W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

XVI/74/15

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2015r, poz. 1515, z późn. zm. ), art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r., poz 1381 z późn. zm. ), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2013r, poz. 465 z późn. zm ), art . 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r . o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U . z 2014.r. , poz. 849 z późn. zm.) w związku z art.9, art.28 § 4 , art .47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r, poz.613 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje :

Treść

W sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso


§ 1.

  1. Wprowadza się na terenie gminy  pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego w drodze inkasa. 
  2. Pobór podatków określonych w ust. 1 realizuje się w terminach ustalonych ustawowo, tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada każdego roku. 
  3. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 2.

  1. Na inkasentów wymienionych wyżej podatków wyznacza się sołtysów z Gminy Pieniężno określonych w załączniku nr.1 do uchwały. 
  2.  Umocowanie inkasenta do podejmowania czynności, o których mowa w ust. 1 wygasa z chwilą utraty prawa do pełnienia funkcji sołtysa.

§ 3.

Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy. 

§ 4.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % od zebranych kwot podatków. 

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XIV/79/11 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna. 

§ 7.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Alina Mańkut Załącznik do pobraniaPowiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane