Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXXIV/173/17

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki pod firmą : „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pieniężnie.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z póź. zm.), oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (tj.w Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z póź. zm.), Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje.

Treść

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą: „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pieniężnie przez ustanowienie 1102 nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł., w łącznej wysokości 551.000,00 zł. i ich objęcie w całości przez Gminę Pieniężno za łączną sumę 551.200,00 zł.

2.Nadwyżka w wysokości 200 zł zostanie przelana na kapitał zapasowy spółki wyżej wymienionej.

3.Wyraża się zgodę na wniesienie aportem do wyżej wymienionej spółki na pokrycie wyżej opisanych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Pieniężno w postaci działek:

a. nr 23, położonej w Pieniężnie, przy ul. Mickiewicza 14, o powierzchni 0,1309 ha (1309 m2), zabudowanej urządzeniami oczyszczalni ścieków, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr EL1B/00005560/8, o wartości ustalonej w operacie sporządzonym w dniu 08 marca 2017 r. w Olsztynie przez rzeczoznawcę majątkowego Marcina Kowalskiego na kwotę 46.000,00 zł.,

b. nr 40/2, położonej w Pieniężnie, przy ul. Mickiewicza 14, o powierzchni 0,2410 ha (2410 m2), zabudowanej urządzeniami oczyszczalni ścieków, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr EL1B/00036905/5, o wartości ustalonej w operacie sporządzonym w dniu 08 marca 2017 r. w Olsztynie przez rzeczoznawcę majątkowego Marcina Kowalskiego na kwotę 513.700,00 zł..

4. Nieruchomości wyżej opisane zostały wycenione łącznie na sumę 559.700,00 zł. w operacie sporządzonym w dniu 08 marca 2017 r. w Olsztynie przez rzeczoznawcę majątkowego Marcina Kowalskiego. Urządzenia oczyszczalni zlokalizowane na działce nr 23, opisanej wyżej w § 1 ust. 2 pkt a) niniejszej uchwały, o wartości ocenionej w tym operacie na 8.500,00 zł., zostały już wcześniej wniesione aportem do spółki wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Alina Mańkut


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij