw 2377
Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie 2078
Zespół Szkolno Przedszkolny w Pieniężnie 2053
Środowiskowy Dom Samopomocy 'Bajka' 1772
Spółki komunalne 1761
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 1601
Szkoła Podstawowa w Lechowie 1569
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 1485
Szkoła Podstawowa w Pakoszach 1373
Szkoła Podstawowa w Piotrowcu 1369
Instytucje kultury 1330
Miejska Biblioteka 1007
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY – GMINA PIENIĘŻNO 882
Miejski Dom Kultury 877
Samorząd mieszkańców Pieniężna 660
Sołectwa 631
Statut sołectw 535
Sołectwa 515
Jednostki pomocnicze 466

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij