W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr III/05/02

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Treść

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 550 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 900 zł,

c) powyżej 9 ton, a mniej niż 12 ton – 1 200 zł.

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

a) liczba osi 2 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton – 1 450 zł,

– nie mniej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton – 1 550 zł,

– nie mniej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton – 1 650 zł,

– nie mniej niż 15 ton, a mniej niż 18 ton – 1 900 zł;

b) liczba osi 2 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami zawieszeń osi jezdnych:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton – 1 400 zł,

– nie mniej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton – 1 500 zł,

– nie mniej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton – 1 900 zł,

– nie mniej niż 15 ton, a mniej niż 18 ton – 4 300 zł;

c) liczba osi 3 i dopuszczalna masa całkowita z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 15 ton, a mniej niż 17 ton – 1 250 zł,

– nie mniej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton – 1 350 zł,

– nie mniej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton – 1 750 zł,

– nie mniej niż 21 ton, a mniej niż 23 tony – 2 300 zł,

– nie mniej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton – 3 500 zł,

– nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 26 ton – 3 500 zł;

d) liczba osi 3 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami zawieszeń osi jezdnych:

– nie mniej niż 15 ton, a mniej niż 17 ton – 1 350 zł,

– nie mniej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton – 1 750 zł,

– nie mniej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton – 2 300 zł,

– nie mniej niż 21 ton, a mniej niż 23 tony – 3 500 zł,

– nie mniej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton – 5 400 zł,

– nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 26 ton – 5 400 zł;

e) liczba osi 4 i więcej i dopuszczalna masa całkowita w tonach z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton – 2 300 zł,

– nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton – 2 300 zł,

– nie mniej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton – 3 600 zł,

– nie mniej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton – 5 700 zł,

– nie mniej niż 31 ton, a mniej niż 32 tony – 5 700 zł;

f) liczba osi 4 i więcej i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami zawieszeń osi jezdnych:

– nie mniej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton – 2 300 zł,

– nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton – 3 600 zł,

– nie mniej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton – 5 700 zł,

– nie mniej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton – 8 410 zł,

– nie mniej niż 31 ton, a mniej niż 32 tony – 8 410 zł.

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w tonach od 3,5 tony – 1 000 zł.

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w tonach:

a) pojazdów o liczbie osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 300 zł,

– nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton – 1 400 zł,

– nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton – 1 920 zł,

– nie mniej niż 31 ton, a mniej niż 40 ton – 4 800 zł;

b) pojazdów o liczbie 2 osi jezdnych z innym systemem zawieszenia:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 400 zł,

– nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton – 1 650 zł,

– nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton – 3 150 zł,

– nie mniej niż 31 ton, a mniej niż 40 ton – 6 640 zł;

c) pojazdów o liczbie 3 osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton – 4 270 zł,

– nie mniej niż 40 ton, a mniej niż 44 tony – 5 910 zł;

d) pojazdów o liczbie 3 osi jezdnych i innym systemie zawieszenia:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton – 5 910 zł,

– nie mniej niż 40 ton, a mniej niż 44 tony – 8 740 zł.

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą określoną w tonach z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od 7 ton a poniżej 12 ton – 500 zł.

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) posiadających 1 oś jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 050 zł,

– nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton – 1 150 zł,

– nie mniej ni ż 25 ton, a mniej niż 28 ton – 1 250 zł;

b) posiadających 1 oś jezdną z innym systemem zawieszenia:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 100 zł,

– nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton – 1 200 zł,

– nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 28 ton – 1 930 zł;

c) posiadających 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton – 1 250 zł,

– nie mniej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony – 2 110 zł,

– nie mniej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton – 2 920 zł,

– nie mniej niż 38 ton, a mniej niż 44 tony – 3 940 zł;

d) posiadających 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton – 1 300 zł,

– nie mniej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony – 2 920 zł,

– nie mniej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton – 4 430 zł,

– nie mniej niż 38 ton, a mniej niż 44 tony – 5 830 zł;

e) posiadających 3 osie jezdne z zwieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton – 2 320 zł,

– nie mniej niż 38 ton, a mniej niż 44 tony – 3 230 zł;

f) posiadających 3 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton – 3 230 zł,

– nie mniej niż 38 ton, a mniej niż 44 tony – 4 390 zł.

7. Autobusy w zależności od liczby miejsc siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc do siedzenia – 800 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia – 1 500 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/186/2001 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2003.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Szewczyk

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane