Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXXIII/170/17

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmiany w podziale Gminy Pieniężno na stałe obwody głosowania.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017, poz. 1875) oraz art. 12 §2, §3 i §11 i art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15) na wniosek Burmistrza Pieniężna, Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego 4774 z dnia

Treść

§ 1.  W załączniku do uchwały XXVI/182/13 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Pieniężno na stałe obwody głosowania, w związku ze zmianą nazw ulic Uchwałą Nr XXXII/159/2017 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Zawadzkiego w Pieniężnie oraz Uchwałą nr XXXII/160/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 17 Lutego w Pieniężnie dokonuje się zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Pieniężno w następujący sposób:

 1) w obwodzie głosowania nr 1: dotychczasową ulicę Zawadzkiego zastępuje się nową nazwą Ogrodowa;

 2) w obwodzie głosowania nr 2: dotychczasową ulicę 17 Lutego zastępuje się nową nazwą Ojca Mariana Żelazka.


§ 2.  Wykaz stałych obwodów głosowania, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężno.


§ 4.  Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu.


§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Alina MańkutZałączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij