W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XIX/128/20

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/177/13 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. art. 17 ust.1 pkt.11 i art.50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Treść

§ 1.  W uchwale nr XXVI/177/13 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  wprowadza się następujące zmiany:

 § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się koszt świadczenia 1 godziny:

1) usług opiekuńczych w wysokości 20,00 zł.

2) specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 30,00 zł.”


§ 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:


„Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze należy wnosić na konto bankowe  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie do dnia 15 -go każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.”


§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.


§3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.


Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Krzysztof Kisiel


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane