Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: II/13/18

uchwała nr II/13/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pieniężno na 2019 r.

uchwała nr: II/12/18

uchwała nr II/12/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Pieniężno na lata 2019-2028

uchwała nr: II/11/18

uchwała nr II/11/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno

uchwała nr: II/19/18

uchwała nr II/19/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Pieniężno posiadanych w „Miszel” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pieniężnie.

uchwała nr: II/19/18

uchwała nr II/19/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Pieniężno posiadanych w „Miszel” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pieniężnie.

uchwała nr: II/18/18

uchwała nr II/18/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pieniężna.

uchwała nr: II/17/18

uchwała nr II/17/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zasad wypłacania diet przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Pieniężno

Status Obowiązująca

uchwała nr: II/16/18

uchwała nr II/16/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Status Obowiązująca

uchwała nr: II/15/18

uchwała nr II/15/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Status Obowiązująca

uchwała nr: II/14/18

uchwała nr II/14/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Pieniężno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

uchwała nr: I/10/18

uchwała nr I/10/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Plutach

Status Obowiązująca

uchwała nr: I/10/18

uchwała nr I/10/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Plutach

Status Obowiązująca

uchwała nr: I/9/18

uchwała nr I/9/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Orneta o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Pieniężno i będących w zarządzie Nadleśnictwa Orneta

uchwała nr: I/8/18

uchwała nr I/8/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2018

Status Obowiązująca

uchwała nr: I/7/18

uchwała nr I/7/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie powołania składu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Pieniężnie i ich Przewodniczących oraz ustalenia zakresu ich działalności.

Status Obowiązująca

uchwała nr: I/4/18

uchwała nr I/4/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Status Obowiązująca

uchwała nr: 1/5/18

uchwała nr 1/5/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Status Obowiązująca

uchwała nr: I/4/18

uchwała nr I/4/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Status Obowiązująca

uchwała nr: I/3/18

uchwała nr I/3/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Status Obowiązująca

uchwała nr: I/2/18

uchwała nr I/2/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pieniężnie.

Status Obowiązująca

uchwała nr: I/1/18

uchwała nr I/1/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pieniężnie.

uchwała nr: Uchwała XLI/211/18

uchwała nr Uchwała XLI/211/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Braniewie na uchwałę Nr XXXI//183/05 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

uchwała nr: Uchwała XLI/210/18

uchwała nr Uchwała XLI/210/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie uchylająca uchwałę z 24 listopada 2005 XXXI/183/2005 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.

Status Obowiązująca

uchwała nr: Uchwała XLI/209/18

uchwała nr Uchwała XLI/209/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pieniężno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Status Obowiązująca

uchwała nr: Uchwała XLI/208/18

uchwała nr Uchwała XLI/208/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego 4510 z dnia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij