W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XVII/114/20

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie ustalenia zasad używania herbu Gminy Pieniężno.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego z dnia poz. 1899

Treść

§ 1.
 
  1. Ustala się zasady używania herbu Gminy Pieniężno, którego wzór określony został w załączniku nr 2 do Uchwały Nr VIII/48/19 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pieniężno.

 
  1. Herb Gminy Pieniężno może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek, a sposób używania nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes gminy.

 
  1. Herb Gminy Pieniężno stanowi własność gminy i podlega ochronie prawnej.

 
§ 2.  Prawo do używania herbu Gminy Pieniężno przysługuje organom gminy Pieniężno
i jednostkom organizacyjnym gminy do celów związanych z realizacja zadań statutowych.
 
§ 3.
  1. Rada Miejska upoważnia Burmistrza do podejmowania decyzji w sprawie wykorzystywania wizerunku herbu Gminy, przez podmioty inne niż wymienione w § 2.

 
  1. Na wniosek zainteresowanych podmiotów nie wymienionych w § 2., w celach niezarobkowych, Burmistrz Pieniężna, kierując się słusznym interesem Miasta, wyraża zgodę na używanie herbu Gminy Pieniężno, określając szczegółowy sposób i cel jego wykorzystania.

 
  1. Zgodę na używanie herbu wyraża Burmistrz na czas określony bądź nieokreślony.

 
§ 4.Burmistrz może zakazać używania herbu, jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje herb w sposób nie zapewniający należytej czci i szacunku, naraża na szkodę dobre obyczaje, prestiż lub interes miasta.
 
 § 5.  Umieszczanie herbu gminy w celach komercyjnych oraz zamieszczanie w znaku towarowym lub usługowym, wymaga zgody Rady Miejskiej.
 
§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.
 
§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane