W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwały Rady

A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

uchwała nr: XVI/100/20

uchwała nr XVI/100/20

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego z dnia poz. 1581

uchwała nr: XVI/99/20

uchwała nr XVI/99/20

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na ro 2020.

uchwała nr: XV/98/20

uchwała nr XV/98/20

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2020.

uchwała nr: XIV/97/20

uchwała nr XIV/97/20

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pieniężno na 2020 r.

uchwała nr: XIV/96/20

uchwała nr XIV/96/20

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2020-2028.

uchwała nr: XIII/95/19

uchwała nr XIII/95/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie powołania komisji doraźnej do zbadania postępowania organów gminy przy przedsięwzięciu polegającym na zamknięciu i rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Kol. Żugienie, gmina Pieniężno.

uchwała nr: XIII/94/19

uchwała nr XIII/94/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieniężno.

Status uchwały Unieważniona

uchwała nr: XIII/93/19

uchwała nr XIII/93/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego z dnia poz. 6370

uchwała nr: XIII/92/19

uchwała nr XIII/92/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Status uchwały Unieważniona

uchwała nr: XIII/91/19

uchwała nr XIII/91/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno.

Status uchwały Unieważniona

uchwała nr: XIII/90/19

uchwała nr XIII/90/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pieniężno.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego z dnia poz. 131

uchwała nr: XIII/89/19

uchwała nr XIII/89/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2019.

uchwała nr: XIII/88/19

uchwała nr XIII/88/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2019-2028.

uchwała nr: XII/87/19

uchwała nr XII/87/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

uchwała nr: XII/86/19

uchwała nr XII/86/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/128/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

uchwała nr: XII/85/19

uchwała nr XII/85/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie przyjęcia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta Pieniężno oraz ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego z dnia poz. 2081

uchwała nr: XII/84/19

uchwała nr XII/84/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2019.

uchwała nr: XI/82/19

uchwała nr XI/82/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego z dnia poz. 5384

uchwała nr: XI/76/19

uchwała nr XI/76/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pieniężno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

uchwała nr: XI/75/19

uchwała nr XI/75/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie wykonywania inicjatywy obywatelskiej

uchwała nr: XI/83/19

uchwała nr XI/83/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego z dnia poz. 5385

uchwała nr: XI/81/19

uchwała nr XI/81/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pieniężno.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego z dnia poz. 5383

uchwała nr: XI/80/19

uchwała nr XI/80/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pieniężno na lata 2018 – 2021.

uchwała nr: XI/79/19

uchwała nr XI/79/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pieniężno na lata 2018 – 2032.

uchwała nr: XI/78/19

uchwała nr XI/78/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pieniężno.