W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwały Rady

A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

uchwała nr: VI/30/03

uchwała nr VI/30/03

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie sprzedaży nieruchomości na terenie miasta i gminy Pieniężno.

uchwała nr: VI/31/03

uchwała nr VI/31/03

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pieniężno.

uchwała nr: VI/32/03

uchwała nr VI/32/03

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pieniężno.

uchwała nr: V/25/03

uchwała nr V/25/03

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie budżetu na rok 2003.

uchwała nr: V/23/03

uchwała nr V/23/03

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

uchwała nr: V/24/03

uchwała nr V/24/03

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

uchwała nr: V/22/03

uchwała nr V/22/03

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.

uchwała nr: V/26/03

uchwała nr V/26/03

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę ustalenia wysokości diety zryczałtowanej Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz diety radnych Rady Miejskiej.

uchwała nr: V/28/03

uchwała nr V/28/03

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

uchwała nr: V/27/03

uchwała nr V/27/03

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie ustalenia sołtysom diety zryczałtowanej.

uchwała nr: V/21/03

uchwała nr V/21/03

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Pieniężno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

uchwała nr: V/20/03

uchwała nr V/20/03

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie udzielenia bonifikaty użytkownikom wieczystym przy sprzedaży nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

uchwała nr: IV/17/02

uchwała nr IV/17/02

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie nieodpłatnego przejęcia i zamiany nieruchomości.

uchwała nr: IV/18/02

uchwała nr IV/18/02

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie.

uchwała nr: IV/19/02

uchwała nr IV/19/02

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno”.

uchwała nr: III/09/02

uchwała nr III/09/02

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji i deklaracji na podatek leśny.

uchwała nr: III/05/02

uchwała nr III/05/02

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

uchwała nr: III/12/02

uchwała nr III/12/02

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

uchwała nr: III/08/02

uchwała nr III/08/02

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie podatku od posiadania psów i sposobu jego poboru.

uchwała nr: III/15/02

uchwała nr III/15/02

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.

uchwała nr: III/14/02

uchwała nr III/14/02

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Przewodniczącego Zarządu Mieszkańców na terenie miasta i gminy Pieniężno.

uchwała nr: III/10/02

uchwała nr III/10/02

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie ustalania zasad i trybu umarzania, rozkładania na raty oraz odraczania terminów płatności wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

uchwała nr: III/06/02

uchwała nr III/06/02

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno.

uchwała nr: III/07/02

uchwała nr III/07/02

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie określenia wysokości ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Pieniężno.

uchwała nr: III/16/02

uchwała nr III/16/02

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie ustalenia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, które wobec Burmistrza Pieniężna dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej.