W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr X/69/19

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2019 r., poz. 506), art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2017 r., poz 1892 z późn. zm. ), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 z późn. zm ), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U . z 2018 r. , poz. 1445 z późn. zm.) w związku z art. 9, art.28 § 4 , art .47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje :

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego z dnia poz. 4708

Treść

§ 1. 1. §1 załącznik do uchwały IV/30/19  z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso( Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego 2019 r. poz. 941) otrzymuje brzmienie  określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

 Krzysztof Kisiel

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane