Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Statystyki oglądalności BIP od dnia 22.09.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 18181
Kierownictwo urzędu 4246
Zasady finansowania 4071
Wykaz i sposoby załatwiania spraw 3964
Ogłoszenia 3963
Kierownicy wydziałów 3727
Struktura organizacyjna 2913
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2100
Tryb bezprzetargowy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 1905
Sekretarz 1730
Obwieszczenie GK.6220.14.2016 1432
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa farmy wiatrowej w rejonie m. Cieszęta 1425
Rejestry i ewidencje 1413
IN.271.1.1.2017 1401
przetarg nieograniczony 1272
Budżet Gminy na rok 2013 1269
Wykaz osób którym udzielono ulg podatkowych 1260
Referent w Wydziale Inwestycji 1231
Skarbnik 1201
IN. 524.1.2018 1154
IN.271.1.1.2018 1128
IN.271.1.2.2016 1127
IN.271.2.8.2016 1113
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych. 1098
Zmiana zasad rejestracji działalności gospodarczej 1083
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 1071
Burmistrz 1053
GK.271.2.7.2016 1045
IN.271.1.5.2017 1018
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 1018
ponowne zaproszenie do złożenia ofert na utrzymania dróg w okresie zimowym - część XI 1000
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 973
Zawiadmienie RDOŚ o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy 958
Referent w Wydziale Promocji 955
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP 932
GK 6514.2.ZP.15 931
IN.271.1.3.2017 931
IN.271.1.4.2017 928
IN.271.1.6.2017 928
Budżet na rok 2004 927
IN.271.1.7.2015 924
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 905
Przetarg nieograniczony 903
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron postępowania o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ... 898
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Odławianie wraz przejęciem i dalszym utrzymaniem w schronisku psów bezdomnych z terenu miasta i gminy Pieniężno 893
Piotrkowski Daniel - Sekretarz Gminy 891
Budżet Gminy na rok 2008 888
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 879
Samodzielne stanowisko ds oświaty 865
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej 863
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Podstawowe dane 5666
Burmistrz Pieniezna 2135
Zadania i uprawnienia 1711
Burmistrz Pieniężna 1272
Zarządzenie nr 36/2016 1185
Zarządzenie nr 63/2013 860
Zarządzenie nr 9/2017 618
Zarządzenie nr 37/15 596
Zarządzenie nr 43/15 573
Zarządzenie nr Zarządzenie 27/2018 543
64/15 536
Zarządzenie nr 38/15 528
Zarządzenie nr 14/2018 520
Zarządzenie nr 16/13 517
63/15 513
Zarządzenie nr 27/2015 513
Zarządzenie nr 47/2018 513
Zarządzenie nr 14/2017 512
Zarządzenie nr 54/14 508
57/15 500
Zarządzenie nr 39/15 500
61/15 499
Zarządzenie nr 12/2018 497
Zarządzenie nr 41/2016 491
Zarządzenie nr 34/2015 490
Zarządzenie nr 49/15 490
Zarządzenie nr 11/2018 484
58/15 482
Zarządzenie nr 24/15 477
Zarządzenie nr 9/2018 472
60/15 467
Zarządzenie nr 39/2016 467
Zarządzenie nr 12/2016 464
56/15 462
Zarządzenie nr 21/2018 462
Zarządzenie nr 47/15 462
Zarządzenie nr 40/2016 461
Zarządzenie nr 44/15 455
Zarządzenie nr 46/15 454
59/15 447
Zarządzenie nr 13/2018 446
Zarządzenie nr 40/2015 444
Zarządzenie nr 48/2015 441
Zarządzenie nr 18/2018 436
Zarządzenie nr 54/15 430
Zarządzenie nr 32/2018 420
Zarządzenie nr 1/2017 417
Zarządzenie nr 15/2018 403
Zarządzenie nr 3/2017 387
Zarządzenie Nr 25/2018 386
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska w Pieniężnie 3740
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie V kadencji w latach 2014-2018 2012
Uchwała nr XL/203//2018 1798
Radni Rady Miejskiej 1771
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie 1382
Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej w Pieniężnie 1353
Uchwała nr L/238/10 1200
Skład Rady Miejskiej IV kadencji, lata 2010-2014 1115
XIV/67/15 1027
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2006-2010 999
Uchwała nr XVIII/83/16 917
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2010-2014 910
Uchwała nr IV/15/14 907
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie 881
XVII/80/15 851
Uchwała nr XXVII/136/17 850
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie III kadencji w latach 2006-2010 830
Uchwała nr L/239/10 827
Uchwała nr XXVII/168/05 804
Plan pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie 795
Uchwała nr XIV/80/11 769
Uchwała nr XXXIII/165/17 739
Uchwała nr XXI/102/16 735
Uchwała nr XXV/124/16 728
Uchwała nr XXIX/178/05 707
Uchwała nr XXXV/233/14 668
XIV/62/15 658
Uchwała nr III/8/14 654
Uchwała nr XXI/101/16 650
Uchwała nr XXIX/122/08 633
Uchwała nr XXI/103/16 632
Uchwała nr XXII/105/16 631
Uchwała nr XXI/104/16 626
Uchwała nr XXXV/232/14 601
Uchwała nr XI/54/15 597
Uchwała nr VI/27/15 596
Uchwała nr XXVI/180/13 595
Uchwała nr XII/56/15 585
Uchwała nr X/47/15 552
Uchwała nr XXX/149/17 548
Uchwała nr XXII/108/16 547
Uchwała nr XXII/106/16 546
Uchwała nr XXXVI/189/18 530
Uchwała nr Uchwała XLI/208/18 517
Uchwała nr XIV/64/15 513
Uchwała nr XXVI/176/13 507
Uchwała nr XXXVI/188/18 507
Uchwała nr X/50/15 503
Uchwała nr XXXIII/219/13 498
Uchwała nr XXXIV/227/13 493
Statystyki strony O Pieniężnie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy Pieniężno 6245
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów 4222
Obowiązujące podatki i opłaty lokalne 2432
Lista związków i stowarzyszeń 2325
Plany, programy i strategie rozwoju Miasta i Gminy Pieniężno 2194
Lokalizacja i mapy 2151
Ratusz 1624
Zamek Kapituły Warmińskiej 1620
Karty typu B 1559
Historia i zabytki 1410
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Władysława Reymonta 1330
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 1311
Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych 1282
Prawo o zgromadzeniach publicznych 1260
Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 1236
Herb miasta i gminy Pieniężno 1212
Rezerwat „Dolina Rzeki Wałszy” 1205
Historia miasta Pieniężna 1172
Kościół grekokatolicki pw. św. Michała w Pieniężnie 1160
IN. 524.1.2018 1154
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1087
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 1071
Przebieg prac związanych z opracownaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężna 1058
Kapliczka przy cudownym źródle w rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 1021
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 1018
Kościół pw. św. Piotra i Pawła 1016
Karty typu A 1007
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 973
Świetlica wiejska z placem zabaw i terenem rekreacji we wsi Radziejewo 970
Kolej PKP 920
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 905
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 879
Zadania Gminy 852
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 848
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno obejmującego obszar: część obrębu Borowiec, część obrębu Cieszęta oraz część obrębu 3 miasta Pieniężno 808
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY PIENIĘŻNO W OKRESIE OD LIPCA 2015 DO GRUDNIA 2015 ROKU. 783
PKW wybory samorządowe 2018 757
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 750
Zarządzenie Burmistrza Pieniężna w sprawie określenia procedur wykorzystania funduszu sołeckiego 698
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno 697
Przebudowa dróg gminnych ul 17 Lutego oraz ul. Ciepłownicza w Pieniężnie 657
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pieniężno" 650
Roboty remontowo- zabezpieczające dachu Ratusza Staromiejskiego w Pieniężnie 636
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w roku 2016 633
Przebieg prac związanych z aktualizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami 626
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pieniężno I – Kierpajny Wielkie oraz wodociągu z przyłączami Kajnity –Kolonia Kajnity 617
Wysokość stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno. 610
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 589
30/2015 572
Projekt pn. Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Kierpajny Wielkie. 563
Statystyki strony Jednostki organizacyjne i zespolone
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 5202
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2689
Wykaz sołectw 2530
Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie 2174
Zespół Szkolno Przedszkolny w Pieniężnie 2165
Środowiskowy Dom Samopomocy 'Bajka' 1907
Spółki komunalne 1869
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 1758
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 1681
Szkoła Podstawowa w Lechowie 1678
Szkoła Podstawowa w Piotrowcu 1494
Szkoła Podstawowa w Pakoszach 1452
Instytucje kultury 1444
Miejska Biblioteka 1075
Miejski Dom Kultury 959
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY – GMINA PIENIĘŻNO 929
Samorząd mieszkańców Pieniężna 715
Sołectwa 676
Statut sołectw 598
Sołectwa 584
Jednostki pomocnicze 525

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij