Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XVI/105/20

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Bajka” w Pieniężnie.

na podstawie art. 18 ust. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 zez zm.) w związku z art.18 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz.1507 ze zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego 1433 z dnia

Treść

§ 1.  Uchwala się Statut Środowiskowego Domu Samopomocy „Bajka” w Pieniężnie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2.  Traci moc uchwała Nr XLIV/279/14 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Bajka” w Pieniężnie oraz uchwała Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/279/14 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Bajka” w Pieniężnie.

§ 3.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

 § 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.


Przewodniczący Rady Miejskiej
 Krzysztof Kisiel

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij