Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Statystyki oglądalności BIP od dnia 22.09.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 11742
Ogłoszenia 3813
Kierownictwo urzędu 2511
Kierownicy wydziałów 2304
Wykaz i sposoby załatwiania spraw 2296
Zasady finansowania 2296
Struktura organizacyjna 1563
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Pieniężnie 1539
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pieniężno 1254
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa farmy wiatrowej w rejonie m. Cieszęta 1016
Obwieszczenie GK.6220.14.2016 969
Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Miejskiego w Pieniężnie 822
Sekretarz 773
przetarg nieograniczony 770
Tryb bezprzetargowy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 757
Zmiana zasad rejestracji działalności gospodarczej 684
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 676
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron postępowania o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ... 669
IN.271.1.1.2017 660
Zawiadmienie RDOŚ o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy 644
Burmistrz 639
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 639
Rejestry i ewidencje 619
Wykaz osób którym udzielono ulg podatkowych 600
Oświadczenia majątkowe kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego w Pieniężnie 587
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 568
Skarbnik 560
przetarg ustny nieograniczony 559
IN.271.1.7.2015 558
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Pieniężnie ... 546
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Odławianie wraz przejęciem i dalszym utrzymaniem w schronisku psów bezdomnych z terenu miasta i gminy Pieniężno 530
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 529
Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Pieniężna w roku 2016 519
GK.271.2.7.2016 509
IN.271.2.8.2016 498
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP 496
ponowne zaproszenie do złożenia ofert na utrzymania dróg w okresie zimowym - część XI 488
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 484
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Pieniężnie ... 484
Referent w Wydziale Inwestycji 479
IN.271.1.2.2016 469
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych. 468
IN.271.1.3.2016 454
GK 6514.2.ZP.15 453
Informacja z wykonannai budżetu Gminy Pieniężno za I półrocze 2010r. 427
IN. 524.1.2018 426
Przetarg nieograniczony 424
Budżet Gminy na rok 2014 421
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron postępowania o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa farmy wiatrowej w rejonie m. Cieszęta 416
Budżet Gminy na rok 2008 413
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Podstawowe dane 3392
Zadania i uprawnienia 817
Oświadczenie majątkowe 772
Zarządzenie nr 36/2016 506
Zarządzenie nr 63/2013 383
Burmistrz Pieniężna 375
Zarządzenie nr 40/2015 235
Zarządzenie nr 48/2015 193
Zarządzenie nr 14/2017 190
Zarządzenie nr 47/15 186
62/15 174
Zarządzenie nr 12/11 174
Zarządzenie nr 4/2010 163
Zarządzenie nr 43/15 162
Zarządzenie nr 44/15 157
Zarządzenie nr 46/15 154
Zarządzenie nr 9/2017 153
64/15 152
Zarządzenie nr 42/15 152
61/15 148
Zarządzenie nr 37/15 143
57/15 142
Zarządzenie nr 40/2016 140
Zarządzenie nr 27/2015 139
56/15 138
59/15 138
Zarządzenie nr 35/2016 136
60/15 135
Zarządzenie nr 54/15 135
Zarządzenie nr 38/2016 134
Zarządzenie nr 5/09 134
Zarządzenie nr 49/15 133
63/15 131
Zarządzenie nr 41/2016 131
Zarządzenie nr 12/2016 128
58/15 126
Zarządzenie nr 38/15 126
Zarządzenie nr 39/15 126
Zarządzenie nr 34/2015 124
55/15 123
Zarządzenie nr 30/15 122
Zarządzenie nr 39/2016 122
Zarządzenie nr 16/13 120
Zarządzenie nr 37/2016 119
Zarządzenie nr 24/15 118
Zarządzenie nr 2/2016 117
Zarządzenie nr 28/2015 117
Zarządzenie nr 54/14 117
Zarządzenie nr 1/2017 116
Zarządzenie nr 50/15 116
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska w Pieniężnie 3080
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie V kadencji w latach 2014-2018 1016
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Pieniężnie 833
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie 691
XIV/67/15 679
Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej w Pieniężnie 657
Uchwała nr L/238/10 578
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie 494
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2010-2014 487
Skład Rady Miejskiej IV kadencji, lata 2010-2014 467
Plan pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie 447
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2006-2010 431
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie III kadencji w latach 2006-2010 411
XVII/80/15 374
Uchwała nr XXV/124/16 332
Uchwała nr XXI/102/16 318
Uchwała nr XVIII/83/16 311
XIV/62/15 309
Uchwała nr L/239/10 306
Uchwała nr XXI/103/16 298
Uchwała nr XXVII/136/17 290
Uchwała nr XXIX/122/08 282
Uchwała nr XXII/105/16 269
Uchwała nr XXVII/168/05 266
Uchwała nr XXI/101/16 265
Uchwała nr XI/54/15 257
Uchwała nr XXXV/233/14 253
Uchwała nr XXXIII/165/17 244
Uchwała nr X/49/15 241
Uchwała nr XXI/104/16 239
Uchwała nr III/8/14 237
Uchwała nr XXVI/176/13 236
Uchwała nr XII/56/15 230
Uchwała nr VI/27/15 229
Uchwała nr XX/98/16 219
Uchwała nr XIV/65/15 214
Uchwała nr XXII/108/16 211
Uchwała nr XIV/64/15 208
Uchwała nr XXIV/166/12 204
Uchwała nr X/47/15 200
Uchwała nr XIV/80/11 199
Uchwała nr IV/15/14 189
Uchwała nr XXII/106/16 182
Uchwała nr XXXV/232/14 180
XV/70/15 180
Uchwała nr X/50/15 178
Uchwała nr XXX/149/17 177
Uchwała nr XIX/89/16 176
Uchwała nr III/11/02 174
Uchwała nr XXIX/178/05 173
Statystyki strony O Pieniężnie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy Pieniężno 4265
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów 1781
Obowiązujące podatki i opłaty lokalne 1422
Plany, programy i strategie rozwoju Miasta i Gminy Pieniężno 1275
Lokalizacja i mapy 1238
Lista związków i stowarzyszeń 953
Zamek Kapituły Warmińskiej 701
Ratusz 677
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 676
Historia i zabytki 663
Podział Gminy Pieniężno na stałe obwody głosowania 662
Prawo o zgromadzeniach publicznych 648
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 639
Herb miasta i gminy Pieniężno 611
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Władysława Reymonta 606
Kościół grekokatolicki pw. św. Michała w Pieniężnie 582
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 568
Historia miasta Pieniężna 558
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 529
Rezerwat „Dolina Rzeki Wałszy” 526
Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 500
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 495
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 484
Kapliczka przy cudownym źródle w rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 471
Kościół pw. św. Piotra i Pawła 468
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w roku 2016 444
Kolej PKP 439
Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych 437
IN. 524.1.2018 426
Świetlica wiejska z placem zabaw i terenem rekreacji we wsi Radziejewo 340
Zadania Gminy 339
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno obejmującego obszar: część obrębu Borowiec, część obrębu Cieszęta oraz część obrębu 3 miasta Pieniężno 333
Harmonogram wywozu odpadów w terminie styczeń-czerwiec 2016 332
Karty typu B 313
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY PIENIĘŻNO W OKRESIE OD LIPCA 2015 DO GRUDNIA 2015 ROKU. 302
Wysokość stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno. 260
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pieniężno I – Kierpajny Wielkie oraz wodociągu z przyłączami Kajnity –Kolonia Kajnity 257
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 249
Roboty remontowo- zabezpieczające dachu Ratusza Staromiejskiego w Pieniężnie 243
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 241
Przebieg prac związanych z opracownaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężna 236
Przebudowa dróg gminnych ul 17 Lutego oraz ul. Ciepłownicza w Pieniężnie 235
Wzory dokumentów zgłoszeniowych listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających lub wyborach przedterminowych do rady gminy oraz wyborach przedterminowych wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta w trakcie kadencji 2010-2014 232
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 216
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 210
Zarządzenie Burmistrza Pieniężna w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 208
Zarządzenie Burmistrza Pieniężna w sprawie określenia procedur wykorzystania funduszu sołeckiego 194
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Pieniężno za rok 2015 192
Dotacje i programy pomocowe – Aktualności dla organizacji pozarządowych 187
Projekt pn. Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Kierpajny Wielkie. 186
Statystyki strony Jednostki organizacyjne i zespolone
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 3614
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1493
Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie 1340
Wykaz sołectw 1321
Zespół Szkolno Przedszkolny w Pieniężnie 1133
Spółki komunalne 915
Środowiskowy Dom Samopomocy 'Bajka' 781
Szkoła Podstawowa w Lechowie 721
Szkoła Podstawowa w Pakoszach 705
Szkoła Podstawowa w Piotrowcu 698
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 641
Instytucje kultury 598
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY – GMINA PIENIĘŻNO 578
Miejska Biblioteka 479
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 417
Samorząd mieszkańców Pieniężna 284
Miejski Dom Kultury 265
Sołectwa 239
Jednostki pomocnicze 165
Statut sołectw 145
Sołectwa 132

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij