Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr L/238/10

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z póź. zm.) oraz art. 12 i 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z póź. zm.), a także Uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie nr XL/250/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium, Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Treść

§ 1. Uchwala się zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno dotyczącą terenów określonych w Uchwale XL/250/2006 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 26 października 2006 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany Studium. Przedmiotem zmiany jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno uchwalone uchwałą nr IV/19/2002 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 30 grudnia 2002 r.

§ 2. Zmiana Studium dotyczy:
1) zmiany przeznaczenia terenów rolnych obejmujących obszar: część obrębu Borowiec, część obrębu Cieszęta i część obrębu Pieniężno 3 w granicach określonych na załączniku nr 1 do uchwały, pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowej;

2) aktualizacji ustaleń tekstu Studium, uwzględniającej między innymi akty prawne, które weszły w życie od 2003 roku.

§ 3. Zmiana Studium obejmuje:

1) część tekstową - Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy;

2) część graficzną - plansza Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego Gminy w skali 1:25 000;

3) część graficzną - plansza Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego Miasta w skali 1:5 000.

§ 4. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 1 - część tekstowa zmiany Studium.

2) załącznik nr 2 część graficzna – rysunek w skali 1: 25 000 i 1:5 000.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pieniężnie nr IV/19/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.


Przewodniczący Rady Miejskiej


Leon Kmiotek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/238/10
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/238/10 mapa w skali 1:25 000 część 1
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/238/10 mapa w skali 1:25 000 część 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/238/10 mapa w skali 1:5 000


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij