Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XI/77/19

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Pieniężno.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) i art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz.1945 ze zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Treść

§ 1.  Po zapoznaniu się z „Analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Pieniężno”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, stwierdza się, że Studium wymaga sporządzenia zmiany m. in. w zakresie:


  1. korekt wynikających z zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
    i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) i innych przepisów mających zastosowanie w planowaniu przestrzennym;

  2. dostosowania ustaleń studium do obowiązującego prawa miejscowego;

  3. zmiany kierunków zagospodarowania w zakresie OZE;

  4. określenie kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;

  5. sporządzenia bilansu terenów.


§ 2. 1. Zmiany ustawodawcze przekładające się na zakres miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie powodują utraty ich aktualności, a zatem uznaje się wszystkie obowiązujące na terenie Miasta i Gminy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego za aktualne.

  1. Przyjmuje się do realizacji wieloletni program prac planistycznych na terenie gminy do roku 2023 zawarty w „Analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Pieniężno”.


  1. W zależności od potrzeb dopuszcza się przystąpienie do sporządzania lub zmiany obowiązujących planów, których opracowanie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb, zamierzeń inwestycyjnych gminy oraz od zmiany przepisów prawa.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
 Krzysztof Kisiel

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij