Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XIV/65/15

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1; art. 19 pkt 1lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2015 r., poz. 735) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Treść

§ 1. 
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

§ 2.
Ustala się następującą dzienną stawkę opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na wyznaczonym targowisku:

1)   przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki                                                           -  4,00 zł

2)   przy sprzedaży ze stołów stanowiących wyposażenie targowiska                               -  6,0 zł                                  

3)   przy sprzedaży z przyczepy ciągnika rolniczego                                                        - 13,00 zł

4)   przy sprzedaży z samochodu osobowego                                                                   - 13,00 zł

5)   przy sprzedaży  z samochodu ciężarowego                                                                - 13,00 zł

6)   przy sprzedaży z namiotów będących własnością sprzedających:

a)      zajmujących powierzchnię do 4 m2                                                         - 6,00 zł.

b)      zajmujących powierzchnie powyżej 4m2 do 10 m2                                                   - 13,00 zł.

c)      zajmujących powierzchnie powyżej 10 m2                                             - 16,00 zł.


§ 3.
Ustala się następującą dzienną stawkę opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży poza wyznaczonym targowiskiem:

1)   przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki                                                           -  4,00 zł

2)   sprzedaż małej gastronomii i napojów chłodzących                                                  -    25 zł za punkt

§ 4.
Uiszczona opłata uprawnia do sprzedaży wyłącznie w miejscu, gdzie opłatę pobrano.

 § 5.1)      Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2)      Inkasent na każdą pobraną kwotę opłaty targowej wydaje pokwitowanie z kwitariusza przychodowego, wydanego przez Urząd Miejski w Pieniężnie.

3)      Termin płatności opłaty targowej przypada na dzień, w którym była prowadzona sprzedaż.

4)      Pobrane opłaty inkasent wpłaca do kasy Urzędu Miejskiego w dniu poboru inkasa, nie później jednak niż do godziny 12 dnia roboczego następującego po dniu pobrania.

5)      Inkasentami opłaty targowej wyznacza się następujących pracowników Urzędu Miejskiego w Pieniężnie: Panią Jolantę Karbanik, Panią Renatę Cichy, Pana Marcina Budzyńskiego i Pana Stanisława Gacurę.

6)      Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 1% od pobranych kwot opłaty targowej, rozliczenie następuje w okresach kwartalnych.

 § 6.
Traci moc uchwała nr XXIX/122/08 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.

 § 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

 § 8.
 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 


Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Alina Mańkut


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij