Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXIX/148/17

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego 2013 z dnia

Treść

§ 1. Uchwała określa:

1)     sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pieniężno, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pieniężno na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;

2)     sieć publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pieniężno, a także granice obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pieniężno na okres od           1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;

3)     sieć publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pieniężno a także granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pieniężno od dnia 1 września 2019r., który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej z siedzibą w Pieniężnie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII:

1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

2) siedziba szkoły: ul. Ornecka 8; 14-520 Pieniężno

3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 roku

4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.

§ 3. Szkoła Podstawowa z siedzibą w Lechowie z oddziałem przedszkolnym o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII z oddziałem przedszkolnym:

1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Lechowie

2) siedziba szkoły: Lechowo 72

3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 roku

4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.

§ 4. Szkoła Podstawowa z siedzibą w Pakoszach z oddziałem przedszkolnym o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII z oddziałem przedszkolnym:

1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Pakoszach

2) siedziba szkoły: Pakosze 22

3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 roku

4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.

§ 5. Szkoła Podstawowa z siedzibą w Piotrowcu z oddziałem przedszkolnym o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową
o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII z oddziałem przedszkolnym:

1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Piotrowcu

2) siedziba szkoły: Piotrowiec 10

3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 roku

4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.

§ 6.  Z dniem 1 września 2017 roku traci moc Uchwała nr XXVIII/191/13 Rady Miejskiej                     w Pieniężnie w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Pieniężno oraz granic ich obwodów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 8. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie przy ul. Generalskiej 8, a także  na stronie  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pieniężno

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Warmińsko - Mazurskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Alina MańkutZałączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij