Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXI/101/16

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek opłat za pojemniki.

na podstawie art. 6j ust. 3b oraz 6k ust. 2, ust. 2a, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 250) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego 2410 z dnia

Treść

§ 1.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 10 zł/miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 2.Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 20 zł/miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3.Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, za pojemnik:

a) o pojemności 60 l - w wysokości 30 zł/miesiąc,

b) o pojemności 110 l - w wysokości 49 zł/miesiąc,

c) o pojemności 120 l - w wysokości 55 zł/miesiąc,

d) o pojemności 240 l – w wysokości 109 zł/miesiąc,

e) o pojemności 1100 l – w wysokości 250 zł/miesiąc.

§ 4.Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, za pojemnik:

a) o pojemności 60 l - w wysokości 60 zł/miesiąc,

b) o pojemności 110 l - w wysokości 98 zł/miesiąc,

c) o pojemności 120 l - w wysokości 110 zł/miesiąc,

d) o pojemności 240 l – w wysokości 200 zł/miesiąc,

e) o pojemności 1100 l – w wysokości 500 zł/miesiąc.

§ 5.Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 150 zł/rok.

§ 6.Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 300 zł/rok.

§ 7.

  1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 oraz z 2015r. poz. 1359).
  2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 10 % miesięcznej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w § 1.

§ 8.Traci moc uchwała Nr XXXV/232/14 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 10.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia o w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 lipca 2016 r.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Alina Mańkut

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij