Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XXXIV/176/17

uchwała nr XXXIV/176/17

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Plutach.

uchwała nr: XXXIV/175/17

uchwała nr XXXIV/175/17

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Rodzina to nasza przyszłość” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, konkurs zamknięty nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/17.

uchwała nr: XXXIV/174/17

uchwała nr XXXIV/174/17

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie określenia wysokości ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy na rok 2018.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego 4964 z dnia

uchwała nr: XXXIV/173/17

uchwała nr XXXIV/173/17

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki pod firmą : „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pieniężnie.

uchwała nr: XXXIV/172/17

uchwała nr XXXIV/172/17

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2017.

uchwała nr: XXXIV/171/17

uchwała nr XXXIV/171/17

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2017-2018.

uchwała nr: XXXIII/170/17

uchwała nr XXXIII/170/17

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmiany w podziale Gminy Pieniężno na stałe obwody głosowania.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego 4774 z dnia

uchwała nr: XXXIII/169/17

uchwała nr XXXIII/169/17

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie.

uchwała nr: XXXIII/168/17

uchwała nr XXXIII/168/17

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie twierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pakoszach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pakoszach.

uchwała nr: XXXIII/167/17

uchwała nr XXXIII/167/17

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie twierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Piotrowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Piotrowcu.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij