Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Statystyki oglądalności BIP od dnia 22.09.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 13180
Ogłoszenia 3868
Wykaz i sposoby załatwiania spraw 2911
Kierownictwo urzędu 2882
Zasady finansowania 2719
Kierownicy wydziałów 2583
Struktura organizacyjna 1854
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa farmy wiatrowej w rejonie m. Cieszęta 1109
Obwieszczenie GK.6220.14.2016 1086
Sekretarz 959
Tryb bezprzetargowy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 900
przetarg nieograniczony 867
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 780
Zmiana zasad rejestracji działalności gospodarczej 778
Rejestry i ewidencje 753
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron postępowania o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ... 745
IN.271.1.1.2017 744
Wykaz osób którym udzielono ulg podatkowych 741
Zawiadmienie RDOŚ o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy 733
Skarbnik 726
Burmistrz 723
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 712
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 681
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 673
Referent w Wydziale Inwestycji 646
IN.271.1.7.2015 634
przetarg ustny nieograniczony 633
IN. 524.1.2018 630
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych. 612
IN.271.2.8.2016 611
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Pieniężnie ... 609
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Odławianie wraz przejęciem i dalszym utrzymaniem w schronisku psów bezdomnych z terenu miasta i gminy Pieniężno 592
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP 590
GK.271.2.7.2016 585
IN.271.1.2.2016 584
Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Pieniężna w roku 2016 583
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 581
ponowne zaproszenie do złożenia ofert na utrzymania dróg w okresie zimowym - część XI 567
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Pieniężnie ... 560
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 554
GK 6514.2.ZP.15 530
IN.271.1.3.2016 517
Budżet Gminy na rok 2014 514
Informacja z wykonannai budżetu Gminy Pieniężno za I półrocze 2010r. 514
Budżet Gminy na rok 2013 509
Przetarg nieograniczony 506
Budżet Gminy na rok 2008 501
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron postępowania o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa farmy wiatrowej w rejonie m. Cieszęta 486
Budżet gminy za rok 2011 456
IN.271.1.5.2015 455
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Podstawowe dane 3862
Zadania i uprawnienia 983
Oświadczenie majątkowe 938
Zarządzenie nr 36/2016 642
Burmistrz Pieniężna 520
Zarządzenie nr 63/2013 486
Zarządzenie nr 40/2015 290
Zarządzenie nr 48/2015 264
Zarządzenie nr 47/15 256
Zarządzenie nr 14/2017 249
64/15 231
Zarządzenie nr 43/15 229
61/15 221
Zarządzenie nr 12/11 221
Zarządzenie nr 9/2017 221
57/15 216
Zarządzenie nr 4/2010 213
62/15 212
Zarządzenie nr 37/15 209
Zarządzenie nr 44/15 209
Zarządzenie nr 34/2015 208
Zarządzenie nr 14/2018 205
Zarządzenie nr 27/2015 205
59/15 203
56/15 202
Zarządzenie nr 46/15 201
58/15 198
Zarządzenie nr 42/15 197
63/15 196
Zarządzenie nr 40/2016 193
Zarządzenie nr 39/2016 192
Zarządzenie nr 12/2016 191
Zarządzenie nr 49/15 190
Zarządzenie nr 12/2018 189
60/15 188
Zarządzenie nr 38/15 188
Zarządzenie nr 54/15 183
Zarządzenie nr 39/15 182
Zarządzenie nr 35/2016 181
Zarządzenie nr 54/14 180
Zarządzenie nr 5/09 179
Zarządzenie nr 41/2016 178
Zarządzenie nr 38/2016 177
Zarządzenie nr 11/2018 174
Zarządzenie nr 37/2016 173
Zarządzenie nr 16/13 170
55/15 169
Zarządzenie nr 1/2017 168
Zarządzenie nr 24/15 163
Zarządzenie nr 9/2018 163
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska w Pieniężnie 3421
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie V kadencji w latach 2014-2018 1144
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Pieniężnie 983
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie 815
Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej w Pieniężnie 815
XIV/67/15 758
Uchwała nr L/238/10 679
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2010-2014 604
Skład Rady Miejskiej IV kadencji, lata 2010-2014 598
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie 554
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2006-2010 549
Plan pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie 495
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie III kadencji w latach 2006-2010 493
XVII/80/15 467
Uchwała nr XVIII/83/16 433
Uchwała nr XXVII/136/17 413
Uchwała nr L/239/10 396
Uchwała nr XXV/124/16 393
Uchwała nr XXI/103/16 374
Uchwała nr XXI/102/16 368
XIV/62/15 359
Uchwała nr XXIX/122/08 347
Uchwała nr XXVII/168/05 346
Uchwała nr XXXIII/165/17 337
Uchwała nr XXII/105/16 325
Uchwała nr XXI/104/16 322
Uchwała nr XXXV/233/14 321
Uchwała nr XXI/101/16 318
Uchwała nr III/8/14 313
Uchwała nr XI/54/15 312
Uchwała nr XII/56/15 309
Uchwała nr XXVI/176/13 307
Uchwała nr X/49/15 306
Uchwała nr IV/15/14 295
Uchwała nr XIV/80/11 293
Uchwała nr VI/27/15 291
Uchwała nr XX/98/16 286
Uchwała nr XXII/108/16 280
Uchwała nr XXXV/232/14 266
Uchwała nr XIV/64/15 264
Uchwała nr XIV/65/15 262
Uchwała nr X/47/15 257
Uchwała nr X/50/15 247
Uchwała nr XXIV/166/12 247
Uchwała nr XXX/149/17 241
Uchwała nr XXII/106/16 233
Uchwała nr XXIX/178/05 231
XV/70/15 223
Uchwała nr III/11/02 218
Uchwała nr XIX/89/16 218
Statystyki strony O Pieniężnie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy Pieniężno 4600
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów 2436
Obowiązujące podatki i opłaty lokalne 1547
Lokalizacja i mapy 1496
Plany, programy i strategie rozwoju Miasta i Gminy Pieniężno 1440
Lista związków i stowarzyszeń 1149
Zamek Kapituły Warmińskiej 903
Ratusz 893
Historia i zabytki 863
Prawo o zgromadzeniach publicznych 813
Herb miasta i gminy Pieniężno 798
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 780
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Władysława Reymonta 752
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 712
Kościół grekokatolicki pw. św. Michała w Pieniężnie 702
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 681
Historia miasta Pieniężna 675
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 673
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 658
Rezerwat „Dolina Rzeki Wałszy” 647
Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 645
IN. 524.1.2018 630
Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych 598
Kościół pw. św. Piotra i Pawła 582
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 581
Kapliczka przy cudownym źródle w rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 572
Kolej PKP 547
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w roku 2016 495
Świetlica wiejska z placem zabaw i terenem rekreacji we wsi Radziejewo 469
Zadania Gminy 449
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno obejmującego obszar: część obrębu Borowiec, część obrębu Cieszęta oraz część obrębu 3 miasta Pieniężno 443
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 401
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY PIENIĘŻNO W OKRESIE OD LIPCA 2015 DO GRUDNIA 2015 ROKU. 397
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 393
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 383
Harmonogram wywozu odpadów w terminie styczeń-czerwiec 2016 382
Karty typu B 377
Wysokość stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno. 341
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pieniężno I – Kierpajny Wielkie oraz wodociągu z przyłączami Kajnity –Kolonia Kajnity 318
Przebieg prac związanych z opracownaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężna 316
Przebudowa dróg gminnych ul 17 Lutego oraz ul. Ciepłownicza w Pieniężnie 311
Roboty remontowo- zabezpieczające dachu Ratusza Staromiejskiego w Pieniężnie 308
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 280
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Pieniężno za rok 2015 261
Zarządzenie Burmistrza Pieniężna w sprawie określenia procedur wykorzystania funduszu sołeckiego 250
Dotacje i programy pomocowe – Aktualności dla organizacji pozarządowych 246
wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 238
Oferty do zbycia 237
Projekt pn. Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Kierpajny Wielkie. 236
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pieniężnie 236
Statystyki strony Jednostki organizacyjne i zespolone
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 3973
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1757
Wykaz sołectw 1562
Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie 1506
Zespół Szkolno Przedszkolny w Pieniężnie 1337
Spółki komunalne 1115
Środowiskowy Dom Samopomocy 'Bajka' 990
Szkoła Podstawowa w Lechowie 882
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 853
Szkoła Podstawowa w Pakoszach 850
Szkoła Podstawowa w Piotrowcu 791
Instytucje kultury 769
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 684
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY – GMINA PIENIĘŻNO 655
Miejska Biblioteka 614
Miejski Dom Kultury 371
Samorząd mieszkańców Pieniężna 347
Sołectwa 328
Sołectwa 223
Jednostki pomocnicze 218
Statut sołectw 217

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij