Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr II/17/18

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zasad wypłacania diet przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Pieniężno

na podstawie Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Status Obowiązująca

Treść

 § 1

1. Prawo do diety stanowiącej rekompensatę wydatków wynikających z pełnienia obowiązków przysługuje przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej, tj. sołtysowi i przewodniczącemu samorządu mieszkańców.

2. Ustala się miesięczną dietę zryczałtowaną  dla sołtysa/przewodniczącego samorządu mieszkańców w wysokości 270,00 zł,


3. W przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej w okresie krótszym niż miesiąc wysokość diety zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji przyjmując, że miesiąc liczy 30 dni.


4. W przypadku wystąpienia przerwy w wykonywaniu obowiązków przewodniczącego organu pomocniczego powyżej 14 dni obniża się wysokości diety proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji, przyjmując, że miesiąc liczy 30 dni.  Sołtys/przewodniczący samorządu mieszkańców obowiązany jest zawiadomić Burmistrza Pieniężna o każdej przerwie w pełnieniu funkcji trwającej powyżej 14 dni.


5. Należne diety przekazuje się na wskazane przez przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej konto bankowe do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje dieta. W przypadku miesiąca grudnia do końca tego miesiąca.


§ 2


 Traci moc Uchwała Nr VII/33/15 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia sołtysom wysokości diety

§ 3.


  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.


§ 5. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podległa ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.                                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                 Krzysztof  Kisiel


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij