Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Statystyki oglądalności BIP od dnia 22.09.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 22410
Kierownictwo urzędu 5265
Wykaz i sposoby załatwiania spraw 5108
Zasady finansowania 4936
Kierownicy wydziałów 4664
Ogłoszenia 4088
Struktura organizacyjna 3512
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3339
Tryb bezprzetargowy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2550
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2259
Sekretarz 2152
Rejestry i ewidencje 1691
Wykaz osób którym udzielono ulg podatkowych 1652
Obwieszczenie GK.6220.14.2016 1589
Skarbnik 1561
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa farmy wiatrowej w rejonie m. Cieszęta 1540
IN.271.1.1.2017 1493
Budżet Gminy na rok 2013 1462
przetarg nieograniczony 1384
IN. 524.1.2018 1351
Zmiana zasad rejestracji działalności gospodarczej 1342
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych. 1297
Burmistrz 1294
IN.271.1.1.2018 1266
IN.271.1.2.2016 1225
IN.271.2.8.2016 1221
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 1179
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP 1170
GK.271.2.7.2016 1163
Piotrkowski Daniel - Sekretarz Gminy 1158
IN.271.1.5.2017 1150
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 1144
ponowne zaproszenie do złożenia ofert na utrzymania dróg w okresie zimowym - część XI 1106
Budżet na rok 2004 1090
Zawiadmienie RDOŚ o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy 1086
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 1070
Budżet Gminy na rok 2008 1069
Uchwała nr XXVII/136/17 1060
IN.271.1.6.2017 1051
IN.271.1.3.2017 1043
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 1041
IN.271.1.4.2017 1033
Adam Szeliga 1030
IN.271.1.4.2019 1030
IN.271.1.7.2015 1027
GK 6514.2.ZP.15 1026
Przebudowa drogi gminnej nr 113511N 1020
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Odławianie wraz przejęciem i dalszym utrzymaniem w schronisku psów bezdomnych z terenu miasta i gminy Pieniężno 1014
Przetarg nieograniczony 996
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 993
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Podstawowe dane 7012
Burmistrz Pieniezna 2959
Zadania i uprawnienia 2192
Burmistrz Pieniężna 1740
Zarządzenie nr 36/2016 1410
Zarządzenie nr 63/2013 952
Zarządzenie nr 9/2017 818
Zarządzenie nr 37/15 687
Zarządzenie nr 43/15 667
64/15 634
Zarządzenie nr 14/2018 632
Zarządzenie nr Zarządzenie 27/2018 626
Zarządzenie nr 38/15 620
63/15 612
Zarządzenie nr 9/2019 611
Zarządzenie nr 14/2017 610
Zarządzenie nr 47/2018 609
Zarządzenie nr 16/13 608
Zarządzenie nr 12/2018 600
61/15 599
Zarządzenie nr 54/14 599
Zarządzenie nr 27/2015 597
57/15 588
Zarządzenie nr 39/15 586
Zarządzenie nr 49/15 583
Zarządzenie nr 11/2018 579
Zarządzenie nr 41/2016 578
Zarządzenie nr 34/2015 577
58/15 573
Zarządzenie nr 24/15 571
60/15 565
Zarządzenie nr 9/2018 561
Zarządzenie nr 21/2018 558
Zarządzenie nr 39/2016 555
Zarządzenie nr 40/2016 552
56/15 550
59/15 550
Zarządzenie nr 13/2018 549
Zarządzenie nr 47/15 548
Zarządzenie nr 12/2016 545
Zarządzenie nr 44/15 543
Zarządzenie nr 46/15 542
Zarządzenie nr 48/2015 533
Zarządzenie nr 40/2015 531
Zarządzenie nr 8/2019 526
Zarządzenie nr 18/2018 524
Zarządzenie nr 15/2018 521
Zarządzenie nr 32/2018 514
Zarządzenie nr 54/15 514
Zarządzenie nr 1/2017 504
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska w Pieniężnie 4872
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie V kadencji w latach 2014-2018 2468
Radni Rady Miejskiej 2264
Uchwała nr XL/203//2018 2079
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie 1647
Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej w Pieniężnie 1642
Uchwała nr L/238/10 1462
Skład Rady Miejskiej IV kadencji, lata 2010-2014 1332
Uchwała nr XVIII/83/16 1214
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2006-2010 1213
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2010-2014 1118
Uchwała nr XXVII/136/17 1060
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie III kadencji w latach 2006-2010 983
Uchwała nr L/239/10 976
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie 974
Uchwała nr XXVII/168/05 971
Uchwała nr XXXIII/165/17 926
Plan pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie 896
Uchwała nr XXIX/178/05 871
Uchwała nr XIV/80/11 859
Uchwała nr XIII/93/19 844
Uchwała nr XXI/102/16 832
Uchwała nr XXV/124/16 831
Uchwała nr XXI/101/16 768
Uchwała nr XXIX/122/08 741
Uchwała nr XXI/104/16 733
Uchwała nr XXI/103/16 728
Uchwała nr XXII/105/16 725
Uchwała nr XXXV/180/17 723
Uchwała nr XXX/149/17 639
Uchwała nr XXII/106/16 636
Uchwała nr XXII/108/16 631
Uchwała nr XXXVI/189/18 631
Uchwała nr Uchwała XLI/208/18 624
Uchwała nr XXXVI/188/18 609
Uchwała nr XXXIV/174/17 579
Uchwała nr XX/98/16 575
Radni Rady Miejskiej w Pieniężnie VIII kadencja 2018-2023 565
Uchwała nr XXXVI/184/18 541
Uchwała nr XXXIV/177/17 531
Uchwała nr XXXV/182/17 530
Uchwała nr I/01/02 523
Uchwała nr Uchwała XLI/207/18 521
Uchwała nr XIII/91/19 509
Uchwała nr XXXVI/187/18 507
Uchwała nr XII/86/19 497
Uchwała nr XL/202/2018 492
Porządek obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej Pieniężna w dniu 31 marca 2010r. o godz. 12:00 488
Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej Pieniężna w dniu 30 września 2008r. o godz. 12:00 483
Uchwała nr XXV/123/16 477
Statystyki strony O Pieniężnie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy Pieniężno 7593
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów 5906
Obowiązujące podatki i opłaty lokalne 3252
Lokalizacja i mapy 2763
Lista związków i stowarzyszeń 2759
Plany, programy i strategie rozwoju Miasta i Gminy Pieniężno 2682
Zamek Kapituły Warmińskiej 2089
Ratusz 2003
Karty typu B 1738
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Władysława Reymonta 1735
Historia i zabytki 1721
Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 1598
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 1567
Historia miasta Pieniężna 1552
Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych 1552
Herb miasta i gminy Pieniężno 1513
Rezerwat „Dolina Rzeki Wałszy” 1491
Prawo o zgromadzeniach publicznych 1471
Kościół grekokatolicki pw. św. Michała w Pieniężnie 1399
IN. 524.1.2018 1351
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1343
Kapliczka przy cudownym źródle w rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 1321
Kościół pw. św. Piotra i Pawła 1247
Świetlica wiejska z placem zabaw i terenem rekreacji we wsi Radziejewo 1242
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 1179
Przebieg prac związanych z opracownaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężna 1158
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 1144
Kolej PKP 1134
Karty typu A 1122
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 1070
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 1041
Zadania Gminy 1015
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 993
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno obejmującego obszar: część obrębu Borowiec, część obrębu Cieszęta oraz część obrębu 3 miasta Pieniężno 956
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 952
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY PIENIĘŻNO W OKRESIE OD LIPCA 2015 DO GRUDNIA 2015 ROKU. 911
PKW wybory samorządowe 2018 878
Zarządzenie Burmistrza Pieniężna w sprawie określenia procedur wykorzystania funduszu sołeckiego 873
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 869
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pieniężno" 806
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno 798
Przebudowa dróg gminnych ul 17 Lutego oraz ul. Ciepłownicza w Pieniężnie 775
Roboty remontowo- zabezpieczające dachu Ratusza Staromiejskiego w Pieniężnie 755
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pieniężno I – Kierpajny Wielkie oraz wodociągu z przyłączami Kajnity –Kolonia Kajnity 753
Okręgi wyborcze 748
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w roku 2016 739
Wysokość stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno. 726
Przebieg prac związanych z aktualizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami 723
Rejestr działalności regulowanej 715
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 699
Statystyki strony Jednostki organizacyjne i zespolone
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 6176
Wykaz sołectw 3262
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3193
Zespół Szkolno Przedszkolny w Pieniężnie 2558
Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie 2542
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 2342
Środowiskowy Dom Samopomocy 'Bajka' 2338
Spółki komunalne 2274
Szkoła Podstawowa w Lechowie 2044
Szkoła Podstawowa w Piotrowcu 1922
Szkoła Podstawowa w Pakoszach 1757
Instytucje kultury 1737
Miejska Biblioteka 1282
Miejski Dom Kultury 1263
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY – GMINA PIENIĘŻNO 1141
Samorząd mieszkańców Pieniężna 958
Sołectwa 840
Statut sołectw 768
Sołectwa 692
Jednostki pomocnicze 646
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 189

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij