Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 33/2019

zarządzenie nr 33/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Zarządzenie nr 27/2019

zarządzenie nr Zarządzenie nr 27/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno

zarządzenie nr: Zarządzenie 25/2019

zarządzenie nr Zarządzenie 25/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

zarządzenie nr: Zarządzenie 25/2019

zarządzenie nr Zarządzenie 25/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie upoważnienie pracownika Urzędu Miejskiego w Pieniężnie do przeprowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych

zarządzenie nr: Zarządzenie 24/2019

zarządzenie nr Zarządzenie 24/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno

zarządzenie nr: 22/2019

zarządzenie nr 22/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Zarządzenie 21/2019

zarządzenie nr Zarządzenie 21/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno

zarządzenie nr: Zarządzenie 20/2019

zarządzenie nr Zarządzenie 20/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z wygaszeniem Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Pieniężnie

zarządzenie nr: Zarządzenie 19/2019

zarządzenie nr Zarządzenie 19/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie ustalenia trybu opracowania i zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy szkół na rok szkolny 2019/2020

zarządzenie nr: Zarządzenie 18/2019

zarządzenie nr Zarządzenie 18/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie ustalenia harmonogramu pracy nad arkuszem organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pieniężno na rok szkolny 2019/2020

zarządzenie nr: Zarządzenie 16/2019

zarządzenie nr Zarządzenie 16/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pieniężno za rok 2018

zarządzenie nr: 15/2019

zarządzenie nr 15/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości komunalnych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 14/2019

zarządzenie nr 14/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie sprzedaż nieruchomości w drodze rokowań

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Zarządzenie 13//2019

zarządzenie nr Zarządzenie 13//2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Pieniężnie

zarządzenie nr: Zarządzenie 12/2019

zarządzenie nr Zarządzenie 12/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

zarządzenie nr: Zarządzenie 11/19

zarządzenie nr Zarządzenie 11/19

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno

zarządzenie nr: 10/2019

zarządzenie nr 10/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pieniężno w roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 9/2019

zarządzenie nr 9/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pieniężno nr 212/1, o powierzchni 0,0316 ha, figurującej w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00000297/8

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 8/2019

zarządzenie nr 8/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym w miejscowości Pakosze 9

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Zarządzenie 6/2019

zarządzenie nr Zarządzenie 6/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie,,Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej''

zarządzenie nr: Zarządzenie 5/2019

zarządzenie nr Zarządzenie 5/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

zarządzenie nr: Zarządzenie 4/2019

zarządzenie nr Zarządzenie 4/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie miasta i gminy Pieniężno w roku 2019

zarządzenie nr: Zarządzenie 3/2019

zarządzenie nr Zarządzenie 3/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie realizacji zadań zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na terenie miasta i gminy Pieniężno w 2019 roku

zarządzenie nr: Zarządzenie 2/2019

zarządzenie nr Zarządzenie 2/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy i wysokości dotacji na rok 2019

zarządzenie nr: Zarządzenie 1/2019

zarządzenie nr Zarządzenie 1/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na rok 2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij