Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XII/85/19

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie przyjęcia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta Pieniężno oraz ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póź zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. w Dz.U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 5 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (t.j. w Dz. U. 2019 r., Nr 1473) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Treść

§1. Przyjmuje się stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta Pieniężno, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się Regulamin Cmentarzy Komunalnych na terenie Miasta Pieniężno, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Regulamin, o którym mowa w § 2 oraz stawki opłat, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały obowiązują na cmentarzach komunalnych znajdujących się przy ul. Dworcowej i Cmentarnej na terenie miasta Pieniężno.

§ 4. 1. Zwalnia się z opłaty miejsca grzebalne przeznaczone osobom zasłużonym dla Rzeczypospolitej Polskiej lub Gminy Pieniężno.  

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 dokonuje się z urzędu bądź na wniosek organizacji kombatanckich lub innych podmiotów.

§ 5. W uzasadnionych przypadkach Gmina Pieniężno utrzymuje we właściwym stanie estetycznym i technicznym, groby zmarłych zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej i Gminy Pieniężno oraz inne obiekty zlokalizowane na  cmentarzach komunalnych Miasta Pieniężna, upamiętniające wydarzenia historyczne.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Pieniężna do ustalania stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych, o których mowa w §1 w latach następnych.

 § 7. Traci moc uchwała Nr XXXII/164/2001 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ustalenia opłaty za miejsca grzebalne i za korzystanie z domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Pieniężnie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij