W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XVIII/119/20

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania: „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1352N odcinek Kowale – Glądy”

na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm .) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w zw. z uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie Nr XIV/97/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pieniężno na 2020 rok, Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Treść

§ 1.  Udziela się z budżetu Gminy Pieniężno pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania: „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1352N odcinek Kowale – Glądy”
 
§ 2.Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2020 rok, w wysokości  24 800,00 zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset złotych ).
 
§ 3.Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Braniewskim, a Gminą Pieniężno.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.
 
§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Krzysztof Kisiel
Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane