Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: IV/30/19

uchwała nr IV/30/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego Poz. 941 z dnia

uchwała nr: IV/29/19

uchwała nr IV/29/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lechowie.

uchwała nr: IV/28/19

uchwała nr IV/28/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Pakoszach.

uchwała nr: IV/27/19

uchwała nr IV/27/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Piotrowcu.

uchwała nr: IV/26/19

uchwała nr IV/26/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

uchwała nr: III/25/19

uchwała nr III/25/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pieniężno

uchwała nr: III/24/19

uchwała nr III/24/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Braniewie na uchwałę Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pieniężnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

uchwała nr: III/23/19

uchwała nr III/23/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie nr VI/38/11 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pieniężnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego poz.975 z dnia

uchwała nr: III/22/19

uchwała nr III/22/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pieniężnie na rok 2019.

uchwała nr: III/21/19

uchwała nr III/21/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie na rok 2019.

uchwała nr: III/20/19

uchwała nr III/20/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2019

uchwała nr: II/13/18

uchwała nr II/13/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pieniężno na 2019 r.

uchwała nr: II/12/18

uchwała nr II/12/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Pieniężno na lata 2019-2028

uchwała nr: II/11/18

uchwała nr II/11/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno

uchwała nr: II/19/18

uchwała nr II/19/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Pieniężno posiadanych w „Miszel” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pieniężnie.

uchwała nr: II/19/18

uchwała nr II/19/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Pieniężno posiadanych w „Miszel” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pieniężnie.

uchwała nr: II/18/18

uchwała nr II/18/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pieniężna.

uchwała nr: II/17/18

uchwała nr II/17/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zasad wypłacania diet przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Pieniężno

Status Obowiązująca

uchwała nr: II/16/18

uchwała nr II/16/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego Poz. 17 z dnia

uchwała nr: II/15/18

uchwała nr II/15/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Status Obowiązująca

uchwała nr: II/14/18

uchwała nr II/14/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Pieniężno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

uchwała nr: I/10/18

uchwała nr I/10/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Plutach

Status Obowiązująca

uchwała nr: I/10/18

uchwała nr I/10/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Plutach

Status Obowiązująca

uchwała nr: I/9/18

uchwała nr I/9/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Orneta o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Pieniężno i będących w zarządzie Nadleśnictwa Orneta

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego pozycja 522 z dnia

uchwała nr: I/8/18

uchwała nr I/8/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2018

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij