W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwały Rady

uchwała nr: XXVII/169/21
uchwała nr XXVII/169/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie za 2020 rok.
uchwała nr: XXVII/168/21
uchwała nr XXVII/168/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2020 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Bajka” typu A,B,C, w Pieniężnie.
uchwała nr: XXVII/167/21
uchwała nr XXVII/167/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Gminnego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pieniężno za rok 2020.
uchwała nr: XXVII/166/21
uchwała nr XXVII/166/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2020 rok.
uchwała nr: XXVII/165/21
uchwała nr XXVII/165/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Pieniężno na rok 2021.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego z dnia poz. 1607
uchwała nr: XXVII/164/21
uchwała nr XXVII/164/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2021.
uchwała nr: XXVI/163/21
uchwała nr XXVI/163/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2021.
uchwała nr: XXVI/162/21
uchwała nr XXVI/162/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2021-2028.
uchwała nr: XXVI/161/21
uchwała nr XXVI/161/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym , które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Pieniężno.
uchwała nr: XXVI/160/21
uchwała nr XXVI/160/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania: „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1352N odcinek Łoźnik - Kowale”
uchwała nr: XXVI/159/21
uchwała nr XXVI/159/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021 roku.
uchwała nr: XXVI/158/21
uchwała nr XXVI/158/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
uchwała nr: XXV/157/21
uchwała nr XXV/157/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Piotrowcu.
uchwała nr: XXV/156/21
uchwała nr XXV/156/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Pakoszach.
uchwała nr: XXV/155/21
uchwała nr XXV/155/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pieniężnie na rok 2021.
uchwała nr: XXV/154/21
uchwała nr XXV/154/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie na rok 2021.
uchwała nr: XXV/153/21
uchwała nr XXV/153/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieniężno.
Status uchwały Unieważniona
uchwała nr: XXV/152/21
uchwała nr XXV/152/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Braniewskiego.
uchwała nr: XXV/151/21
uchwała nr XXV/151/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2021.
uchwała nr: XXIV/150/20
uchwała nr XXIV/150/20
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pieniężno na 2021 r.
uchwała nr: XXIV/149/20
uchwała nr XXIV/149/20
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2021-2028.
uchwała nr: XXIV/148/20
uchwała nr XXIV/148/20
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2020.
uchwała nr: XXIV/147/20
uchwała nr XXIV/147/20
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2021 rok
uchwała nr: XXIV/146/20
uchwała nr XXIV/146/20
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pieniężno na lata 2021-2025.
uchwała nr: XXIV/145/20
uchwała nr XXIV/145/20
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pieniężno.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego z dnia poz. 221.66