Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XIV/65/03

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 874, Dz. U. z 2003r. Nr 110, poz. 1039), pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 51, poz. 804) Rada Miejskiej w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Treść

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta i gminy:

1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,40 zł/m2;

2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 11,50 zł/m2;

3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,40 zł/m2;

4) od 1 m2 budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,46 zł/m2;

5) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części – 3,00 zł/m2;

6) Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,00 zł/m2;

7) Od budowli:

a) wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii cieplnej, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej ciepła, wody i budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków – 1% ich wartości;

b) pozostałych – 2% ich wartości.

8) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni – 0,40 zł/m2;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,38 zł/ha;

c) pozostałych – 0,05 zł/m2;

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł/m2.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr III/6/02 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Szewczyk

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij