Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXXIV/175/17

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Rodzina to nasza przyszłość” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, konkurs zamknięty nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/17.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Treść

§1. 1. Przyjmuje się do realizacji przez Gminę Pieniężno jako Partnera projekt pn. „Rodzina to nasza przyszłość”, współfinansowanego z Unii Europejskiej złożonego w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/17.

2. Projekt jest realizowany w okresie od 01 października 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.

3. Liderem projektu jest Powiat Braniewski, natomiast jednostką realizującą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie.

4. Partnerami projektu są: Gmina Miasta Braniewa, Gmina Lelkowo, Gmina Pieniężno, Gmina Wilczęta. Jednostkami realizującymi projekt ze strony partnerów są odpowiednio: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieniężnie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach.

§2. 1. Ogólna wartość projektu wynosi 2 834 736,12zł.

2. Projekt finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 2 692 176,12zł, co stanowi 95% wartości projektu.

3. Wkład własny zostanie wniesiony w postaci świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 142 560,00zł, co stanowi 5% wartości projektu.

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Pieniężno.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Alina Mańkut


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij