Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr II/14/18

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Pieniężno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875, 2232, z 2018 r., poz. 130) w związku z art. 12 ust. 1 i ust. 3, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, 1893 z 2017 r., poz. 2245, 2439 oraz z 2018 r., poz. 310, 650) oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 310), Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje

Treść

§ 1. Określa się zasady usytuowania na terenie miasta i gminy Pieniężno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych stanowiąc, że:

1) punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m. od najbliższej okolicy obiektów chronionych wymienionych w ustawie (w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi):  w szczególności takich jak przedszkola,  szkoły w rozumieniu prawa oświatowego, placówki opiekuńczo-wychowawcze, obiekty kultu religijnego, cmentarze, place zabaw,


2) pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych od głównych drzwi wejściowych do obiektów, o których mowa w ustępie 1, do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych. W przypadku gdy obiekty chronione są ogrodzone, odległość mierzona jest od głównego wejścia  lub głównego wjazdu na teren posesji na której  się znajdują.


§ 2. Zasady o których mowa w § 1 nie dotyczą zezwoleń jednorazowych wydawanych na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.


§ 3.Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1)      „wejście do obiektu”

a/ dla obiektów posadowionych na posesjach nieogrodzonych – ogólnodostępne wejście ( brama, drzwi),

b/ dla obiektów posadowionych na posesjach ogrodzonych – ogólnodostępne wejście     w ogrodzeniu trwałym  ( brama, bramka),

c/ najkrótsza droga dojścia do obiektu – droga uwzględniająca przepisy o ruchu drogowym gwarantująca bezpieczeństwo publiczne ( ochrona życia i zdrowia)§ 4. Traci moc uchwała nr V/21/03 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 20 lutego 2003 roku.


§ 5 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.


§ 6 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym    Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                  Krzysztof Kisiel


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij