Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Statystyki oglądalności BIP od dnia 22.09.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 18939
Kierownictwo urzędu 4406
Zasady finansowania 4186
Wykaz i sposoby załatwiania spraw 4135
Ogłoszenia 3985
Kierownicy wydziałów 3882
Struktura organizacyjna 3012
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2498
Tryb bezprzetargowy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2038
Sekretarz 1794
Obwieszczenie GK.6220.14.2016 1463
Rejestry i ewidencje 1463
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa farmy wiatrowej w rejonie m. Cieszęta 1451
IN.271.1.1.2017 1421
Wykaz osób którym udzielono ulg podatkowych 1316
Budżet Gminy na rok 2013 1290
przetarg nieograniczony 1289
Referent w Wydziale Inwestycji 1275
Skarbnik 1260
Referent w Wydziale Promocji 1202
IN. 524.1.2018 1192
IN.271.1.1.2018 1157
IN.271.1.2.2016 1147
IN.271.2.8.2016 1136
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych. 1133
Zmiana zasad rejestracji działalności gospodarczej 1123
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 1097
Burmistrz 1077
GK.271.2.7.2016 1074
IN.271.1.5.2017 1045
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 1041
ponowne zaproszenie do złożenia ofert na utrzymania dróg w okresie zimowym - część XI 1020
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 993
Zawiadmienie RDOŚ o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy 986
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP 967
IN.271.1.3.2017 959
Budżet na rok 2004 953
GK 6514.2.ZP.15 952
IN.271.1.6.2017 952
IN.271.1.4.2017 949
IN.271.1.7.2015 946
Piotrkowski Daniel - Sekretarz Gminy 934
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 930
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej 928
Przetarg nieograniczony 924
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Odławianie wraz przejęciem i dalszym utrzymaniem w schronisku psów bezdomnych z terenu miasta i gminy Pieniężno 920
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron postępowania o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ... 917
Budżet Gminy na rok 2008 913
Samodzielne stanowisko ds oświaty 908
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 904
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Podstawowe dane 5861
Burmistrz Pieniezna 2230
Zadania i uprawnienia 1797
Burmistrz Pieniężna 1349
Zarządzenie nr 36/2016 1239
Zarządzenie nr 63/2013 879
Zarządzenie nr 9/2017 657
Zarządzenie nr 37/15 613
Zarządzenie nr 43/15 593
64/15 560
Zarządzenie nr Zarządzenie 27/2018 558
Zarządzenie nr 38/15 546
Zarządzenie nr 14/2018 540
Zarządzenie nr 16/13 538
63/15 533
Zarządzenie nr 14/2017 533
Zarządzenie nr 47/2018 533
Zarządzenie nr 27/2015 531
Zarządzenie nr 54/14 526
61/15 520
Zarządzenie nr 12/2018 519
Zarządzenie nr 39/15 519
57/15 518
Zarządzenie nr 49/15 509
Zarządzenie nr 41/2016 508
Zarządzenie nr 34/2015 507
Zarządzenie nr 11/2018 505
58/15 500
Zarządzenie nr 24/15 496
Zarządzenie nr 9/2018 492
60/15 487
Zarządzenie nr 21/2018 485
Zarządzenie nr 39/2016 484
Zarządzenie nr 47/15 482
Zarządzenie nr 40/2016 481
56/15 480
Zarządzenie nr 12/2016 480
Zarządzenie nr 44/15 474
Zarządzenie nr 46/15 474
59/15 469
Zarządzenie nr 13/2018 466
Zarządzenie nr 40/2015 462
Zarządzenie nr 48/2015 462
Zarządzenie nr 18/2018 454
Zarządzenie nr 54/15 447
Zarządzenie nr 32/2018 437
Zarządzenie nr 1/2017 436
Zarządzenie nr 15/2018 419
Zarządzenie nr 3/2017 406
Zarządzenie Nr 25/2018 401
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska w Pieniężnie 3834
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie V kadencji w latach 2014-2018 2091
Uchwała nr XL/203//2018 1966
Radni Rady Miejskiej 1822
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie 1424
Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej w Pieniężnie 1390
Uchwała nr L/238/10 1232
Skład Rady Miejskiej IV kadencji, lata 2010-2014 1157
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2006-2010 1039
Uchwała nr XVIII/83/16 972
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2010-2014 951
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie 899
Uchwała nr XXVII/136/17 889
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie III kadencji w latach 2006-2010 856
Uchwała nr L/239/10 850
Uchwała nr XXVII/168/05 831
Plan pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie 816
Uchwała nr XIV/80/11 790
Uchwała nr XXXIII/165/17 773
Uchwała nr XXI/102/16 755
Uchwała nr XXV/124/16 750
Uchwała nr XXIX/178/05 733
Uchwała nr XXI/101/16 672
Uchwała nr XXI/103/16 655
Uchwała nr XXIX/122/08 655
Uchwała nr XXI/104/16 652
Uchwała nr XXII/105/16 651
Uchwała nr XXXV/180/17 643
Uchwała nr XXII/106/16 565
Uchwała nr XXX/149/17 565
Uchwała nr XXII/108/16 564
Uchwała nr XXXVI/189/18 554
Uchwała nr Uchwała XLI/208/18 541
Uchwała nr XXXVI/188/18 527
Uchwała nr XXXIV/174/17 490
Uchwała nr XX/98/16 481
Uchwała nr XXXVI/184/18 479
Uchwała nr XXXIV/177/17 469
Uchwała nr I/01/02 459
Uchwała nr Uchwała XLI/207/18 446
Uchwała nr XXXV/182/17 436
Uchwała nr XXXVI/187/18 432
Porządek obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej Pieniężna w dniu 31 marca 2010r. o godz. 12:00 415
Uchwała nr XXV/123/16 414
Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej Pieniężna w dniu 30 września 2008r. o godz. 12:00 412
Uchwała nr XXXV/181/17 411
Uchwała nr XL/202/2018 408
Uchwała nr XXXII/162/17 398
Uchwała nr XXXVII/191/18 397
Uchwała nr XXII/138/04 394
Statystyki strony O Pieniężnie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy Pieniężno 6515
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów 4508
Obowiązujące podatki i opłaty lokalne 2530
Lista związków i stowarzyszeń 2434
Lokalizacja i mapy 2329
Plany, programy i strategie rozwoju Miasta i Gminy Pieniężno 2280
Ratusz 1689
Zamek Kapituły Warmińskiej 1685
Karty typu B 1586
Historia i zabytki 1462
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Władysława Reymonta 1394
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 1359
Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych 1335
Prawo o zgromadzeniach publicznych 1297
Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 1288
Herb miasta i gminy Pieniężno 1252
Rezerwat „Dolina Rzeki Wałszy” 1242
Historia miasta Pieniężna 1226
IN. 524.1.2018 1192
Kościół grekokatolicki pw. św. Michała w Pieniężnie 1185
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1137
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 1097
Przebieg prac związanych z opracownaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężna 1077
Kapliczka przy cudownym źródle w rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 1064
Kościół pw. św. Piotra i Pawła 1049
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 1041
Karty typu A 1024
Świetlica wiejska z placem zabaw i terenem rekreacji we wsi Radziejewo 1021
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 993
Kolej PKP 955
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 930
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 904
Zadania Gminy 879
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 870
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno obejmującego obszar: część obrębu Borowiec, część obrębu Cieszęta oraz część obrębu 3 miasta Pieniężno 829
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY PIENIĘŻNO W OKRESIE OD LIPCA 2015 DO GRUDNIA 2015 ROKU. 806
PKW wybory samorządowe 2018 780
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 773
Zarządzenie Burmistrza Pieniężna w sprawie określenia procedur wykorzystania funduszu sołeckiego 726
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno 721
Przebudowa dróg gminnych ul 17 Lutego oraz ul. Ciepłownicza w Pieniężnie 680
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pieniężno" 678
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w roku 2016 655
Roboty remontowo- zabezpieczające dachu Ratusza Staromiejskiego w Pieniężnie 655
Przebieg prac związanych z aktualizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami 644
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pieniężno I – Kierpajny Wielkie oraz wodociągu z przyłączami Kajnity –Kolonia Kajnity 638
Wysokość stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno. 627
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 608
Okręgi wyborcze 600
30/2015 597
Statystyki strony Jednostki organizacyjne i zespolone
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 5356
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2760
Wykaz sołectw 2658
Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie 2244
Zespół Szkolno Przedszkolny w Pieniężnie 2237
Środowiskowy Dom Samopomocy 'Bajka' 1981
Spółki komunalne 1939
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 1926
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 1836
Szkoła Podstawowa w Lechowie 1747
Szkoła Podstawowa w Piotrowcu 1580
Szkoła Podstawowa w Pakoszach 1507
Instytucje kultury 1493
Miejska Biblioteka 1108
Miejski Dom Kultury 1015
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY – GMINA PIENIĘŻNO 963
Samorząd mieszkańców Pieniężna 767
Sołectwa 707
Statut sołectw 632
Sołectwa 606
Jednostki pomocnicze 548
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 11

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij